alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Artykuły || Poglądowe i oryginalne

alergologia.org - Prace poglądowe i oryginalne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

Niektóre spośród niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSLPZ), u osób wrażliwych mogą wywołać napad astmatyczny, pokrzywkę, a także inne objawy - świąd i przekrwienie spojówek, łzawienie, nieżyt nosa, zapaść, wstrząs. Przyczyn rozwinięcia tych objawów po zażyciu NSLPZ upatruje się w zjawiskach niealergicznych i tylko u nielicznych chorych wykazano obecność w surowicy IgE swoistego dla danej substancji dowodzącą zaistnienia "klasycznej" alergii.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

W trakcie leczenia nadciśnienia tętniczego inhibitorami konwertazy angiotensynowej (IKA) mogą wystąpią różnorodne objawy niepożądane m. in. świąd skóry, obrzęk Quinckego, pokrzywka, wzmożone wydzielanie nosowe, kaszel i duszność z nadwrażliwością oskrzeli. Wystąpienie objawów niekiedy już po kilku godzinach od przyjęcia pierwszej dawki przemawia przeciw alergicznemu podłożu reakcji na leki tej grupy. Uważa się, że przyczyną tych zaburzeń jest efekt farmakologiczny IKA, wykazano bowiem identyczność konwertazy angiotensynowej i kininazy II, enzymu inaktywującego bradykininę i kalidynę. Od niedawna wiadomo, że enzym ten jest rozmieszczony w licznych narządach oraz płynach ustrojowych a do substratów przezeń rozkładanych należą także prostaglandyny, substancja P, enkefaliny, beta-neoendorfina, dynorfiny, neurotensyna, peptydy chemotaktyczne komórek biorących udział w procesach zapalnych oraz LH-RH. Hamując katabolizm powyższych substancji IKA powodują wzrost ich aktywności.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku z Nowej Zelandii zaczęły napływać sygnały o wzroście śmiertelności wśród chorych na astmę. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę uznano stosowanie fenoterolu, gdyż w ciągu dziesięciu lat od wprowadzenia tego leku na nowozelandzki rynek farmaceutyczny częstość zgonów chorych na astmę poniżej 40 roku życia wzrosła trzykrotnie. Przesłanki te potraktowano bardzo poważnie i w 1989 roku Departament Zdrowia Nowej Zelandii rozpoczął kampanię uświadamiającą użytkownikom leku jego potencjalną szkodliwość. Wynik kampanii był bardzo spektakularny: śmiertelność wśród chorych na astmę spadła z 2,2/100 000 w pierwszej połowie roku 1989 do 0,79/100 000 w roku 1990. Nie stwierdzono związku między stosowaniem innych leków ?2-mimetycznych a śmiertelnością wśród chorych na astmę.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

"Żaden narząd w toku ewolucji nie powstaje po to, by działać na niekorzyść organizmu. Jeśli ze zmianą warunków życia jego czynność staje się szkodliwa, to musi ona ulec modyfikacji. W przeciwnym razie gatunek skazany jest na zagładę." Karol Darwin, The Origin of Species, 1872.

   

Strona 2 z 2

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u