Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Alergia pokarmowa w AZS

Zbigniew Bartuzi

Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nadwrażliwość na pokarmy może być pierwszym krokiem w rozwoju chorób atopowych, w tym atopowego zapalenia skóry (AZS). Według obecnie dostępnych badań nadwrażliwość alergiczna na pokarm może mieć istotne znaczenie kliniczne w przypadku 20–30% chorych na AZS. Wielu lekarzy specjalistów z zakresu alergologii i dermatologii uznaje diety eliminacyjne za istotny element terapeutyczny u tych chorych. Trzeba jednak pamiętać, że diety eliminacyjne stanowią potencjalne niebezpieczeństwo – zawsze powinny być ściśle monitorowane przez lekarza i dietetyka. Wiele danych piśmiennictwa podkreślających znaczenie diet eliminacyjnych nie spełnia wymaganych kryteriów naukowo-badawczych.

Piśmiennictwo

  1. Novak N., Simon D.: Atopic dermatitis – from new pathophysiologic insights to individualized therapy. Allergy 2011, 68, 830-839.
  2. Bath-Hextall F., Delamere F.M., Williams H.C.: Dietary exclusions for improving established atopic eczema in adults and children: systemic review. Allergy 2009, 64, 258- 264.
  3. Kijima A., Murota H., Takahashi A., Arase N., Yang L., Nishioka M. i inni: Prevalence and impact of past history of food allergy in atopic dermatitis. Allergol Int 2013, 62, 105-112.
  4. Roerdink E.M., Flokstra-de Blok B.M., Blok J.L., Schuttelaar M.L., Niggemann B., Werfel T. i inni: Association of food allergy and atopic dermatitis exacerbations. Ann Allergy Asthma Immunol 2016, 116, 334-338.
  5. Dhar S., Srinivas S.N.: Food allergy and atopic dermatitis. Indian J Dermatol 2016, 61, 645-648.

Jak cytować ten artykuł: Bartuzi Z. Alergia pokarmowa w AZS. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/09_alergia_pokarmowa.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 9 September 2017.