alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Artykuły || Artykuły wstępne || Występowanie chorób alergicznych w najbliższej rodzinie a ryzyko rozwoju alergii pokarmowej u dzieci

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

food400x230

Zbadanie związku pomiędzy występowaniem alergii u krewnych a alergią pokarmową u dziecka pozwala stwierdzić, czy dzieci urodzone w danej rodzinie obarczone są wyższym ryzykiem alergii pokarmowej. Pozwala to na identyfikację grup ryzyka alergii pokarmowej i wdrożenie działań mających zapobiec jej rozwojowi. Problem ten badali autorzy opracowania The Impact of Family History of Allergy on Risk of Food Allergy: A Population-Based Study of Infants.

"HealthNuts" to badanie kohortowe mające na celu ocenę częstości występowania oraz wykrycie czynników ryzyka chorób alergicznych we wczesnym dzieciństwie. Obejmuje 5300 niemowląt w wieku 1 roku. Rodzice dzieci objętych badaniem wypełnili kwestionariusz na temat historii chorób alergicznych u członków najbliższej rodziny oraz występowania środowiskowych czynników ryzyka alergii. Za dodatnią historię alergii w rodzinie uznano występowanie astmy, wyprysku, alergicznego nieżytu nosa lub alergii pokarmowej u rodziców lub rodzeństwa. U badanych dzieci przeprowadzono punktowe testy skórne z alergenami jajka kurzego, orzeszków ziemnych i sezamu, a w przypadku gdy wypadły dodatnio przeprowadzano doustne testy prowokacyjne. Zmierzono także poziom IgE swoistych wobec alergenów jaja, orzeszków ziemnych i sezamu.

Alergię pokarmową potwierdzono u 534 niemowląt. U niemowląt, w których rodzinie występowała jedna osoba chorująca na choroby alergiczne stwierdzono niewielki wzrost ryzyka wystąpienia alergii pokarmowej (OR 1,4; 95% CI: 1,1-1,7), natomiast u niemowląt, w których rodzinie było dwóch lub więcej członków obarczonych chorobami alergicznymi szansa wystąpienia alergii pokarmowej była wyższa (OR 1,8; 95% CI: 1,5-2,3). Wyniki te były spójne w grupach obu płci, a także u dzieci chorujących oraz nie chorujących w przeszłości na wyprysk.

Autorzy proponują zmianę definicji grupy dzieci obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia alergii pokarmowej. Proponują do grupy ryzyka alergii pokarmowej zaliczyć wszystkie dzieci, które mają dwóch lub więcej członków najbliższej rodziny z objawami jakiejkolwiek choroby alergicznej w wywiadzie. Jak wykazali autorzy, takie dzieci charakteryzują się istotnie podwyższonym ryzykiem wystąpienia alergii pokarmowej.

 

Redakcja

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u