Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Marsz alergiczny

Marek Kulus

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Marsz alergiczny definiowany obecnie jako postępujący rozwój objawów klinicznych alergii, początkowo manifestujących się jako atopowe zapalenie skóry, a następnie jako alergiczny nieżyt nosa i astma, pierwszy opisał Fouchard w 1973 r. Klasyczny przebieg, gdzie dominujące w pierwszych 2 latach życia objawy atopowego zapalenia skóry i alergii pokarmowej ulegają następnie „wyparciu” przez alergeny powietrznopochodne, w ostatnich czasach coraz bardziej się zmienia. Ma to związek ze zmianami w epidemiologii chorób alergicznych na świecie, gdzie po „pierwszej fali” chorób alergicznych, takich jak astma i alergiczny nieżyt nosa, spowodowanych alergenami inhalacyjnymi obserwuje się narastanie częstości występowania alergii pokarmowej nie tylko u niemowląt i dzieci młodszych, lecz także u osób dorosłych. Niewątpliwie na rozwój i przebieg marszu alergicznego wpływają czynniki genetyczne i środowiskowe. Niejednorodność marszu alergicznego spowodowała próby zmiany definicji, gdzie oprócz marszu klasycznego opisano również marsz zmodyfikowany, odmienny. Ze względu na złożoność procesu, coraz mniej charakterystyczny przebieg i możliwość jednoczesnego współistnienia różnych chorób alergicznych hipoteza istnienia marszu alergicznego jest obecnie dość często podważana. W kilku badaniach wskazano, że atopowe zapalenie skóry i astma rozwijają się niezależnie od siebie i żadna z chorób nie poprzedza drugiej. Liczne czynniki modyfikujące przebieg chorób, takie jak zmienna ekspozycja na alergeny, zanieczyszczenie środowiska, urbanizacja, zakażenia, warunki socjoekonomiczne, nie ułatwiają analizy. Wiele uwagi zwraca się ostatnio na udział mikrobiomu i jego modyfikacje w patogenezie chorób alergicznych.

Podsumowując, wiele współczesnych badań potwierdza istnienie marszu alergicznego, którego przebieg może być modyfikowany przez czynniki genetyczne i środowiskowe.

Jak cytować ten artykuł: Kulus M. Marsz alergiczny. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/08_marsz_alergiczny.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 9 September 2017.