alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Artykuły || Artykuły wstępne || Kontakt z psami i kotami a ryzyko uczulenia we wczesnym dzieciństwie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

01_zwierzyna_zdjecia

Narażenie na alergen rozważane jest zarówno jako czynnik sprzyjający powstaniu nadwrażliwości, jak i induktor tolerancji. Rola kontaktu ze swoistymi alergenami pochodzącymi od zwierząt domowych w rozwoju alergii na te zwierzęta nie została ostatecznie wyjaśniona, a doniesienia na ten temat są sprzeczne. Autorzy artykułu opisującego badania przeprowadzone w ramach projektu The South Karelian Allergy Research Project (SKARP) postawili sobie za cel zbadanie związku między wczesnym narażeniem na kontakt ze zwierzętami domowymi (psami i kotami) a występowaniem alergii na te zwierzęta.

Badaniem objęto 3024 dzieci w wieku 1 do 4 lat, urodzone w latach 2001-2005, które zamieszkiwały prowincję Południowa Karelia w Finlandii. Za pomocą kwestionariusza zebrano dane na temat kontaktu dzieci ze zwierzętami domowymi w okresie niemowlęcym oraz zdiagnozowanej przez lekarza alergii na zwierzęta domowe. Dodatkowo, dzięki współpracy z lokalnymi ośrodkami zdrowia uzyskano wyniki testów alergicznych z dokumentacji medycznej dzieci.

Jako punkt końcowy w analizie prospektywnej przyjęto moment przeprowadzenia pierwszego testu alergologicznego oraz moment odnotowania pierwszego pozytywnego wyniku, oddzielnie dla alergenów psa i kota. Wyniki testów skórnych punktowych i poziom swoistych przeciwciał IgE zostały potraktowane jako jedna zmienna, ponieważ obie te metody wskazują na występowanie IgE-zależnej odpowiedzi immunologicznej. W analizie przekrojowej jako zmienną zależną przyjęto informację o rozpoznaniu przez lekarza alergii na zwierzęta domowe, uzyskaną z wypełnionego przez rodziców kwestionariusza.

Względne ryzyko wystąpienia dodatniego wyniku testów alergologicznych wyniosło 2,69 (95% CI: 1,45-5,02) dla alergenów psa i 5,03 (95% CI: 2,47-10,20) dla alergenów kota u dzieci narażonych na kontakt z danym zwierzęciem w porównaniu do dzieci, które nie były narażone na taki kontakt. Związek pomiędzy narażeniem na kontakt ze zwierzętami a częstością występowania pozytywnych wyników testów alergicznych był niezależny od występowania alergii u rodziców. W porównaniu do dzieci nie mających kontaktu ze zwierzętami domowymi, chorobowość życiowa na alergię na kota była pięć razy większa wśród dzieci narażonych na kontakt z kotem, a chorobowość życiowa na alergię na psa była niemal dwa razy większa u dzieci narażonych na kontakt z psem.

Autorzy wysunęli wnioski, że wczesny kontakt z psami i kotami w warunkach domowych jest związany z wyższą zapadalnością na alergię na te zwierzęta w ciągu pierwszych 4 lat życia.

 

Redakcja

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u