Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Różnicowanie atopowego zapalenia skóry

Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to choroba o niepoznanej do końca patogenezie. Jedna z hipotez zakłada pierwotną dysfunkcję układu immunologicznego prowadzącą do reakcji IgE-zależnych i wtórnie - do zaburzeń bariery naskórkowej. Kolejna hipoteza - vice versa - dotyczy pierwotnego defektu bariery skórno-naskórkowej prowadzącego do zaburzeń procesów immunologicznych i stanu zapalnego [1]. Częstość występowania AZS szacuje się na 10-20% u dzieci i 1-10% u dorosłych (w zależności od kraju), co powoduje, że problem można uznać za istotny społecznie. Ponadto dane wskazują na ciągły wzrost zachorowań. Jasno określone kryteria diagnostyczne (Hanifina i Rajki) nie zawsze są wystarczające do postawienia pewnej diagnozy. Pierwsze trudności pojawiają się w wieku niemowlęcym, w którym łojotokowe zapalenie skóry (ŁZS) może od wczesnych miesięcy imitować AZS, a błędnie ustalone rozpoznanie może narazić dziecko na niesłusznie wdrożoną dietę eliminacyjną. Inną trudną sytuacją jest stan erytrodermii, w którym należy również wykluczyć ciężkie ŁZS, a także łuszczycę, osutki polekowe czy chłoniaki pierwotnie skórne (mogące rozwijać się na podłożu ciężkiego AZS lub de novo imitować chorobę zapalną) [1-3]. Te wszystkie problemy zostaną omówione w kontekście m.in. dysfunkcji bariery skórno- -naskórkowej, peptydów przeciwbakteryjnych, roli NOTCH [4-6].

Piśmiennictwo

  1. Brunner P.M., Guttman-Yassky E., Leung D.Y.: The immunology of atopic dermatitis and its reversibility with broad-spectrum and targeted therapies. J Allergy Clin Immunol 2017, 139, 65-76.
  2. Legendre L., Barnetche T., Mazereeuw-Hautier J., Meyer N., Murrell D., Paul C.: Risk of lymphoma in patients with atopic dermatitis and the role of topical treatment: a systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2015, 72, 992-1002.
  3. Suga H., Sugaya M., Miyagaki T., Ohmatsu H., Kawaguchi M., Takahashi N. i inni: Skin barrier dysfunction and low antimicrobial peptide expression in cutaneous T-cell lymphoma. Clin Cancer Res 2014, 20, 4339-4348.
  4. Hanafusa T., Matsui S., Murota H., Tani M., Igawa K., Katayama I. i inni: Increased frequency of skin-infiltrating FoxP3+ regulatory T cells as a diagnostic indicator of severe atopic dermatitis from cutaneous T cell lymphoma. Clin Exp Immunol 2013, 172, 507-512.
  5. Kamstrup M.R., Gjerdrum L.M., Biskup E., Lauenborg B.T., Ralfkiaer E., Woetmann A. i inni: Notch1 as a potential therapeutic target in cutaneous T-cell lymphoma. Blood 2010, 116, 2504-2512.
  6. Melnik B.C.: The potential role of impaired Notch signalling in atopic dermatitis. Acta Derm Venereol 2015, 95, 5-11.

Jak cytować ten artykuł: Sokołowska-Wojdyło M. Różnicowanie atopowego zapalenia skóry. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/21_roznicowanie_azs.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.