Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Wyprysk opryszczkowy (eczema herpeticum) jako powikłanie atopowego zapalenia skóry

Elżbieta Grubska-Suchanek, Aleksandra Wilkowska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Mężczyzna 28-letni z atopowym zapaleniem skóry zgłosił się z powodu nagłego wysiewu drobnych wykwitów pęcherzykowych w obrębie skóry twarzy, szyi i dekoltu. Zmianom skórnym towarzyszyła gorączka, bóle głowy oraz ogólne złe samopoczucie. W ciągu doby na powierzchni zmian skórnych pojawiły się miodowe strupy. Po włączeniu acyklowiru doustnie i miejscowych preparatów z zawartością antybiotyków w ciągu kilku dni uzyskano pełną remisję zmian skórnych.

Wyprysk opryszczkowy, nazywany dawniej wysiewem ospopodobnym Kaposiego (eruptio varicelliformis Kaposi), jest infekcją wywoływaną przez wirus opryszczki (herpes simplex virus). Schorzenie występuje najczęściej u pacjentów obciążonych chorobami skóry charakteryzującymi się defektem bariery naskórkowej, zwłaszcza atopowym zapaleniem skóry, a także u chorych z niedoborami odporności [1]. Początek choroby zwykle jest nagły, pojawia się gorączka, pogorszenie samopoczucia, uczucie napięcia skóry, następnie dochodzi do rozwoju wykwitów pęcherzowo- ropnych z pępkowatym zagłębieniem w części centralnej. Zmiany skórne występują najczęściej w obrębie głowy, szyi oraz tułowia, mają skłonność do grupowania się, są bolesne, może towarzyszyć im regionalne powiększenie węzłów chłonnych. Wykwity pierwotne przekształcają się w nadżerki i owrzodzenia. Często dochodzi również do nadkażeń bakteryjnych zmian [2]. W okolicach objętych zakażeniem mogą występować obrzęki, obserwowane często zwłaszcza w obrębie powiek. Zajęcie narządu wzroku może prowadzić do trwałej ślepoty. W ciężkich przypadkach może dochodzić do uogólnienia zakażenia, zajęcia płuc, wątroby, przewodu pokarmowego, nadnerczy oraz ośrodkowego układu nerwowego [3].

W terapii najbardziej skuteczne jest wczesne podanie acyklowiru doustnie lub pozajelitowo. Przeciwwskazane jest miejscowe stosowanie preparatów zawierających glikokortykosteroidy [4].

Piśmiennictwo

  1. Ong P.Y., Leung D.Y.: Bacterial and viral infections in atopic dermatitis: a comprehensive review. Clinic Rev Allerg Immunol 2016, 51, 329-337.
  2. Liaw F.Y., Huang C.F., Hsueh J.T., Chiang C.P: Eczema herpeticum. A medical emergency. Can Fam Physican 2012, 58, 1358-1360.
  3. Leung D.Y., Gao P.S., Grigoryev D.N., Rafaels N.M., Streib J.E., Howell M.D. i inni: Human atopic dermatitis complicated by eczema herpeticum is associated with abnormalites in gamma interferon response. J Allergy Clin Immunol 2011, 127, 965-973.Ferrari B., Taliercio V., Luna P., Abad M.E., Larralde M.: Kaposi’s varicelliform eruption: a case series. Indian Dermatol Online J 2015, 6, 399-402.
  4. Ferrari B., Taliercio V., Luna P., Abad M.E., Larralde M.: Kaposi’s varicelliform eruption: a case series. Indian Dermatol Online J 2015, 6, 399-402.

Jak cytować ten artykuł: Grubska-Suchanek E, Wilkowska A. Wyprysk opryszczkowy (eczema herpeticum) jako powikłanie atopowego zapalenia skóry. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/19_wyprysk_opryszczkowy.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.