alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Nauka || Artykuły || Artykuły wstępne || Klasyfikacja i praktyczne możliwości diagnostyki i postępowania w nadwrażliwości na NLPZ

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

leki_h300w400

Reakcje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stanowią niewielką część niepożądanych działań powodowanych przez te leki, jednak ze względu na ich gwałtowność stanowią znaczne zagrożenie dla pacjentów i wyzwanie dla alergologów. U podatnych osób NLPZ wywołują cały wachlarz reakcji niepożądanych, które mogą pojawić się w różnym czasie od zażycia, dotyczyć różnych narządów, wykazywać różnorakie nasilenie i przebiegać z udziałem różnych mechanizmów. Prawidłowa klasyfikacja reakcji nadwrażliwości na NLPZ na podstawie objawów klinicznych i podejrzewanych mechanizmów jest warunkiem wdrożenia racjonalnych procedur diagnostycznych i odpowiedniego postępowania z pacjentem.

Opracowanie "Classification and practical approach to the diagnosis and management of hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs" zostało przygotowane przez panel ekspertów z Zespołu ds. Nadwrażliwości na NLPZ przy Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej. Zawiera przegląd aktualnej wiedzy w dziedzinie nadwrażliwości na NLPZ oraz proponuje jednolite definicje oraz klinicznie użyteczną klasyfikację reakcji nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne. Autorzy proponują praktyczne algorytmy diagnostyki poszczególnych typów nadwrażliwości na NLPZ (prowokacje lekowe, testy skórne i testy in vitro) oraz udzielają opartych na dowodach naukowych zaleceń postępowania z pacjentami cierpiącymi na nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ze względu na niewielką ilość dostępnych danych oraz brak wysokiej jakości badań naukowych, kilka części dokumentu oparto na analizie dostępnych serii lub pojedynczych przypadków klinicznych. Autorzy podkreślają zatem, że niektóre propozycje przedstawione w niniejszym konsensusie wymagają dyskusji, a ich treść może ulec zmianie w miarę przybywania wiarygodnych danych. Autorzy wskazują również na luki w wiedzy na temat nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz potrzebę dalszych badań i obserwacji.

Zwraca uwagę znaczący wkład polskich autorów w przedstawiony konsensus – co czwarty autor tego międzynarodowego opracowania pod egidą Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologi Klinicznej był Polakiem, co potwierdza wiodącą rolę ośrodków krakowskiego i łódzkiego w światowych badaniach nad problemem nadwrażliwości na NLPZ.

 

Redakcja

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u