alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Artykuły || Artykuły wstępne || Implantacja stentów naczyniowych u pacjentów z alergią na metale

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

alergia_na_metale_h200w300

Zabieg implantacji stentu jest jedną z terapii pierwszego wyboru w chorobie niedokrwiennej serca, a jego głównym powikłaniem jest restenoza. Obecnie stenty wytwarzane są ze stali nierdzewnej, zawierającej żelazo, nikiel, molibden lub chrom. Spośród wymienionych metali nikiel jest najczęstszą przyczyną alergii kontaktowej. Dotychczas nie było jasne, czy alergia kontaktowa na materiał, z którego zrobiony jest stent może być czynnikiem ryzyka wystąpienia restenozy.

Autorzy artykułu "Stent implantation in patients with metal allergy: a systemic review and meta-analysis" dokonali metaanalizy w celu określenia czy istnieje związek pomiędzy występowaniem alergii kontaktowej na materiał stentu a ryzykiem wystąpienia restenozy. Do metaanalizy włączono 9 badań, które spełniały wyznaczone kryteria włączenia, tj. (1) dostarczały informacji na temat występowania alergii w grupach pacjentów, u których wystąpiła restenoza i u takich, u których restenoza nie wystąpiła; (2) alergia kontaktowa została potwierdzona w testach płatkowych; (3) wystąpienie restenozy zostało potwierdzone angiografią lub inną obiektywną metodą. Objęte analizą badania obejmowały łącznie 1223 pacjentów.

Wynik przeprowadzonej metaanalizy sugeruje możliwość występowania związku między alergią na metale zawarte w stencie u pacjentów i wystąpieniem restenozy po implantacji stentu (OR=2,65; 95% CI=1,83-3,82). Analiza wyników badań przeprowadzonych na populacji europejskiej wykazała, że restenoza występowała częściej u pacjentów uczulonych na metale w porównaniu do pacjentów, u których alergii na metal nie stwierdzono (OR=2,25; 95% CI=1,43-3,53). Analiza wyników badań przeprowadzonych na populacji azjatyckiej wykazała jeszcze większą różnicę w występowaniu restenozy pomiędzy grupami pacjentów uczulonych i nieuczulonych na metale (OR=3,71; 95% CI=1,91-7,21).

 

Redakcja

 

alergia_na_metale_h400w600

Wynik testów płatkowych z serią "Metale" u pacjentki z alergią kontaktową na nikiel, kobalt, pallad, miedź, wanad, cynk, cynę oraz itr.
Fot. (c) Radosław Śpiewak, Ambulatorium 'dermatolog.eu', Kraków

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u