Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Atopia dróg oddechowych: marsz atopowy czy koincydencja chorób alergicznych?

Henryk Mazurek1, Elżbieta Mazurek2

1) Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju; 2) Klinika Alergologii i Pneumonologii, Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Pierwszym objawem chorób o podłożu atopowym u dzieci jest zwykle atopowe zapalenie skóry (AZS). Pojawia się zwykle w okresie niemowlęcym i osiąga największą częstość występowania w drugim roku życia. Atopowe zapalenie skóry u dziecka jest powszechnie uważany za czynnik podwyższonego ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej [1]. Astma rozpoczyna się w większości w okresie przedszkolnym – u połowy dzieci z astmą pierwsze objawy występują do 3. roku życia (w 1. roku życia u ok. 1/3), a do 5. roku życia objawy ma ok. 80% dzieci, u których w wieku szkolnym rozpoznawana jest astma [2]. Według ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) częstość rozpoznań lekarskich astmy w wieku zarówno 6–7, jak i 13–14 lat wynosi 11%. Według badania ECAP alergiczny nieżyt nosa (ANN) w Polsce występuje u 23,6% dzieci w wieku 6–7 lat, u 24,6% dzieci w wieku 13–14 lat oraz u 29% dorosłych [3]. Choć częstość ich występowania i współwystępowania jest zmienna w różnych populacjach, najczęstszą chorobą o podłożu alergicznym jest ANN, a najczęstszą przewlekłą chorobą dolnych dróg oddechowych wieku rozwojowego – astma oskrzelowa. Zmiany prezentacji narządowej chorób alergicznych bywają określane mianem marszu alergicznego. Publikacje z ostatnich lat zwracają uwagę na rolę zaburzonej funkcji barierowej skóry jako ważnej drogi rozwoju uczuleń na alergeny. Wiele danych wskazuje na fakt, że cytokiny pochodzące ze stymulowanych różnymi bodźcami komórek naskórka i skóry (TLSP, IL-25, IL-33) mogą odpowiadać za rozwój odpowiedzi typu Th2 i progresję od AZS do astmy i alergii pokarmowej [4]. Niezależnie od mechanizmu, lecząc pacjenta z dowolną chorobą atopową, należy pamiętać, że w każdym wieku mogą ze sobą współistnieć choroby skóry, alergia pokarmowa, ANN i astma.

Piśmiennictwo

  1. Fouzas S., Brand P.L.: Predicting persistence of asthma in preschool wheezers: crystal balls or muddy water? Paediatr Respir Rev 2013, 14, 46-52.
  2. Papadopoulos N.G., Arakawa H., Carlsen K.H., Custovic A., Gern J., Lemanske R. i inni: International consensus on (ICON) pediatric asthma. Allergy 2012, 67, 976-997.
  3. Samoliński B., Raciborski R., Lipiec A., Tomaszewska A., Krzych-Fałta E., Samel-Kowalik P. i inni: Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce ECAP. Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2014, 1, 10-18.
  4. Han H., Roan F., Ziegler S.F.: The atopic march: current insights into barrier dysfunction and epithelial cell-derived cytokines. Immunol Rev 2017, 278, 116-130.

Jak cytować ten artykuł: Mazurek H, Mazurek E. Atopia dróg oddechowych: marsz atopowy czy koincydencja chorób alergicznych? I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/11_atopia_drog_oddechowych.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 9 September 2017.