alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Polecamy: EuroBAT 2014
Monachium, 12-13 grudnia 2014

Polecamy: 11. Akademia
Dermatologii i Alergologii

Ustka, 5-8 luty 2015 

baner_pokrzywka_ur03_420x80

t_platk_top

Chłoniaki pierwotnie skórne u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry - niełatwy problem diagnostyczny

Zespół Sézary’ego i erytrodermiczna postać ziarniniaka grzybiastego to stosunkowo częste odmiany pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych (CTCL, Cutaneous T-Cell Lymphoma). Atopowe zapalenie skóry (AZS) należy do najczęstszych przewlekłych dermatoz zapalnych i w ciężkiej postaci może...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Czy IL-31 uczestniczy w patogenezie świądu w chłoniakach skóry z komórek T? - badania wstępne

Ziarniniak grzybiasty (Mycosis fungoides, MF) oraz Zespół Sezary’ego (Sezary syndrome, SS) należą do najczęstszych postaci chłoniaków pierwotnie skórnych T-komórkowych (cutaneous T-cell lymphoma, CTCL). Charakterystycznym objawem CTCL jest świąd, który pojawia się...

Czytaj dalej>>>

Skórna manifestacja chłoniaka/białaczki T- komórkowego/-ej z zajęciem szpiku

Najczęstszą skórną manifestacją chłoniaka jest ziarniniak grzybiasty (Mycosis fungoides). Nowotwór ten rozwija się często bardzo powoli, a jego obraz kliniczny i histopatologiczny jest niecharakterystyczny. W procesie diagnostycznym należy uwzględnić...

Czytaj dalej>>>

Bielactwo nabyte - współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie

Bielactwo nabyte (vitiligo) jest pospolitą dermatozą dotyczącą 0,5-4,0% populacji światowej. Choroba występuje z jednakową częstością u obu płci i objawia się odbarwionymi plamami pozbawionymi barwnika (melaniny). Plamy bielacze mogą być jedynym symptomem choroby, ale również mogą stanowić...

Czytaj dalej>>>

Komórka tuczna - znaczenie w patogenezie chorób skóry

Komórki tuczne, mastocyty (Mast cells; MC) związane są czynnościowo z tzw. układem immunologicznym skóry, inaczej tkanką limfatyczną skóry (skin associated lymphoid tissue; SALT). Układ ten budują współpracujące ze sobą: keratynocyty, komórki...

Czytaj dalej>>>

Mastocytoza: możliwości terapeutyczne

Mastocytoza jest rzadką klonalną chorobą zaliczaną do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych polegającą na wzmożonej proliferacji mastocytów (MCs). Prekursorami mastocytów są komórki progenitorowe CD34+ szpiku kostnego, które ulegają transformacji nowotworowej. Do rozplemu i/lub nagromadzenia MCs dochodzi...

Czytaj dalej>>>

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Klinika Dermatologii i Alergologii, CSK WAM,
ul. Szaserów 128, tel.: (022) 68 17 666 - centrala; (022)  68 16 229 - klinika

Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej - poradnia alergologiczna przy Szpitalu Banacha,
Warszawa  ul. Banacha 1a, tel. do rejestracji (022) 599-15-69,
lub rejestracja osobiście Blok A, parter, okienko 4. 
www.spcsk.amwaw.edu.pl

 

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

astma_skory_420x80_anim06

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u