Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Co nowego w leczeniu AZS?

Aleksandra Wilkowska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, nawrotową dermatozą, o dość często ciężkim przebiegu, sprawiającą trudności terapeutyczne. Dlatego poszukuje się nowych skutecznych metod leczenia. Wprowadzone do terapii łuszczycy leki biologiczne charakteryzujące się dużą skutecznością oraz bezpieczeństwem dały nadzieję na możliwości terapeutyczne tymi lekami również u pacjentów z AZS. Przez wiele lat brakowało leku biologicznego przeznaczonego do leczenia tej jednostki chorobowej. Związane to było między innymi z częstym występowaniem choroby u dzieci i brakiem badań klinicznych w tej grupie wiekowej. Ponadto istniała obawa, że u pacjentów z AZS mogą pojawić się reakcje IgE-zależne na lek. Pierwsze doniesienia dotyczące zastosowania leków biologicznych w AZS dotyczyły omalizumabu – przeciwciała monoklonalnego anty-IgE. Były to jednak opisy pojedynczych pacjentów z AZS, u których zastosowano ten lek biologiczny, uzyskując poprawę stanu skóry [1–3].

Obecnie w piśmiennictwie można znaleźć wiele doniesień na temat stosowania leków biologicznych u pacjentów z AZS. Są to najczęściej badania otwarte dotyczące obserwacji niewielkich grup pacjentów. Wśród leków biologicznych stosowanych u pacjentów z AZS, oprócz omalizumabu, wymienia się: mepolizumab [4, 5], infliksymab [6], rekombinowany interferon g [7], rituksymab [8], alefacept [9]. Ostatnio pojawiły się liczne doniesienia na temat bezpieczeństwa i skuteczności dupilumabu w AZS. Dupilumab jest przeciwciałem monoklonalnym wiążącym podjednostkę α receptora IL-4 [10, 11]. Obecnie prowadzonych jest szereg badań oceniających bezpieczeństwo i skuteczność różnych leków biologicznych w AZS. Bada się między innymi takie leki, jak anakinra – antagonista receptora IL-1, pitrakinra – wiążąca podjednostkę α receptora IL-4, przeciwciała wiążące IL-22 oraz IL-31 [12].

Piśmiennictwo

 1. Forman S.B., Garret A.B.: Success of omalizumab as monotherapy in adult atopic dermatitis: case report and discussion of the high-affinity immunoglobulin E receptor, FcepsilonRI. Cutis 2007, 80, 38-40.
 2. Park S.Y., Choi M.R., Na J.I., Youn S.W., Park K.C., Huh C.H.: Recalcitrant atopic dermatitis treated with omalizumab. Ann Dermatol 2010, 22, 349-352.
 3. Sheinkopf L.E., Rafi A.W., Do L.T., Katz R.M., Klaustermeyer W.B.: Efficacy of omalizumab in the treatment of atopic dermatitis: a pilot study. Allergy Asthma Proc 2008, 29, 530-537.
 4. Oldhoff J.M., Darsow U., Werfel T., Katzer K., Wulf A., Laifaoui J. i inni: Anti-IL-5 recombinant humanized monoclonal antibody (mepolizumab) for the treatment of atopic dermatitis. Allergy 2005, 60, 693-696.
 5. Phipps S., Flood-Page P., Menzies-Gow A., Ong Y.E., Kay A.B.: Intravenous anti-IL-5 monoclonal antibody reduces eosinophils and tenascin deposition in allergen-challenged human atopic skin. J Invest Dermatol 2004, 122, 1406- 1412.
 6. Jacobi A., Antoni C., Manger B., Schuler G., Hertl M.: Infliximab in the treatment of moderate to severe atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2005, 52, 522-526.
 7. Hanifin J.M., Schneider L.C., Leong D.J., Ellis C.N., Jaffe H.S., Izu A.E. i inni: Recombinant interfeon gamma therapy for 1 topic dermatitis. J Am Acad Dermatol 1993, 28, 189-197.
 8. Simon D., Hösli S., Kostylina G., Yawalkar N., Simon H.U.: Anti-CD20 (rituximab) treatment improves atopic eczema. J Allergy Clin Immunol 2008, 121, 122-128.
 9. Moul D.K., Routhouska S.B., Robinson M.R., Korman N.J.: Alefacept for moderate to severe atopic dermatitis: a pilot study in adults. J Am Acad Dermatol 2008, 58, 984-989.
 10. Beck L.A., Thaçi D., Hamilton J.D., Graham N.M., Bieber T., Rocklin R. i inni: Dupilumab treatment in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. N Engl J Med 2014, 371, 130-139.
 11. Thaçi D., Simpson E.L., Beck L.A., Bieber T., Blauvelt A., Papp K. i inni: Efficacy and safety of dupilumab in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis inadequately controlled by topical treatments: a randomised, placebocontrolled, dose-ranging phase 2b trial. Lancet 2016, 387, 40-52.
 12. Montes-Torres A., Llamas-Velasco M., Pérez-Plaza A., Solano- López G., Sánchez-Pérez J.: Biological treatments in atopic dermatitis. J Clin Med 2015, 4, 593-613.

Jak cytować ten artykuł: Wilkowska A. Co nowego w leczeniu AZS? I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/28_co_nowego.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.