alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Artykuły || Poglądowe i oryginalne || Czy to dalej alergia pokarmowa? Częstość występowania alergii na białko mleka krowiego u dzieci w 2. roku życia z atopowym zapaleniem skóry

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Współczesna Alergologia Info, Tom IV, Numer 4, 2009, Strony: 178-183


Agnieszka Krauze, Joanna Peradzyńska, Joanna Lange, Katarzyna Krenke, Marek Kulus

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, alergia pokarmowa, test otwartej próby.

Wstęp: Atopowe zapalenie (AZS) skóry jest najczęstszą chorobą zapalną występującą w okresie wczesnego dzieciństwa. To przewlekłe schorzenie wywiera negatywny na jakość życia małych pacjentów i ich rodzin. Przewlekły, zwłaszcza nocny świąd powoduje deficyt snu dziecka, jego rodziców, zaburzenia lękowe i depresję matek. Od wielu lat w literaturze trwa dyskusja nad rolą alergii pokarmowej w patogenezie AZS. Istnieją przekonywujące dane kliniczne i laboratoryjne dotyczące istotnej roli alergenów pokarmowych w zaostrzeniu atopowego zapalenia skóry.

Celem naszego badania była ocena częstości występowania alergii na białko mleka krowiego u dzieci z AZS w 2. roku życia.

Materiał i metody: Do badania zostało zakwalifikowanych 50 dzieci pomiędzy 12. a 24. miesiącem życia (średnia wieku 18,6 miesiąca) z rozpoznanym AZS i podejrzeniem alergii pokarmowej, będących na diecie eliminacyjnej. Intensywność AZS zostało ocenione według skali SCORAD. Wszystkie dzieci zostały przebadane pod kątem alergii na białko mleka krowiego, jaja, pszenicę oraz soję określonego poziomu IgE. Sprawdzono również poziom całkowitego IgE. Następnie wykonano testy płatkowe z tymi alergenami. Miesiąc później wykonaliśmy pokarmowe próby prowokacyjne z użyciem świeżego mleka, jaj i mąki. Objawy zaostrzenia AZS, wymioty, biegunka i świszczący oddech były uważane za pozytywny wynik próby.

Wyniki: Podwyższony poziom całkowite IgE stwierdzono u 26 (52%) pacjentów. Specyficzne IgE z alergenami pokarmowymi wykryto w 14 przypadkach (28%): mleko krowie 5 (10%); jajo kurze 6 (12%), pszenica 2 (4%) i soja 1 (2%). Punktowe testy skórne były dodatnie w 15 przypadkach (30%): mleko krowie 5 (10%), jajo kurze 7 (14%), pszenica 1 (2%) oraz soja 2 (4%). Dodatnie testy płatkowe obserwowano u 16 pacjentów (32%): mleko krowie 9 (18%) jajo kurze 7 (14%), pszenica 1 (2%). Spośród 50 przeprowadzonych prób prowokacyjnych z mlekiem krowim 16 (32%) było dodatnich. Generalnie w oparciu o próby prowokacyjne alergię pokarmową rozpoznano u 26 (52%) pacjentów.

Wnioski: Wyniki naszych badań podkreślają konieczność weryfikacji diety stosowanej u małych pacjentów z AZS. Chorzy z ujemnymi wynikami prób prowokacyjnych mogą otrzymywać pełnowartościowe pożywienie, co ma znaczenie nie tylko dietetyczne, ale również pozwala kształtować właściwe nawyki żywieniowe.


Pełny tekst artykułu: Czy to dalej alergia pokarmowa? Częstość występowania alergii na białko mleka krowiego u dzieci w 2. roku życia z atopowym zapaleniem skóry

English version: Is it still food allergy? The incidence of allergy to cow?s milk protein in children 2 years of age with atopic dermatitis

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u