Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Interdyscyplinarna Akademia Atopii

Roman J. Nowicki

Katedra i Klinika Dermatologii, Alergologii i Wenerologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Atopowe zapalenie skóry (AZS), synonim wyprysk atopowy, to jedna z najczęstszych chorób zapalnych skóry, która charakteryzuje się przewlekłym, nawrotowym świądem, uszkodzoną barierą naskórkową i zmianami wypryskowymi [1–3]. Występuje zazwyczaj u dzieci (15–30%), ale może pojawiać się również u osób dorosłych (2–10%) [2, 4, 5]. U ok. 50% pacjentów AZS ujawnia się w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia. W 85% przypadków choroba rozwija się przed 5. rokiem życia. Zaburzenia bariery naskórkowej w AZS są efektem współdziałania czynników genetycznych, immunologicznych i środowiskowych [1, 5, 6]. U większości pacjentów występuje łagodna i średnio nasilona postać AZS, a objawy nasilają się z wiekiem [7].

Intensywny świąd jest pierwszym i dominującym objawem tej choroby, który stanowi poważne wyzwanie dla lekarzy, zwłaszcza dermatologów [2, 8, 9]. Świąd powoduje drapanie, przeczosy i progresję stanu zapalnego, a także usposabia do nadważeń i rozwoju wtórnych infekcji. Objawy świądu nasilają się w nocy, co wiąże się z zaburzeniem snu [2, 8]. Przewlekły świąd oraz widoczne objawy skórne znacznie obniżają jakość życia zarówno chorych, jak i ich rodzin, zaburzając funkcje emocjonalne i psychosocjalne [10]. Uporczywy świąd może wyzwalać gniew, zniecierpliwienie, uczucie bezsilności, frustracje, depresję, myśli samobójcze, a także powodować związane z niewyspaniem senność i obniżenie koncentracji [11–13]. Widoczne zmiany skórne mogą być przyczyną stygmatyzacji, powodują zaburzenia aktywności dziennej, unikanie spotkań towarzyskich, ćwiczeń sportowych, kłopoty w szkole oraz w uzyskaniu zatrudnienia. W przypadku nasilonego wyprysku rąk pacjentom trudno jest wykonywać proste czynności, takie jak przygotowywanie posiłków [10, 12].

Atopowe zapalenie skóry może poprzedzać (marsz atopowy) lub współistnieć z innymi chorobami atopowymi, np. alergią pokarmową, alergicznym nieżytem nosa, alergicznym zapaleniem spojówek lub astmą oskrzelową [5, 13–15]. Do interdyscyplinarnych dolegliwości, które towarzyszą AZS należą: ADHD u młodszych dzieci, zaburzenia mówienia, bóle głowy, napady padaczkowe, dolegliwości gastryczne, otyłość brzuszna, nadciśnienie, choroby serca i naczyń, osteoporoza, złamania, bielactwo i łysienie plackowate [13, 16]. Rozpoznanie schorzeń współistniejących z AZS jest niezwykle istotne dla prawidłowego procesu terapii.

Skuteczne leczenie AZS zapobiega poważnym powikłaniom, jednak wymaga ścisłej współpracy pacjenta i/lub opiekuna z lekarzem. Do prawidłowego wykonywania zaleceń lekarskich oraz współpracy przy identyfikacji czynników zaostrzających niezbędna jest edukacja pacjenta. Chory powinien aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia – posiadać wystarczającą ilość informacji o chorobie oraz rozumieć jej istotę. Aktualnie w dobie internetowej dezinformacji konieczna jest pilna reaktywacja szkół atopii i wdrożenie jednolitych, ogólnopolskich programów edukacyjnych dla pacjentów z AZS i ich rodzin.

Piśmiennictwo

 1. Bieber T.: Atopic dermatitis. Ann Dermatol 2010, 22, 125-137.
 2. Yosipovitch G., Papoiu A.D.: What causes itch in atopic dermatitis? Curr Allergy Asthma Rep 2008, 8, 306-311.
 3. Eichenfield L.F., Tom W.L., Berger T.G., Krol A., Paller A.S., Schwarzenberger K. i inni: Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies. J Am Acad Dermatol 2014, 71, 116-132.
 4. Nutten S.: Atopic dermatitis. Global epidemiology and risk factors. Ann Nutr Metab 2015, 66 (Suppl. 1), 8-16.
 5. Silverberg J.I., Hanifin J.M.: Adult eczema prevalence and associations with asthma and other health and demographic factors: a US population-based study. J Allergy Clin Immunol 2013, 132, 1132-1138.
 6. Margolis J.S., Abuabara K., Bilker W., Hoffstad O., Margolis D.J.: Persistence of mild to moder
 7. Silverberg J.I., Simpson E.L.: Associations of childhood eczema severity: a US population-based study. Dermatitis 2014, 25, 107-114.
 8. Hong J., Buddenkotte J., Berger T.G., Steinhoff M.: Management of itch in atopic dermatitis. Semin Cutan Med Surg 2011, 30, 71-86.
 9. Blume-Peytavi U., Metz M.: Atopic dermatitis in children: management of pruritus. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012, 26 Suppl 6, 2-8.
 10. Lifschitz C.: The impact of atopic dermatitis on quality of life. Ann Nutr Metab 2015, 66, 34-40.
 11. Chang Y.S., Chou Y.T., Lee J.H., Lee P.L., Dai Y.S., Sun C. i inni: Atopic dermatitis, melatonin, and sleep disturbance. Pediatrics 2014, 134, e397-e405.
 12. Halvorsen J.A., Lien L., Dalgard F., Bjertness E., Stern R.S.: Suicidal ideation, mental health problems, and social function in adolescents with eczema: a population-based study. J Invest Dermatol 2014, 134, 1847-1854.
 13. Silverberg J.I.: Selected comorbidities of atopic dermatitis: atopy, neuropsychiatric, and musculoskeletal disorders. Clin Dermatol 2017, 35, 360-366.
 14. Garg N., Silverberg J.I.: Association between childhood allergic disease, psychological comorbidity, and injury requiring medical attention. Ann Allergy Asthma Immunol 2014, 112, 525-532.
 15. Mortz C.G., Andersen K.E., Dellgren C., Barington T., Bindslev-Jensen C.: Atopic dermatitis from adolescence to adulthood in the TOACS cohort: prevalence, persistence and comorbidities. Allergy 2015, 70, 836-845.
 16. Zhang A., Silverberg J.I.: Association of atopic dermatitis with being overweight and obese: a systematic review and metaanalysis. J Am Acad Dermatol 2015, 72, 606-616.

Jak cytować ten artykuł: Nowicki RJ. Interdyscyplinarna Akademia Atopii. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/iaa.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 9 September 2017.