Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Oko atopowe

Paweł Lipowski

Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny

U pacjentów z atopowym zapaleniem skóry najczęściej mamy do czynienia z atopowym zapaleniem spojówki. Objawy mogą być podobne do objawów występujących w wiosennym zapaleniu spojówki. Zaburzenia okulistyczne mogą dotyczyć także powiek, rogówki lub głębszych struktur oka, np. stożek rogówki, zaćma wtórna i rzadko odwarstwienie siatkówki.

Lekarz dermatolog lub alergolog powinien być wyczulony na objawy, które pozwolą na szybkie rozpoznanie. Istotne jest umiejętne monitorowanie niepokojących objawów oraz ścisła współpraca z okulistą, z którym należy ustalić plan leczenia. Warto pamiętać, że także skutki uboczne zaleconej terapii mogą dotyczyć narządu wzroku i w takim zakresie można je minimalizować.

Ze względu na poważne konsekwencje nieleczonych zaburzeń dotyczących narządu wzroku kluczowym elementem interdyscyplinarnego podejścia do leczenia pacjentów z atopowym zapaleniem skóry jest współpraca i wspólne spojrzenie na pacjenta, które może poprawić efekty terapii oraz zapobiec powikłaniom groźnym dla wzroku.

Piśmiennictwo

  1. Bielory L.: Ocular toxicity of systemic asthma and allergy treatments. Curr Allergy Asthma Rep 2006, 6, 299-305.
  2. Wakamatsu T.H., Dogru M., Ayako I., Takano Y., Matsumoto Y., Ibrahim O.M. i inni: Evaluation of lipid oxidative stress status and inflamation in atopic ocular surface disease. Mol Vis 2010, 16, 2465-2475.
  3. Suzuki S., Goto E., Dogru M., Asano-Kato N., Matsumoto Y., Hara Y. i inni: Tear film lipid layer alterations in allergic coniunctivitis. Cornea 2006, 25, 277-280.
  4. Taille C., Doan S., Neukirch C., Aubier M.: Omalizumab for sever atopic keratoconiunctivitis. BMJ Case Reports 2010, doi: 10. 1136/bcr. 04 2010-2019.
  5. Wakamatsu T.H., Tanaka M., Satake Y., Dogru M., Fukagawa K., Igarashi A. i inni: Eosinophil cationic protein as a marker for assessing the efficacy of tacrolimus ophthalmic solution in the treatment of atopic kerato-coniunctivitis. Mol Vis 2011, 17, 932-938.

Jak cytować ten artykuł: Lipowski P. Oko atopowe. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/15_oko_atopowe.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.