Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Leczenie ogólne atopowego zapalenia skóry

Aleksandra Wilkowska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

U pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS) o ciężkim przebiegu, u których miejscowe leczenie przeciwzapalne nie daje poprawy, należy rozważyć wdrożenie terapii ogólnej. W leczeniu ogólnym powszechnie stosuje się leki przeciwhistaminowe. Ponadto w terapii ciężkich przypadków AZS stosuje się cyklosporynę A (CyA), metotreksat (MTX), azatioprynę (AZA), mykofenolan mofetylu (MMF) oraz glikokortykosteroidy (GKS). Ostatnio pojawia się też wiele doniesień na temat stosowania leków biologicznych u pacjentów z AZS.

Leki przeciwhistaminowe znalazły szerokie zastosowanie w leczeniu AZS. Obecnie powszechnie stosuje się leki przeciwhistaminowe nowej generacji, które charakteryzuje duża selektywność do receptorów H1 oraz długi okres półtrwania, co pozwala na ich stosowanie 1 raz dziennie. Leki te poza działaniem przeciwhistaminowym mają działanie przeciwzapalne pozareceptorowe [1]. Leki przeciwhistaminowe nowej generacji ponadto nie przenikają lub przenikają tylko w niewielkim stopniu do ośrodkowego układu nerwowego, w związku z czym nie wywołują działania sedatywnego. W przypadkach przebiegających z nasilonym świądem niekiedy stosuje się nadal klasyczne leki przeciwhistaminowe [1]. Obecnie podkreśla się też, że leki przeciwhistaminowe korzystnie wpływają na barierę naskórkową [2]. W leczeniu AZS stosuje się leki przeciwhistaminowe I i II generacji.

Cyklosporyna A jest rekomendowana jako lek pierwszego rzutu w ciężkich przypadkach AZS u osób dorosłych. Zmniejsza ona nasilenie stanu zapalnego, świąd skóry oraz poprawia jakość snu. Lek w AZS stosuje się w dawkach 2,5–5 mg/kg m.c. Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych należą: uszkodzenie nerek i nadciśnienie tętnicze [3]. Pacjentom, u których CyA jest nieskuteczna lub istnieją przeciwwskazania do jej stosowania, zaleca się MTX lub AZA [4]. Oba leki są stosowane w terapii AZS ze wskazań pozarejestracyjnych. Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych MTX należą hepatotoksyczność i uszkodzenie szpiku [5]. Azatiopryna może także powodować uszkodzenie wątroby oraz zaburzenia układu immunologicznego [6]. W przypadkach nasilonych, opornych na inne metody leczenia zaleca się także ogólne GKS. Można je stosować krótkotrwale w zaostrzeniach choroby, do momentu zadziałania innych metod terapii [7]. Należy pamiętać, że GKS powodują liczne działania niepożądane, których nasilenie i rodzaj zależą od dawki leku oraz czasu ich stosowania. Do najczęstszych działań niepożądanych zalicza się: cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, osteoporozę, krwawienia z przewodu pokarmowego oraz przyrost masy ciała. Ponadto u dzieci GKS mogą powodować zahamowanie wzrostu [8]. Istnieją też doniesienia na temat skuteczności w AZS MMF. Wykazano porównywalną skuteczność MMF i CyA w długotrwałej terapii pacjentów z AZS [9]. Obecnie prowadzonych jest wiele badań nad skutecznością leków biologicznych w AZS [10, 11].

Piśmiennictwo

 1. Silny W., Gliński W., Czarnecka-Operacz M.: Leki przeciwhistaminowe w terapii dermatologicznej. [w:] Leki przeciwhistaminowe. Zastosowanie w praktyce medycznej. Wyd. II. P. Górski (red.), I. Grzelewska-Rzymowska, J. Kruszewski, UCB Institute of Allergy, Bruksela, 2005, 101-127.
 2. Gschwandtner M., Mildner M., Mlitz V., Gruber F., Eckhart L., Werfel T. i inni: Histamine supresses epidermal keratinocyte differentiation and impairs skin barrier function in a human skin model. Allergy 2013, 68, 37-47.
 3. Schmitt J., Schmitt N., Meurer M.: Cyclosporin in the treatment of patients with atopic eczema – a systematic review and meta-analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007, 21, 606-619.
 4. Schram M.E., Roekevisch E., Leeflang M.M., Bos J.D., Schmitt J., Spuls P.I.: A randomized trial of methotrexate versus azathioprine for severe atopic eczema. J Allergy Clin Immunol 2011, 128, 353-359.
 5. Jenerowicz D., Silny W.: Leczenie ogólne atopowego zapalenia skóry. [w:] Atopowe zapalenie skóry. W. Silny (red.), Termedia, Poznań, 2012, 260-327.
 6. Ring J., Alomar A., Bieber T., Deleuran M., Fink-Wagner A., Gelmetti C. i inni: Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis). Part II. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012, 26, 1045-1193.
 7. Liu H.N., Wong C.K.: In vitro immunosuppressive effects of methotrexate and azathioprine on Langerhans cells. Arch Dermatol Res 1997, 289, 94-97.
 8. Sidbury R., Davis D.M., Cohen D.E., Cordoro K.M., Berger T.G., Bergman J.N. i inni: Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 3. Management and treatment with phototherapy and systemic agents. J Am Acad Dermatol 2014, 71, 327-349.
 9. Haeck I.M., Knol M.J., Ten Berge O., van Velsen S.G., de Bruin-Weller M.S., Bruijnzeel-Koomen C.A.: Entericcoated mycophenolate sodium versus cyclosporin A as a long-term treatment in adult patients with severe atopic dermatitis: a randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol 2011, 64, 1074-1084.
 10. Montes-Torres A., Llamas-Velasco M., Perez-Plaza A., Solano- Lopez G., Sanchez-Perez J.: Biological treatments in atopic dermatitis. J Clin Med 2015, 4, 593-613.
 11. Simpson E.L., Bieber T., Guttman-Yassky E., Beck L.A., Blauvelt A., Cork M.J. i inni: Two phase 3 trials of Dupilumab versus placebo in atopic dermatitis. N Engl J Med 2016, 375, 2335-2348.

Jak cytować ten artykuł: Wilkowska A. Leczenie ogólne atopowego zapalenia skóry. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/26_leczenie_ogolne_azs.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.