alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Artykuły || Artykuły wstępne || Alergie są związane ze zmianami w tętnicach u małych dzieci

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

zapalenie

Przewlekły proces zapalny jest istotnym czynnikiem rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji chorób układu krążenia. Większość badań nad związkiem pomiędzy obecnością przewlekłego procesu zapalnego a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych przeprowadzona była u osób dorosłych. Dotychczas wykazano, że infekcje przebyte w dzieciństwie mogą mieć wpływ na funkcjonowanie naczyń krwionośnych, ale przyczyna tego zjawiska pozostaje nieznana. Autorzy artykułu Allergies are associated with arterial changes in young children postanowili zbadać, czy częste przyczyny zapalenia, do których należą alergie i infekcje, mogą mieć wpływ na układ naczyniowy już we wczesnym dzieciństwie.

W niniejszym badaniu występowanie alergii określono na podstawie diagnozy lekarskiej dotyczącej występowania: reakcji alergicznej, alergicznego zapalenia spojówek, astmy, alergicznego zapalenia śluzówek nosa, wyprysku lub pokrzywki, postawionej u dziecka od chwili urodzenia do osiągnięcia przez nie wieku 5 lat. Przebadano 390 dzieci w wieku 5 lat. Uzyskano informacje na temat (1) zdiagnozowanych przez lekarza alergii i infekcji, (2) przepisywania dzieciom recept na leki przeciwhistaminowe i antybiotyki oraz (3) wywiadu w kierunku objawów alergii u rodziców. U dzieci określono grubość kompleksu błony wewnętrznej i środkowej (intima-media) oraz sztywność tętnic szyjnych.

7% przebadanych dzieci chorowało na choroby alergiczne, rodzice 41% z nich mieli objawy alergii w ciągu życia, w tym u 24% dzieci stwierdzono jednoczesne występowanie alergii oraz historię alergii u rodziców. W ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie leki przeciwhistaminowe przepisano u 3% badanych dzieci, a w ciągu poprzedzającego roku u 6%. U 11% dzieci stwierdzono infekcję w ciągu poprzedzających 3 miesięcy, a u 35% - w ciągu roku. Antybiotyki w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie przepisano u 4%, a w ciągu roku u 15% dzieci.

Dzieci z chorobami alergicznymi i historią alergii u rodziców charakteryzowały się grubością kompleksu intima-media większą przeciętnie o 15,0 µm (95% CI: 2,3-27,8; p=0,02) w porównaniu do dzieci, u których nie stwierdzono alergii i których rodzice nie mieli chorób alergicznych w wywiadzie. U dzieci, którym w ciągu ostatnich 3 miesięcy przepisano leki przeciwhistaminowe, grubość kompleksu intima-media była większa o 35,3 µm (95% CI: 13,4-57,1; p=0,002). U dzieci, którym w ciągu ostatnich 3 i 12 miesięcy przepisano antybiotyki, grubość kompleksu intima-media była większa odpowiednio o 28,4 µm (95% CI: 6,4-50,3; p=0,01) i 16,1 µm (95% CI: 4,5-27,7; p=0,01) w porównaniu do dzieci, u których antybiotyków nie przepisywano. Natomiast ani występowanie objawów alergii ani infekcji nie wydawało się mieć wpływu na sztywność tętnic.

Autorzy badania wnioskują, że skłonność do chorób alergicznych może być związana ze zgrubieniem ścian naczyń krwionośnych już we wczesnym dzieciństwie.Komentarz:

Bardzo interesująca praca wskazująca na związek między zapaleniem alergicznym a grubością ścian naczyń już we wczesnych etapach życia. Jak w wielu pracach epidemiologicznych, zastosowane kryteria "alergii" stymulują do dyskusji. Na przykład uznanie pokrzywki za wyznacznik alergii budzi spore wątpliwości - pokrzywka bardzo rzadko ma podłoże alergiczne, szczególnie pokrzywka u dzieci wydaje się wiązać raczej z infekcjami wirusowymi niż z alergią. Tym niemniej obserwacje ciekawe i zachęcają do bliższego przyjrzenia się tym zależnościom.

Radosław Śpiewak

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u