Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Jatrogenny zespół Cushinga

Aleksandra Wilkowska, Roman J. Nowicki

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Zespół Cushinga uwarunkowany jest nadmiernym wydzielaniem kortyzolu i charakteryzuje się szczególnym typem otyłości z nadciśnieniem. Najczęściej spowodowany jest złośliwym guzem, zwykle rakiem kory nadnerczy, rzadziej hiperplazją kory nadnerczy. Pierwszym objawem u dzieci jest otyłość, zwłaszcza twarzy, szyi i tułowia. Do częstych objawów należą nadmierne owłosienie, trądzik i rozstępy. Często stwierdza się zaniki mięśniowe, nadciśnienie, u dziewczynek brak miesiączki, podwyższone stężenie glukozy na czczo. Może także występować osteoporoza, której mogą towarzyszyć samoistne złamania [1, 2]. Jatrogenny zespół Cushinga występuje po długim stosowaniu glikokortykosteroidów zwykle stosowanych ogólnie, w wyniku czego dochodzi do niewydolności kory nadnerczy [3–5].

Przedstawiamy przypadek 4-letniej dziewczynki, która trafiła do Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w celu wyjaśnienia zmian o charakterze zespołu Cushinga. Dziecko było leczone przewlekle miejscowymi glikokortykosteroidami z powodu atopowego zapalenia skóry. Przy przyjęciu stwierdzono niski wzrost, zaczerwienienie skóry twarzy, powiększenie obwodu brzucha, hirsutyzm, zwłaszcza nasilony na plecach, ginekomastię, nadmiernie rozwiniętą tkankę podskórną, zanik mięśni pośladków, szczupłe, nieproporcjonalne kończyny, niski wzrost dziecka. W związku z nasilonymi objawami zespołu Cushinga dziecko przeniesiono do Kliniki Endokrynologii UCK.

Dziecko z powodu atopowego zapalenia skóry początkowo leczono w Poradni Alergicznych Chorób Skóry UCK, ale od 2. roku życia nie zgłaszało się do poradni, a leki były wypisywane przez lekarza pediatrę. Matka podaje, że stosowała miejscowo pirośluzan mometazonu na całą skórę 2-3 razy w tygodniu w okresie zaostrzeń. Po przyjęciu do szpitala stwierdzono nieoznaczalne stężenie kortyzolu w badaniu rytmu oraz stężenie kortyzolu w moczu znacznie poniżej czułości metody pozwalające na rozpoznanie jatrogennego zespołu Cushinga. Wykonany test rezerwy nadnerczowej wskazywał na konieczność leczenia substytucyjnego. Dziecko otrzymało hydrokortyzon w dawce 8,5 mg/dobę, którą stopniowo obniżano. Całkowicie odstąpiono od leczenia miejscowego glikokortykosteroidami. Obserwowano stopniowe ustępowanie objawów zespołu Cushinga.

Piśmiennictwo

  1. Oronsky N., Thilagar B., Ray C.M., Caroen S., Lybeck M.M.C., Ferry L. i inni: Cushing syndrome, cortisol, and cognitive competency. A case report. Case Rep Oncol 2017, 10, 325-327.
  2. Ługowska-Umer H., Wilkowska A.: Glikokortykosteroidy. [w:] ABC atopowego zapalenia skóry. AZS w pytaniach i odpowiedziach. R. Nowicki (red.), Termedia, Poznań, 2016, 169-171.
  3. Langwiński R., Kleinrok Z.: Farmakologia układów hormonalnych. Przysadka i nadnercza. [w:] Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. W. Kostkowski (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1998, 298-334.
  4. Jenerowicz D., Polańska A.: Miejscowe leczenie glikokortykosteroidami. [w:] Atopowe zapalenie skóry. W. Silny (red.), Termedia, Poznań, 2012, 236-243.
  5. Sidbury R., Davis D.M., Cohen D.E., Cordoro K.M., Berger T.G., Bergman J.N. i inni: Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2014, 71, 327-349.

Jak cytować ten artykuł: Wilkowska A, Nowicki R. Jatrogenny zespół Cushinga. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/17_jatrogenny_zespol_cushinga.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.