Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Zespół uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) jako powikłanie ciężkiego atopowego zapalenia skóry

Monika Konczalska, Justyna Czarny, Aleksandra Wilkowska, Roman J. Nowicki

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest najczęstszą przewlekłą dermatozą wieku dziecięcego. Kolonizacja skóry przez gronkowca złocistego jest powszechnie obserwowanym zjawiskiem u chorych z AZS [1]. Skutkiem tego mogą być niekiedy wtórne infekcje skóry i tkanki podskórnej, takie jak liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, ropnie oraz zapalenie tkanki podskórnej [2]. Mimo że wtórne infekcje skóry są stosunkowo częstym powikłaniem obserwowanym u chorych na AZS, ciężkie, uogólnione zakażenia, takie jak bakteriemia, sepsa, zapalenie wsierdzia czy zapalenie płuc, obserwuje się sporadycznie [3].

Przedstawiamy przypadek 17-letniego chłopca z ciężkim AZS, u którego w trakcie hospitalizacji z powodu zaostrzenia choroby obserwowano nagłe pogorszenie stanu ogólnego z narastaniem parametrów stanu zapalnego (CRP 260 mg/l) oraz gorączkę do 39,5ºC. W badaniach ze skóry, krwi oraz płynu opłucnej wyhodowano Staphylococcus aureus. Chłopca w stanie ogólnym ciężkim przekazano do Kliniki Pediatrii, gdzie kontynuowano leczenie i uzyskano ostatecznie normalizację stanu ogólnego.

Piśmiennictwo

  1. Higaki S., Morohashi M., Yamagishi T., Hasegawa Y.: Comparative study of staphylococci from the skin of atopic dermatitis patients and from healthy subjects. Int J Dermatol 1999, 38, 265-269.
  2. Elias P., Yutaka H., Williams M.: Basis for the barrier abnormality in atopic dermatitis: outside-inside-outside pathogenic mechanisms. J Allergy Clin Immunol 2008, 121, 1337-1343.
  3. Patel D., Jahnke M.N.: Serious complications from Staphylococcal aureus in atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 2015, 32, 792-796.

Jak cytować ten artykuł: Konczalska M, Czarny J, Wilkowska A, Nowicki RJ. Zespół uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) jako powikłanie ciężkiego atopowego zapalenia skóry. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/20_sirs.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.