alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Praktyka || Terapia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

Podstawową zasadą leczniczą w alergii jest unikanie kontaktu z alergenem wywołującym objawy chorobowe. Wyniki testów płatkowych, po rozważeniu ich istotności klinicznej, dostarczają istotnych wskazówek odnośnie substancji i przedmiotów, które powinny zostać usunięte z otoczenia chorego.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

Unikanie haptenów i stosowna modyfikacja trybu życia możliwa jest wyłącznie przy zaangażowaniu i ścisłej współpracy chorego. Dlatego edukacja i zachęcenie pacjenta jest istotnym elementem procesu terapeutycznego.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

W ostrej postaci choroby stosuje się przez krótki okres (1-2 tygodnie) kortykosterydy średniej i dużej mocy w postaci emulsji, roztworu lub żelu. W tej fazie pomocne mogą być również wilgotne okłady oraz kąpiele zawierające garbniki syntetyczne lub naturalne. W fazie wysiękowej zapalenia skóry łatwo dochodzi do nadkażenia bakteryjnego lub drożdżakowego, w związku z czym konieczne może być leczenie antybiotykami, antymikotykami lub roztworami antyseptycznymi.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

Promieniowanie ultrafioletowe wykazuje działanie immunosupresyjne, między innymi zmniejsza liczebność i hamuje migrację komórek Langerhansa (Rosen1989, Bacci2001). Leczenie promieniowaniem ultrafioletowym stosuje się zwykle w przypadkach opornych na kortykoterapię doustną i miejscową.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

Dość powszechne jest podawanie leków przeciwhistaminowych w celu ograniczenia świądu towarzyszącego ACD. Nie ma dowodów naukowych na skuteczność antyhistaminików w tej chorobie, nie jest również jasne, czy histamina odgrywa jakąkolwiek rolę w patomechanizmie ACD.

   

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u