alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Reklama

chemotechnique.pl

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Roman Nowicki1, Mikołaj Majkowicz2

1 Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed; 2 Katedra Psychologii GUMed


Atopowe zapalenie skóry (AZS) stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży [1]. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością radzenia sobie z chorobą i związanym z nią stresem. Znaczne obniżenie jakości życia pacjentów oraz ich rodzin wpływa na rozwój psychologiczny dziecka oraz na zaburzenia zachowania (nadpobudliwość, nadwrażliwość) i wiele sfer życia rodzinnego takich jak sen, sposób spędzania czasu wolnego, wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny [2,3].

Dzieci z AZS są często określane przez rodziców jako bardziej drażliwe, kapryśne, płaczliwe [4]. Pacjenci mają zaniżoną samoocenę i postrzegają siebie jako mniej atrakcyjnych [5]. Powoduje to trudności w nawiązywaniu relacji towarzyskich i ograniczenia w szkole i w życiu zawodowym. Często pacjenci odbierają swoją chorobę jako cięższą niż jest ona w rzeczywistości, przywiązując przesadną wagę do tego jak są postrzegani przez innych. Obserwuje się u nich zwiększone ryzyko wystąpienia depresji, a także zaburzeń lękowych, neurotycznych oraz skłonności do hipochondrii [6].

Badania nad jakością życia przeprowadzone w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w grupie dzieci z AZS poniżej 4 r.ż., wykazały istotną zależność pomiędzy intensywnością zmian zapalnych a nasileniem zaburzeń nastroju, czasem usypiania dziecka, problemami w czasie zabawy i zajęć z rodziną, w czasie posiłków, terapii i kąpielą. W grupie pacjentów od 5 do 16 r.ż. obserwowano związek zmian zapalnych z nasileniem poczucia skrępowania, nieśmiałości, smutku lub zaniepokojenia wyglądem skóry, wpływem na kontakty z rówieśnikami, zabawą, wychodzeniem z domu, uprawianiem sportu, problemami w nauce i w leczeniu oraz zaburzeniami snu. Badania wykazały również spadek jakości życia rodzin pacjentów z AZS. Choroba ograniczała większość sfer życia rodzinnego (codzienne czynności, prace domowe, sprzątanie, posiłki, wypoczynek, sen). Zaburzenie snu i konieczność przewlekłego leczenia wpływało na zniechęcenie i wyczerpanie opiekunów dzieci z AZS [7].

Podsumowanie
AZS wywiera znaczny wpływ na psychikę pacjenta i właśnie temu aspektowi należy poświęcić zdecydowanie więcej uwagi. Właściwa opieka psychologiczna powinna stanowić stały element kompleksowej opieki nad chorym z AZS.

 

Piśmiennictwo:

  1. Chernyshov PV. May the gender of a patient influence assessment of health-related quality of life, family impact and severity of atopic in children? Pediatr Dermatol. 2009;26:99-100. 
  2. Johansson SG, Bieber T, Dahl R, Friedmann PS, Lanier BQ, Lockey RF i wsp. Revised nomenclature for allergy for global use. Report of the nomenclature Review Committee of the World Allergy Organisation, October 2003. J Allergy Clin Immunol 2004;113: 832-836. 
  3. Chamsin SL, The psychosocial burden of childhood atopic dermatitis. Dermatol. Ther. 2006; 19: 104- 107 
  4. Chamlin SL, Frieden IJ, Wiliams ML. Effects of atopic dermatitis on young American children and their families. Pediatrics 2004; 114: 607- 611. 
  5. Kmieć ML, Broniarczyk- Dyła G. Aspekty psychologiczne związane z atopowym zapaleniem skóry. Derm Klin 2009; 11: 237- 240. 
  6. Hong J, KooB, Koo J. The psychosocial and occupational impact of chronic skin disease. Dermatol. Ther 2008, 21: 54- 59. 
  7. Żelazny I. Jakość życia w atopowym zapaleniu skóry. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Gdańsk 2010.

Page created: 6 February 2013, last updated: 6 February 2013.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Archiwum konferencji

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u