alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nowości wydawnicze || Racjonalna farmakoterapia pokrzywki

Nowości wydawnicze

Zachęcamy użytkowników portalu do nadsyłania recenzji wydawnict alergologicznych krajowych i zagranicznych.
Wydawców zapraszamy do nadsyłania książek z dziedziny alergologii na adres podany w zakładce kontakt.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru książek do recenzji oraz odmowy opublikowania recenzji.
Książek przekazanych do recenzji nie odsyłamy.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Racjonalna farmakoterapia pokrzywki

Racjonalna farmakoterapia pokrzywki
Radosław Śpiewak, Danuta Plichta

Data publikacji: 10 czerwca 2014
ISBN 978-83-929579-5-9 Format B5, 331 stron, 108 tabel
7 wykresów, 649 pozycji piśmiennictwa
Wydawnictwo Scientoholic, Kraków

Po wejściu w życie nowego Prawa farmaceutycznego oraz wprowadzeniu przez NFZ nowych umów refundacyjnych rozgorzał ostry spór między środowiskiem lekarskim, Ministerstwem Zdrowia oraz NFZ o zasady ordynacji lekarskiej. Lekarze kwestionują między innymi zasadność stawiania Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL) ponad aktualną wiedzą medyczną, co skutkuje uznaniem wielu sprawdzonych terapii za "eksperymenty lecznicze" i pociąga za sobą ryzyko konsekwencji prawnych i finansowych dla lekarza.

Monografia "Racjonalna farmakoterapia pokrzywki" przedstawia wyniki systematycznej analizy aktualnego prawodawstwa regulującego ordynację lekarską, 10 aktualnych rekomendacji terapeutycznych krajowych i międzynarodowych gremiów eksperckich oraz 213 ChPL. Najważniejszą część pracy stanowi zgodny z kanonami medycyny opartej na dowodach naukowych przegląd systematyczny 387 opublikowanych klinicznych badań skuteczności rekomendowanych i zarejestrowanych leków. Dzieło po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim przedstawia w sposób obiektywny, systematyczny i naukowy aktualne możliwości farmakoterapii pokrzywki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy praktyków, książka zawiera zestawienie leków "skutecznych i bezpiecznych", czyli takich, które są zalecane w terapii pokrzywki przez ekspertów, ich skuteczność potwierdzona została w wiarygodnych badaniach klinicznych, a zakres zastosowań określony w ChPL nie koliduje z aktualną wiedzą medyczną. Monografia "Racjonalna farmakoterapia pokrzywki" będzie nieocenionym wsparciem dla lekarzy praktyków w wyborze optymalnego leczenia pokrzywki.

 

"Monografia ta, odnosząc się do pokrzywek, ma uniwersalne znaczenie dla ordynacji leków pokazując, gdzie obecna sytuacja prawna rozmija się z wiedzą medyczną i tworzy paradoksy"  
prof. Jerzy Kruszewski, Krajowy konsultant ds. alergologii


"Jest to niezwykle ciekawe z praktycznego punktu widzenia opracowanie, które należy upowszechnić zarówno wśród lekarzy praktyków, jak i decydentów systemu zdrowotnego" 
dr hab. Agnieszka Skowron, Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej UJ

 

Książkę można nabyć w sklepie wydawcy.

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u