alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Społeczność || Alergologia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Sabina Chyrek-Borowska

Sabina Chyrek-Borowska

Urodziła się 28 marca 1929 roku w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie, zmarła 11 marca 2011 w Białymstoku.  Pochowana 12 marca 2011 na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.

Studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończyła w 1953 roku, stopień doktora uzyskała w 1962 roku, doktora habilitowanego - 1967, profesora nadzwyczajnego - 1977, profesora zwyczajnego - 1984. Od 1967 związana z Białymstokiem. Wieloletni kierownik poradni alergologicznej, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku (1970-1999). Współinicjatorka uznania alergologii za oficjalną specjalizację lekarską (1973).

chb_farmakoter_300x418

Była także członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA, 1982), w którego zarządzie przez długie lata pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji. Wyrazem uznania zasług było przyznanie Jej honorowego członkowstwaa PTA. Prof. Chyrek-Borowska była również pierwszym Polakiem w komitecie wykonawczym Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Autorka i współautorka ponad 200 publikacji z dziedziny alergologii, w tym wielokrotnie wznawianego podręcznika "Farmakoterapia chorób alergicznych" (PZWL, 3 wydania: 1989, 1993, 1998).

Dzięki staraniom prof. Chyrek-Borowskiej, jedna z pierwszych letnich szkół EAACI odbyła się w Białymstoku (20-24 sierpnia 1999). Jej pamięci została dedykowana druga "polska" szkoła EAACI, odbywająca się w Krakowie dokładnie 12 lat później (18-21 sierpnia 2011).  

 

ENGLISH

 

Pogrzeb prof. Chyrek-Borowskiej - zdjęcia dzięki uprzejmości prof. J. Kruszewskiego              Pogrzeb prof. Chyrek-Borowskiej - zdjęcia dzięki uprzejmości prof. J. Kruszewskiego            Pogrzeb prof. Chyrek-Borowskiej - zdjęcia dzięki uprzejmości prof. J. Kruszewskiego

 

 


   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor: Radosław Śpiewak
Aktualizacja: 8/09/2010

Pierwszy polski opis alergicznego kontaktowego zapalenia skóry opublikował w ?Klinice Ocznej? w 1930 roku okulista Dr Ignacy Abramowicz z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (ryc. 1). Wychodząc od obserwacji chorej na sprowokowany przez barwnik do brwi i rzęs wyprysk powiek, wykazał on w doświadczeniach na zwierzętach, że czynnikiem uczulającym jest parafenylenodiamina. Autor trafnie zwrócił uwagę na znaczenie osobniczej nadwrażliwości w tym procesie. Indukcja przez Abramowicza zapalenia spojówek u królików była zarazem pierwszym w Polsce eksperymentalnym badaniem nad alergią kontaktową. Pierwszy polski opis zastosowanie testów płatkowych w diagnostyce pacjenta chorego na wyprysk zamieścili w ?Polskiej Gazecie Lekarskiej? Franciszek Walter i Henryk Reiss z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1932 roku (ryc. 2), natomiast rok później ukazał się w ?Przeglądzie Dermatologicznym? artykuł Henryka Mierzeckiego przedstawiający wyniki testów płatkowych u 67 osób badanych na obecność wyprysku zawodowego w Okręgowym Związku Kas Chorych we Lwowie.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor: Radosław Śpiewak
Aktualizacja: 8/09/2010

Edward RudzkiProfesor Edward Rudzki urodził się 2 maja 1925 w Wilnie. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1951 roku, specjalista dermatolog (I stopień 1957, II stopień 1959). Stopień doktora uzyskał w 1960 roku, doktora habilitowanego w 1964, profesor od 1979 roku. Wieloletni asystent, adiunkt i profesor Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Był bez wątpienia najbardziej zasłużonym polskim badaczem w dziedzinie alergii kontaktowej. Jego dorobek obejmuje m. in. 177 indeksowanych w Medline publikacji poświęconych alergii kontaktowej i wypryskowi kontaktowemu, szereg monografii na temat alergicznych chorób skóry, oraz liczne inne publikacje, w tym z zakresu historii, która była pasją profesora. Zmarł 2 października 2008 w Warszawie.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor: Radosław Śpiewak
Aktualizacja: 8/09/2010

Początki alergologii i palinologii w Polsce - lata trzydzieste

W latach 1935-1936, zajmujące się alergologią kliniki w Strasburgu, Zurychu i Wiedniu odwiedził krakowski lekarz Mieczysław Obtułowicz (1902-1970), nestor polskiej alergologii, który przeszczepił do Polski tę młodą wówczas dziedzinę medycyny [1]. Szczególnie żywe zainteresowanie wzbudziła u niego alergia właśnie na pyłek roślin, czego efektem było ukazanie się w 1939 roku jego artykułu "O nieżycie pyłkowym" w czasopiśmie "Biologia Lekarska" [2]. W artykule tym, obok rozważań nad chorobami wywoływanymi przez pyłek, zamieszczono tablice przedstawiające czas i nasilenie kwitnienia traw i zbóż oraz drzew w okolicach Krakowa. Tablice zestawiono na podstawie rękopisu profesora Nowakowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to zatem zastosowanie nie aeropalinologii lecz fenologii, czyli nauki zajmującej się cyklicznymi przemianami w fizjologii roślin. Jednakże praca Obtułowicza po raz pierwszy w historii zwraca uwagę polskich lekarzy na zjawisko pylenia jako potencjalną przyczynę chorób, można ją zatem uznać za opracowanie zapoczątkowujące nowy kierunek w polskiej nauce. Co więcej, autor przedstawił również dane dotyczące wymiarów ziarn pyłku oraz jego transportu w atmosferze. Dowodzi to, że Obtułowicz już wówczas zdawał sobie doskonale sprawę z tego, jak wielkie implikacje dla alergologii ma wiedza aeropalinologiczna.

   

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u