alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Reklama

chemotechnique.pl

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Elżbieta Grubska-Suchanek

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed


Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności.

Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu i obrazie klinicznym, szczególnie tych o późnym początku, przy braku innych osobniczych i rodzinnych cech atopii.

W okresie niemowlęcym AZS wymaga różnicowania przede wszystkim z łojotokowym zapaleniem skóry, łuszczycą, wypryskiem kontaktowym z podrażnienia, rybią łuską, grzybicą skóry gładkiej, świerzbem oraz z niektórymi zaburzeniami metabolicznymi i pierwotnymi niedoborami immunologicznymi.

U młodzieży i osób dorosłych, AZS należy różnicować przede wszystkim z kontaktowym zapaleniem skóry, ze świerzbiączką objawową, świerzbem oraz chorobą Duhringa.

Odrębnym problemem są trudności diagnostyczne, jakie stwarza nałożenie wtórnej infekcji pasożytniczej, wirusowej czy bakteryjnej na zmiany zapalne w przebiegu atopowego zapalenia skóry. Niewłaściwe rozpoznanie przyczyny zaostrzenia może w tych przypadkach prowadzić do niepotrzebnego forsowania terapii glikokortykosteroidami, co rodzi ryzyko powikłań, szczególnie niebezpiecznych w najmłodszej grupie wiekowej.


Page created: 6 February 2013, last updated: 6 February 2013.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Archiwum konferencji

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u