Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Terapia proaktywna i mokre opatrunki

Magdalena Trzeciak

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Terapia proaktywna jest leczeniem rekomendowanym dla pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS). Polega ona na podtrzymującym leczeniu miejscowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak inhibitory kalcyneuryny (mIK) – takrolimus. Prowadzi ono do redukcji liczby zaostrzeń AZS, dłuższych remisji choroby oraz zmniejsza koszt.

Od strony patogenezy terapia proaktywna pozwala nie tylko opanować aktywne i subkliniczne zapalenie obecne w skórze zmienionej i niezmienionej chorobowo pacjenta z AZS, lecz także jak dowodzą badania mIK również odbudowują uszkodzoną w AZS barierę naskórkową.

Mokre opatrunki (ang. wet-wrap treatment – WWT) są opcją terapeutyczną stosowaną głównie u dzieci z ciężkim AZS (SCORAD-index > 50).

W metodzie klasycznej stosuje się bezpośrednio na zmienioną skórę warstwę opatrunku wilgotnego, nasączonego miejscowym glikokortykosteroidem w odpowiednim rozcieńczeniu. Drugą warstwę stanowi opatrunek suchy. Mokre opatrunki działają przeciwzapalnie, przeciwświądowo, chłodząco. Tworzą barierę mechaniczną.

Uważa się, że metoda leczenia mokrymi opatrunkami jest relatywnie bezpieczna w ciężkich i nawrotowych przypadkach AZS.

Piśmiennictwo

  1. Nowicki R., Trzeciak M., Wilkowska A., Sokołowska- -Wojdyło M., Ługowska-Umer H., Barańska-Rybak W. i inni: Atopic dermatitis: current treatment guidelines. Statement of the experts of the Dermatological Section, Polish Society of Allergology, and the Allergology Section, Polish Society of Dermatology. Post Dermatol Alergol 2015, 32, 239-249.
  2. Wollenberg A., Oranje A., Deleuran M., Simon D., Szalai Z., Kunz B. i inni: ETFAD/EADV Eczema task force 2015 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adult and pediatric patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016, 30, 729-747.
  3. Ring J., Alomar A., Bieber T., Deleuran M., Fink-Wagner A., Gelmetti C. i inni: Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part I i II. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012, 26, 1176-1193.
  4. Wollenberg A., Bieber T.: Proactive therapy of atopic dermatitis – an emerging concept. Allergy 2009, 64, 276-278.
  5. Oranje A.P., Devillers A.C., Kunz B., Jones S.L., DeRaeve L., Van Gysel D. i inni: Treatment of patients with atopic dermatitis using wet-wrap dressings with diluted steroids and/or emollients. An export-panel’s opinion and review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006, 20, 1277-1286.
  6. Chittock J., Brown K., Cork M.J., Danby S.G.: Comparing the effect of a twice-weekly tacrolimus and betamethasone valerate dose on the subclinical epidermal barrier defect in atopic dermatitis. Acta Derm Venereol 2015, 95, 653-658.
  7. Dähnhardt-Pfeiffer S., Dähnhardt D., Buchner M., Walter K., Proksch E., Fölster-Holst R.: Comparison of effects of tacrolimus ointment and mometasone furoate cream on the epidermal barrier of patients with atopic dermatitis. J Dtsch Dermatol Ges 2013, 11, 437-443.

Jak cytować ten artykuł: Trzeciak M. Terapia proaktywna i mokre opatrunki. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/23_terapia_proaktywna_azs.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.