Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Wywiad i diagnostyka atopowego zapalenia skóry

Elżbieta Grubska-Suchanek

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się przede wszystkim na charakterystycznych cechach klinicznych, które ustala się na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego.

W wywiadzie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na czas pojawienia się pierwszych zmian skórnych, przewlekły i nawrotowy charakter objawów, świąd skóry oraz występowanie innych schorzeń z kręgu atopii u pacjenta oraz członków jego rodziny [1]. Wnikliwy wywiad pozwala również na ustalenie wszystkich potencjalnych czynników nasilających przebieg choroby, co ma ogromne znaczenie w ustalaniu podstawowych wytycznych dla chorego lub rodziców dziecka oraz programowaniu dalszego planu diagnostycznego [2].

W badaniu przedmiotowym najbardziej istotny jest charakter zmian skórnych, które mają typowe cechy wyprysku z obecnością grudek, pęcherzyków, nadżerek i przeczosów na podłożu rumieniowym w ostrej fazie choroby, a nasilonej suchości z cechami lichenifikacji oraz strupów w przewlekłej fazie schorzenia. Powyższe zmiany występują w charakterystycznym umiejscowieniu, które jest różne w zależności od wieku pacjenta [3].

Wszystkie typowe objawy AZS ujęte są w tzw. kryteria diagnostyczne, z których najbardziej znane i najczęściej stosowane są kryteria Hanifina i Rajki [4]. Dokładna znajomość tych kryteriów ułatwia rozpoznawanie nietypowych przypadków AZS.

Badanie kliniczne chorego na AZS uzupełnia się o testy alergologiczne, których celem nie jest rozpoznanie samej choroby, lecz próba wykrycia czynników mających wpływ na wywoływanie i zaostrzenie jej objawów [5].

Do najczęściej wykonywanych badań alergologicznych u pacjentów z AZS należą: skórne testy punktowe (STP), naskórkowe testy płatkowe (NTP), atopowe testy płatkowe (APT), skórny ekspozycyjny test pokarmowy (SAFT), jak również badanie poziomu całkowitego stężenia IgE (cIgE) w surowicy oraz poziomu alergenowo swoistych przeciwciał IgE (sIgE) [6].

Piśmiennictwo

  1. Silny W.: Atopowe zapalenie skóry. Termedia, Poznań, 2012, 199.
  2. Ring J., Alomar A., Bieber T., Deleuran M., Fink-Wagner A., Gelmetti C. i inni: Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) part I. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012, 26, 1045-1060.
  3. Eichenfield L.F., Tom W.L., Chamlin S.L., Feldman S.R., Hanifin J.M., Simpson E.L. i inni: Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. Diagnosis and assessment. J Am Acad Dermatol 2014, 70, 338-351.
  4. Hanifin J.M., Rajka G.: Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Derm Venereol 1980, 92, 44-47.
  5. Eichenfield L.F., Ahluwalia J., Waldman A., Borok J., Udkoff J., Boguniewicz M.: Current guidelines for the evaluation and management of atopic dermatitis: a comparison of the Task Force Practice Parameter and American Academy of Dermatology guidelines. J Allergy Clin Immunol 2017, 139, 49-57.
  6. Nowicki R.: Atopowe zapalenie skóry w praktyce. Cornetis, Wrocław, 2013, 100.

Jak cytować ten artykuł: Grubska-Suchanek E. Wywiad i diagnostyka atopowego zapalenia skóry. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/13_wywiad_i_diagnostyka_azs.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 15 September 2017.