Nawigacja: alergologia.orgarchiwum konferencjiPyłki i Pyłkowica

Pyłki i Pyłkowica: Aktualne Problemy

Pyłki i Pyłkowica - materiały zjazdowe - alergia pyłkowa

Prace przedstawione na II Sympozjum "Pyłki i Pyłkowica: Aktualne Problemy",
Lublin, 1-2 grudnia 1995.
Pod redakcją dr n. med. Radosława Śpiewaka.

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Część I. Pyłki

O racjonalną sieć pomiarów zawartości w powietrzu pyłku roślin i zarodników grzybów w Polsce. K. Szczepanek, K. Harmata, I. Kasprzyk, D. Myszkowska, A. Stach, D. Stępalska (strony 11-12).

Monitoring aeroalergenów w Polsce. P. Rapiejko (strony 13-19).

Krótko- i długoterminowe wahania stężenia pyłku wybranych roślin w powietrzu Trójmiasta (1994-1995). M. Latałowa, M. Góra (strony 20-21).

Kalendarz pyłkowy dla Trójmiasta - wyniki badań z lat 1994-1995. M. Latałowa, M. Góra (strony 22-23).

Stężenie pyłku roślin w różnych dzielnicach Warszawy. P. Rapiejko, D. Jurkiewicz, A. Lipiec, B. Samoliński, E. Orkan-Łęcka (strona 24).

Dobowe wahania zawartości ziaren pyłku w aeroplanktonie w Krakowie w 1991 roku. D. Myszkowska, M. Stobiecki, K. Obtułowicz, K. Szczepanek (strona 25).

Opad pyłku niektórych roślin alergogennych w Poznaniu w latach 1992-1995. Przyczynek do skonstruowania kalendarza pylenia dla Poznania i okolic. A. Stach (strony 26-27).

Analiza dobowej zawartości pyłku roślin w powietrzu w Rabce w 1991 roku. I. Kasprzyk (strony 28-29).

Fenologiczna analiza zawartości sporomorf w powietrzu w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1995 roku. I. Kasprzyk (strony 30-31).

Zawartość endotoksyny bakteryjnej w alergennych pyłkach roślin wiatropylnych. R. Śpiewak, Cz. Skórska (strony 32-33).

Mikroflora bakteryjna alergennych pyłków roślin wiatropylnych. R. Śpiewak, Z. Prażmo, J. Sitkowska, J. Dutkiewicz (strony 34-35).

Mikroflora grzybicza alergennych pyłków roślin wiatropylnych. R. Śpiewak, E. Krysińska-Traczyk (errata).

Kliknij tu!   Kliknij tu!   Kliknij tu!

Część II. Pyłki i pyłkowica

Opad pyłkowy w Poznaniu w latach 1993-1994 a zachorowania na pyłkowicę. T. Hofman, A. Stach (strony 39-42).

Zmiany fenologiczne a prawdopodobieństwo wystąpienia objawów reakcji alergicznych na wybrane pneumoalergeny w Rabce w latach 1991-1995. J. Gaweł, H. Halota, R. Kurzawa, Z. Doniec, K. Pisiewicz (strony 43-44).

Zależność pomiędzy częstością występowania dodatnich testów skórnych na pyłki roślin a natężeniem obecności pyłków w atmosferze. B. Samoliński, P. Rapiejko, M. Arcimowicz, E. Zawisza (strona 45-46).

Analiza częstości występowania dodatnich testów skórnych na wybrane alergeny pochodzenia roślinnego. M. Arcimowicz, B. Samoliński, E. Zawisza, P. Rapiejko (strona 47).

Częstość dodatnich punktowych testów skórnych z alergenami pyłku roślin a wielkość opadu pyłkowego w atmosferze Lublina. T. Stelmasiak, Z. Bartnik, E. Weryszko-Chmielewska, I. Pidek, G. Adamiak, P. Rapiejko (strony 48-49).

Stężenie przeciwciał IgE (RAST/CAP) u 411 pacjentów z alergią pyłkową a stężenie pyłku roślin (doniesienie wstępne). T. Małaczyńska, A. Szurogajło, D. Szybińska, P. Rapiejko (strony 50-51).

Zmiany występowania swoistych alergenowo przeciwciał IgE dla wybranych aeroalergenów w zależności od opadu pyłkowego dla Rabki w latach 1991-1995. J. Gaweł, K. Sordyl, H. Halota, R. Kurzawa, Z. Doniec, K. Pisiewicz (strony 52-53).

Ambrozja w aeroplanktonie Krakowa i jej znaczenie w alergii pyłkowej regionu. K. Obtułowicz, K. Szczepanek, D. Myszkowska (strona 54).

Alergia na pyłki drzew oliwnych u chorych z pyłkowicą w Polsce. K. Buczyłko (strony 55-56).

Reakcje krzyżowe alergenów pyłkowych. B. Samoliński, M. Arcimowicz, E. Zawisza, P. Rapiejko (strona 57).

Występowanie alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa u dzieci zamieszkałych w mieście i na wsi. A. Emeryk, J. Postępski, G. Górnicka, J. Barycki, G. Kawiak, K. Pisiewicz (strony 58-62).

