Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Anafilaksja

Jerzy Kruszewski

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Anafilaksja to ciężka, potencjalnie zagrażająca życiu, uogólniona lub układowa reakcja nadwrażliwości, rozumiana jako obiektywnie występujące, powtarzalne objawy wywołane przez ekspozycję na określony bodziec o sile (dawce) dobrze tolerowanej przez zdrowe osoby. Ostatnio częstość występowania anafilaksji zdecydowanie wzrasta.

Anafilaksja może mieć charakter zarówno alergiczny (związany z udziałem mechanizmów immunologicznych), jak i niealergiczny. Warunkiem rozwoju anafilaksji jest degranulacja komórek tucznych i bazofilów, która może być wynikiem działania różnych czynników, niekiedy kilku działających w bliskim związku czasowym (kofaktory). Uwolnione mediatory powodują wazodylatację i ucieczkę płynów z łożyska naczyniowego, czego konsekwencją jest wystąpienie objawów klinicznych.

Rozpoznanie anafilaksji nie jest trudne, choć może sprawiać kłopot, gdy zdarza się nagle, w sytuacjach przygodnych. Trudno jest też przewidywać dalszy przebieg reakcji o niewielkim nasileniu.

Głównym celem diagnostyki stosowanej u chorych z epizodami anafilaksji jest poznanie wszystkich czynników odpowiedzialnych za jej występowanie. Dotyczy to nie tylko alergenu uczulającego, lecz także wspomnianych kofaktorów np. wysiłku fizycznego, infekcji, stosowanych leków. Jako alergeny mogące wywoływać anafilaksję znaczenie mają pokarmy, leki i jady owadów. Współczesna diagnostyka komponentowa jest w stanie określić występowanie alergenowo swoistych IgE przeciwko ponad 100 uczulającym białkom występującym w alergenach pokarmów, co pozwala przewidywać możliwość pojawiania się reakcji krzyżowych, ciężkość przebiegu reakcji, jak również opracować zasady profilaktyki.

Lekiem z wyboru w leczeniu anafilaksji jest adrenalina, która powinna być podana jak najwcześniej. Do tego celu służą autostrzykawki i amułkostrzykawki zawierające adrenalinę do samodzielnego stosowania przez chorych. W dalszym postępowaniu ważne jest utrzymanie właściwego ciśnienia tętniczego poprzez podawanie płynów, co ma znaczenie w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

Jak cytować ten artykuł: Kruszewski J. Anafilaksja. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/12_anafilaksja.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 9 September 2017.