alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Artykuły || Artykuły wstępne || Alergia kontaktowa na kobalt – analiza czynników ryzyka w oparciu o dane długookresowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

kobalt__h300w460

U pacjentów poddawanych testom płatkowym często wykrywa się alergię kontaktową na kobalt. Nie ma jednak pewności co do źródeł narażenia na ten metal, co jest związane z kolei z trudnościami w ocenie istotności klinicznej wykrytej alergii. Jako domniemane pozazawodowe źródła narażenia na kobalt wymienia się m.in. biżuterię, preparaty do makijażu, lakier do paznokci, implanty ortopedyczne i stomatologiczne oraz detergenty, jednak zawartość kobaltu w tych produktach jest uznawana za bezpieczną nawet dla osób uczulonych na kobalt.

Celem analizy przeprowadzonej w Niemczech, opisanej w artykule pt. Contact sensitization to cobalt – multifactorial analysis of risk factors based on long-term data of the Information Network of Departments of Dermatology było oszacowanie długoterminowych trendów występowania uczulenia na kobalt, porównanie ryzyka wystąpienia alergii na kobalt z ryzykiem wystąpienia alergii na nikiel oraz określenie czynników ryzyka alergii kontaktowej na kobalt.

 

kobalt__h300w460

Reakcja prawdziwie alergiczna na kobalt w testach płatkowych (z materiałów kursu „Testy płatkowe: Techniki wykonania i zasady interpretacji”, reprodukowano za zgodą).

 

W analizie uwzględniono dane pacjentów testowanych z sześciowodnym chlorkiem kobaltu (II) (1% waz.) w latach 1992-2012. Pozytywne reakcje na kobalt stwierdzono u 5,23% (95%CI: 5,13-5,33%) badanych. Na przestrzeni lat wzrastała częstość alergii kontaktowej na kobalt, trend ten dotyczył mężczyzn w wieku 18-44 lata oraz kobiet powyżej 45 roku życia. Zaobserwowano także związek alergii kontaktowej na kobalt i alergii kontaktowej na nikiel. U pacjentów, u których stwierdzono alergię kontaktową na nikiel, zaobserwowano 8-krotnie większe ryzyko wystąpienia alergii kontaktowej na kobalt w porównaniu do pacjentów, u których alergii kontaktowej na nikiel nie stwierdzono. Natomiast u pacjentów, u których stwierdzono alergię kontaktową na kobalt, zaobserwowano niemal 5-krotnie większe ryzyko wystąpienia alergii kontaktowej na nikiel w porównaniu do pacjentów, u których alergii kontaktowej na kobalt nie zdiagnozowano. Wśród czynników ryzyka alergii na kobalt autorzy wymienili płeć żeńską oraz występowanie (obecnie lub w przeszłości) wyprysku atopowego oraz wyprysku rąk. Wyższe ryzyko wystąpienia alergii kontaktowej na kobalt wykazano u pracowników budowlanych, pracowników zajmujących się konstrukcjami metalowymi, kasjerów oraz osób zatrudnionych w drukarniach.

 

kobalt_ir_h200w480

Reakcja fałszywie dodatnia (tzw. strupki mieszkowe) na kobalt – widok po 48 i 96 godzinach od założenia testów (z materiałów kursu „Testy płatkowe: Techniki wykonania i zasady interpretacji”, reprodukowano za zgodą).

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u