alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Artykuły || Poglądowe i oryginalne

alergologia.org - Prace poglądowe i oryginalne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Termin 'immunoterapia' oznacza leczenie chorób na drodze indukcji, wzmocnienia lub supresji odpowiedzi immunologicznej. Ponieważ alergia jest nadmierną reakcją immunologiczną na nieszkodliwe z natury czynniki środowiskowe, immunoterapia chorób alergicznych zmierza do supresji nadwrażliwości lub indukcji tolerancji na uczulające antygeny.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

Chorzy na wyprysk często wiążą nawroty swojej choroby ze spożyciem określonych pokarmów, jednak faktyczny związek z alergenami pokarmowymi udaje się potwierdzić zaledwie w mniejszości przypadków. W ostatnim numerze Estetologii Medycznej i Kosmetologii przedstawiłem hipotezę, która mogłaby wyjaśnić związek między wypryskiem a pokarmami w przypadkach, w których nie udaje się wykazać obecności alergii typu I na ?klasyczne? alergeny pokarmowe, takie jak białka jaja, mleka, czy orzeszków ziemnych.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Roman Nowicki

Pacjenci z wypryskiem atopowym (WA) wykazują zaburzenia odporności wrodzonej i nabytej co sprawia, że są szczególnie narażeni na zakażenia grzybicze (dermatofity, Malassezia spp, Candida spp). Niesprawna odporność w WA zależy od: uszkodzenia bariery naskórkowej (genetyczny defekt filagryny i ceramidów) oraz zmniejszonego wytwarzania peptydów przeciwdrobnoustrojowych przez keratynocyty. Infekcje są dobrze udokumentowanymi czynnikami zaostrzającymi WA i w przypadku pogorszenia stanu chorobowego pacjenta należy zawsze o nich pamiętać. W czasie zaostrzeń objawów WA, ważną rolę odgrywa terapia z zastosowaniem odpowiednich preparatów przeciwgrzybiczych.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

Aminy biogenne powstają w wyniku dekarboksylacji aminokwasów. Najbardziej znanymi i rozpowszechnionymi aminami są histamina, serotonina i tryptamina. Proces dekarboksylacji aminokwasów zachodzi m. in. w produktach spożywczych pod wpływem dekarboksylaz bakteryjnych. W pewnych przypadkach proces ten jest pożądany. Aminy determinują aromat potraw i używek (musztarda, piwo, herbata).

   

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Autor Radosław Śpiewak

Napadowe obrzęki skóry twarzy i kończyn, tkanek miękkich krtani, gardła i przewodu pokarmowego mogą w najcięższych przypadkach prowadzić do zagrożenia życia. Jedną z niedocenianych przyczyn takich zaburzeń są niedobory składowych dopełniacza: inhibitora esterazy C1 (C1INH) i inaktywatora C3a (C3INA). C1INH jest glikoproteiną składającą się pojedynczego łańcucha peptydowego, hamującą działanie fragmentów C1s i C1q. Krytyczne stężenie C1INH, poniżej którego mogą się już rozwijać opisane dolegliwości, oceniono na około 20% normy wynoszącej 0,25 +/- 0,05 g/l. Niedobór C1INH jest przyczyną niekontrolowanego trawienia C2 i C4 przez aktywowany składnik C1. Prowadzi to do rozszczepienia składnika C2 z uwolnieniem fragmentu C2b. Efektem działania C2b jest wzrost przepuszczalności naczyń.

   

Strona 1 z 2

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u