Alergia pyłkowa w rejonie uprzemysłowionym i rolniczym. K. Obtułowicz, T. Kotlinowska, M. Stobiecki, T. Sajak, K. Dechnik, A. Hudzik, T. Łączkowska (strony 63-64).

Zanieczyszczenie środowiska a częstość występowania alergicznego nieżytu nosa i spojówek. P. Rapiejko, A. Szurogajło, M. Hermanowski, B. Samoliński, M. Wojciechowski (strona 65).

Progowe stężenie pyłku roślin niezbędne do wywołania objawów uczuleniowych a zanieczyszczenie środowiska. P. Rapiejko, A. Szurogajło, E. Zawisza, D. Jurkiewicz, B. Samoliński, R. Szamborski (strona 66).

Nieżyt nosa i zapalenie spojówek wywołane przez owady z rodziny brudnicowatych. P. Rapiejko, D. Jurkiewicz, A. Lipiec, B. Samoliński, A. Grzelak (strony 67-68).

Objawy uczuleniowe po spożyciu miodu. P. Rapiejko, D. Jurkiewicz, A. Lipiec, B. Samoliński, M. Tokarska (strony 69-70).

Kliknij tu!   Kliknij tu!   Kliknij tu!

Część III. Pyłkowica

Miejscowe i ogólnoustrojowe objawy pyłkowicy. K. Buczyłko (strony 73-77).

Wyprysk powietrznopochodny. E. Rudzki (strona 78).

Pyłkowe zapalenie spojówek - niedoceniany problem okulistyczny? B. Wach, L. Stawska-Trzaskowska, R. Śpiewak, M. Prost, W. Matysiak (strony 79-81).

Zasady diagnostyki i leczenia pyłkowicy w wieku przedszkolnym. J. Hofman (strony 82-83).

Alergiczne testy skórne i testy prowokacji nosowej u dzieci z astmą oskrzelową. G. Górnicka, A. Emeryk, J. Pietraszek-Mamcarz (strony 84-86).

Porównanie Visagnostu, szybkiego testu do diagnostyki alergii, z metodą CAP-FEIA System. S. Białek, H. Baltaziuk-Białek, E. Zawisza, J. Pachecka (strony 87-88).

Alergia pyłkowa. Problemy kliniczne i różnorodność patomechanizmu. K. Obtułowicz, T. Kotlinowska, A. Mazurkiewicz, B. Kacalska (strony 89-90).

Zależne od alergenów zmiany cytogramów błony śluzowej nosa w pyłkowicy. B. Tarchalska-Kryńska, E. Zawisza, P. Rapiejko (strony 91-92).

Czynnik chemotaktyczny i aktywujący monocyty (MCAF/MCP1) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na astmę oskrzelową i przewlekłe zapalenie oskrzeli. K. Jahnz-Różyk, P. Kuna, T. Płusa, E. Pirożyńska (strony 93-94).

Immunoterapia swoista w pyłkowicy. S. Chyrek-Borowska (strony 95-96).

Kliniczne i immunologiczne efekty immunoterapii swoistej (SIT) preparatami alergenowymi pyłków drzew i chwastów u chorych z pyłkowicą. W. Szymański, A. Rogalewska, S. Chyrek-Borowska (strony 97-98).

Wpływ terapeutycznych wyciągów alergenowych pyłków roślin na komórkowe uwalnianie histaminy u chorych z pyłkowicą. A. M. Rogalewska, I. Michalska, W. Szymański, S. Chyrek-Borowska (strony 99-100).

Alergia pyłkowa. Immunoterapia podjęzykowa szczepionką Perosall T. K. Obtułowicz, T. Kotlinowska, K. Dechnik (strona 101).

Wpływ immunoterapii swoistej z zastosowaniem Cataletu firmy "Biomed" na poziom swoistych przeciwciał IgG4 w surowicy pacjentów z pyłkowicą. T. Stelmasiak, H. Mach, A. Kondraszuk (strona 102).

Przydatność rynomanometrii w monitorowaniu immunoterapii swoistej u chorych na alergiczny sezonowy nieżyt nosa. R. Śpiewak, K. Buczyłko (strony 103-105).

Ocena kliniczna skuteczności preparatów Cromosol roztwór 2% i 4% produkcji Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Polfa" w Rzeszowie SA w porównaniu z preparatem Lomusol firmy Fisons w leczeniu pyłkowicy u dzieci i młodzieży.. R. Kurzawa, M. Kossek, Z. Doniec, H. Mazurek, B. Samelska, E. Urbanek, U. Jędrys (strony 106-107).

Dedykacja:
Niniejsze internetowe wydanie książki "Pyłki i Pyłkowica: Aktualne Problemy" dedykowane jest Panu prof. dr hab. med. Jackowi Dutkiewiczowi z okazji Jego 70. urodzin.

Kliknij tutaj   Kliknij tutaj   Kliknij tutaj

Nawigacja: alergologia.orgarchiwum konferencjiPyłki i Pyłkowica

© Radosław Śpiewak
Ta strona jest częścią serwisu alergologia.org
Dokument utworzony 20 stycznia 2006, ostatnio zmodyfikowany 27 grudnia 2006.