alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Artykuły || Artykuły wstępne || Tendencje związane z wiekiem, w którym diagnozowana jest astma dziecięca

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

leki_p-astmatyczne_h400w600

Przyczyny stale rosnącej zapadalności na astmę pozostają niewyjaśnione. Autorzy artykułu opisującego badanie przeprowadzone w Kanadzie ocenili zmiany wieku, w którym po raz pierwszy diagnozowano u dzieci astmę, jak również ocenili wiek oraz proporcję dzieci hospitalizowanych z powodu pierwszorazowej diagnozy astmy w oparciu o obserwację ośmiu kohort urodzeniowych.

W badaniu wykorzystano dane uzyskane z rejestru ubezpieczeń zdrowotnych. Uwzględniono informacje dotyczące ponad miliona dzieci, u ponad 200 tysięcy (19,1%) z nich w ciągu pierwszych ośmiu lat życia rozwinęła się astma. Wykazano istotną różnicę wartości wieku w momencie rozpoznania astmy pomiędzy dziećmi urodzonymi w roku 1993 (średnia wieku: 4,7 lat) a dziećmi urodzonymi w roku 2000 (średnia wieku: 2,6 lat). Zaobserwowano wzrastającą zapadalność na astmę w ciągu pierwszych 8 lat życia, w szczególności wśród dzieci w wieku poniżej 3 lat: z 1,3% nowych zachorowań w kohorcie urodzonej w 1993 roku do 13,7% nowych zachorowań w kohorcie urodzonej w roku 2000. U dzieci urodzonych po 1996 roku wykazano wyższe ryzyko zachorowania na astmę w porównaniu do dzieci urodzonych w latach 1993-1995, zarówno w odniesieniu do zachorowania w pierwszym (HR=6,7; 95%CI: 6,5-6,9), drugim (HR=2,2; 95%CI: 2,2-2,3), jak i trzecim roku życia (HR=1,4; 95%CI: 1,3-1,4). Podobne wyniki uzyskano porównując grupę dzieci urodzonych w latach 1999-2000 z dziećmi urodzonymi w latach 1993-1995. Analiza przypadków hospitalizacji związanych z pierwszorazową diagnozą astmy wykazała, że odsetek hospitalizowanych z tego powodu dzieci pozostaje na stałym poziomie począwszy od roku 1994.

 

Redakcja

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u