Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Witamina D w atopii

Michał Żmijewski

Katedra i Zakład Histologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Skóra ludzka jest naturalnym źródłem witaminy D, która powstaje w reakcji fotochemicznej pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Oprócz klasycznej roli w regulacji gospodarką wapniem, witamina D wpływa również na wzrost i różnicowanie się wielu typów komórek. Niedobór witaminy D wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na liczne schorzenia cywilizacyjne, w tym nowotwory skóry czy łuszczycę [1–3]. Istnieje również szereg badań wskazujących na związek witaminy D z atopią. Jednym z częstszych objawów towarzyszących atopowemu zapaleniu skóry (AZS) są infekcje bakteryjne. Wykazano, że witamin D stymuluje produkcję peptydów antybakteryjnych, które są podstawą wrodzonej odpowiedzi układu immunologicznego na infekcje. W badaniach klinicznych wykazano przykładowo podwyższenie skórnej ekspresji katelicydyny (LL-37) u pacjentów otrzymujących doustnie o 4000 IU witaminy D przez 21 dni. Pozytywne efekty suplementacji stwierdzono również w badaniach przeprowadzonych wśród dzieci i osób dorosłych, co wskazuje na znaczącą rolę niedoboru witaminy D w rozwoju atopii. Witamina D nie tylko reguluje proces proliferacji oraz różnicowania keratynocytów, lecz także stymuluje produkcję filagryny i inwolukryny, a więc sprzyja odbudowie bariery naskórkowej.

Warto zwrócić uwagę na to, że witamina D poprzez aktywację receptora VDR reguluje ekspresję cytokin prozapalnych (IL-6 czy TNF-α) w keratynocytach oraz przesuwa równowagę odpowiedzi immunologicznej w kierunku odpowiedzi typu Th2. Dodatkowo witamina D jest zaangażowana w hamowanie dojrzewania komórek dendrytycznych. Badania genetyczne również podkreślają znaczenie witaminy D w rozwoju atopii. Przykładowo występowanie specyficznych polimorfizmów genu VDR obserwuje się w AZS o ciężkim przebiegu. Wykazano jednak również, że obecność niektórych wariantów polimorficznych VDR osłabia działanie witaminy D u pacjentów z AZS. Ostatnio wykazano, że witamina D aktywuje elementy osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w skórze, co z kolei może być czynnikiem niekorzystnym w AZS, gdyż w przebiegu tej choroby obserwuje się zwiększoną aktywność neuropeptydów. Należy jednak podkreślić, że wpływ witaminy D na oś HPA w AZS wymaga dalszych badań. Podsumowując, witamina D dzięki swojemu plejotropowemu działaniu na skórę powinna łagodzić objawy AZS, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalny jej niedobór u pacjentów oraz rozważyć suplementację..

Piśmiennictwo

  1. Piotrowska A., Wierzbicka J., Żmijewski M.A.: Vitamin D in the skin physiology and pathology. Acta Biochim Pol 2016, 63, 17-29.
  2. Holick M.F.: Sunlight, ultraviolet radiation, vitamin D and skin cancer: how much sunlight do we need? Adv Exp Med Biol 2014, 810, 1-16.
  3. Wierzbicka J., Piotrowska A., Żmijewski M.A.: The renaissance of vitamin D. Acta Biochim Pol 2014, 61, 679-686.
  4. Żmijewski M., Wilkowska A.: Jak leczyć atopowe zapalenie skóry? Czy i kiedy stosować leczenie ogólne? [w:] ABC atopowego zapalenia skóry. AZS w pytaniach i odpowiedziach. R. Nowicki (red.), Termedia, Poznań, 2015, 188-202.

Jak cytować ten artykuł: Żmijewski M. Witamina D w atopii. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/27_witamina_d.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.