Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Leki przeciwhistaminowe w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Jerzy Kruszewski

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Podstawową właściwością leków przeciwhistaminowych (LP) jest blokowanie histaminy. Zasadniczym wskazaniem do ich stosowania są przede wszystkim: ostra pokrzywka i alergiczny nieżyt nosa, choroby, w których histamina odgrywa zasadniczą rolę w patogenezie objawów. W wielu badaniach wykazano dużą skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo LP w leczeniu tych chorób. Jednak w wielu innych chorobach alergicznych bezpośredni udział histaminy nie jest tak znaczący, dlatego efekt kliniczny nie musi być tak spektakularny. Mimo to zaleca się te leki rutynowo (przewlekła pokrzywka) lub w indywidualnych przypadkach (atopowe zapalenie skóry – AZS, anafilaksja, zespoły amin biogennych), spodziewając się istotnego efektu klinicznego, zwłaszcza że przewlekłe stosowanie LP II generacji jest stosunkowo bezpieczne..

Histamina na pewno pełni funkcję w patogenezie AZS, choć wg aktualnej wiedzy rola ta ma tu charakter wtórny i drugoplanowy. Podkreśla się, że LP mogą w pewnym stopniu hamować świąd charakterystyczny dla tej choroby, którego patogeneza jest złożona, ale częściowo może być on zależny od histaminy. Dla lepszej kontroli świądu ważny może być też efekt sedacji występujący przy stosowaniu LP I generacji, np. hydroksyzyny. Część LP I generacji cechuje nieselektywność receptorowa, będąca przyczyną rozlicznych działań niepożądanych, która może być jednak przydatna w kontroli objawów AZS w indywidualnych przypadkach. Ponadto dość dobre efekty kliniczne uzyskuje się, stosując LP w AZS u zwierząt.

W przyszłości w AZS u ludzi szersze zastosowanie mogą znaleźć LP blokujące nie tylko receptor H1, lecz także H4 dla histaminy.

Piśmiennictwo

  1. Górski P., Grzelewska-Rzymowska I., Kruszewski J. (red.).: Leki przeciwhistaminowe – zastosowanie w praktyce medycznej. Wyd. II, Seria, Bruksela 2005.
  2. Simons F.E.R.: Histamine and H1-Antihistamines in Allergic Diseases. Marcel Dekker Inc., New York, 2002.
  3. Ohtsu H., Seike M.: Histamine and histamine receptors in allergic dermatitis. Handb Exp Pharmacol 2017, 241, 333- 345.
  4. Takahashi A., Tani S., Murota H., Katayama I.: Histamine modulates sweating and affects clinical manifestations of atopic dermatitis. Curr Probl Dermatol 2016, 51, 50-56.
  5. Kamata Y., Tominaga M., Takamori K.: Itch in atopic dermatitis management. Curr Probl Dermatol 2016, 50, 86-93.
  6. Hsiao Y.H., Chen C., Willemse T.: Effects of cetirizine in dogs with chronic atopic dermatitis: a randomized, double blind, placebo-controlled trial. J Vet Sci 2016, 17, 549-553.
  7. Köchling H., Schaper K., Wilzopolski J., Gutzmer R., Werfel T., Bäumer W. i inni: Combined treatment with H1 and H4 receptor antagonists reduces inflammation in a mouse model of atopic dermatitis. J Dermatol Sci 2017, 87, 130-137.

Jak cytować ten artykuł: Kruszewski J. Leki przeciwhistaminowe w leczeniu atopowego zapalenia skóry. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/24_leki_przeciwhistaminowe_w_azs.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.