alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Zasady użytkowania

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

  1. Portal alergologia.org służy wymianie informacji między specjalistami alergologami. Zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć, czytać i komentować informacje zawarte w portalu.
  2. Jako użytkownicy portalu alergologia.org mogą zarejestrować się lekarze posiadający tytuł specjalisty alergologa, lekarze w trakcie specjalizacji z alergologii, oraz w indywidualnych przypadkach osoby nie posiadające specjalizacji z alergologii lecz zasłużone dla naszego środowiska: naukowcy o uznanym dorobku w dziedzinie alergologii, przedstawiciele organizacji alergologicznych, fundacji lub organizacji pacjentów.
  3. W celu dokonania rejestracji wymagane jest przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających jeden z tych faktów (dyplom specjalisty alergologa, kopia karty specjalizacyjnej).
  4. Portal alergologia.org jest moderowany, to znaczy, że przed opublikowaniem zgłoszonego wpisu jest on oceniany przez redakcję pod względem zgodności z profilem portalu i polityką jakości informacji. W przypadkach spornych zarówno autor, jak i redakcja może poprosić o opinię niezależnych ekspertów.
  5. Wpisy niezgodne z tematyką portalu, naruszające prawo lub zasady dobrego współżycia społecznego, wyraźnie sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy medycznej lub noszące cechy reklamy nie będą publikowane.
  6. Redakcja może blokować konta użytkowników naruszających ww. zasady.
  7. Wyłączną odpowiedzialność za treść wpisów ponoszą autorzy.
  8. Autorzy mogą publikować na portalu alergologia.org tylko teksty i utwory graficzne, w odniesieniu do których są właścicielami praw autorskich, lub uzyskali stosowne zezwolenie ze strony właściciela praw autorskich.
  9. O ile nie zostało to zaznaczone inaczej, utwory (teksty i formy graficzne) zamieszczone przez autora na portalu alergologia.org pozostają własnością tego autora.
  10. Właścicielem praw autorskich w odniesieniu do sposobu prezentacji i organizacji informacji na portalu jest w świetle prawa Radosław Śpiewak.

 


Aktualizacja: 8/09/2010

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u