Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Fototerapia

Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Monika Konczalska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Fototerapia jest znaną metodą terapeutyczną licznych dermatoz stosowaną zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Fototerapia zmniejsza liczbę komórek Langerhansa, indukuje apoptozę komórek T, komórek przeciwdziałających zapaleniu i cytokin immunosupresyjnych zaangażowanych w patogenezę atopowego zapalenia skóry (AZS). Redukuje także kolonie gronkowca złocistego, co zmniejsza produkcję superantygenów promujących nasilenie stanu zapalnego i zaostrzenie AZS [1]. Najpowszechniej stosowaną metodą fototerapii w AZS jest UVB311 (ang. narrow band UVB) ze względu na mniejszy odsetek działań niepożądanych. Fototerapia PUVA obarczona jest wyższym ryzykiem wystąpienia zaćmy, a ponadto metoksalen (Oxsoralen) nie powinien zgodnie z rejestracją być podawany osobom poniżej 12. roku życia [2, 3]. Skuteczną opcją terapeutyczną jest fototerapia z wykorzystaniem UVA1 – coraz powszechniej dostępna w Polsce. W prezentacji zostaną przedstawione zasady stosowania poszczególnych metod fitoterapeutycznych, zgodne z najnowszymi rekomendacjami leczenia AZS.

Piśmiennictwo

  1. Chong J.H., Koh M.J.A.: Non-topical management of recalcitrant pediatric atopic dermatitis. Arch Dis Child 2017, 102, 681-686.
  2. Eustace K., Dolman S., Alsharqi A., Sharpe G., Parslew R.: Use of phototherapy in children. Ped Dermatol 2017, 34, 150-155.
  3. Crall C.S., Rork J.F., Delano S., Huang J.: Phototherapy in children: considerations and indications. Clin Dermatol 2016, 34, 633-639.
  4. Nowicki R., Trzeciak M., Wilkowska A., Sokołowska- -Wojdyło M., Ługowska-Umer H., Barańska-Rybak W. i inni: Atopic dermatitis: current treatment guidelines. Statement of the experts of the Dermatological Section, Polish Society of Allergology, and the Allergology Section, Polish Society of Dermatology. Post Dermatol Alergol 2015, 32, 239-249.

Jak cytować ten artykuł: Sokołowska-Wojdyło M, Konczalska M. Fototerapia. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/25_fototerapia_azs.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.