Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Alergia kontaktowa

Elżbieta Grubska-Suchanek

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Ze względu na uszkodzenie bariery naskórkowej u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS) częściej niż w populacji ogólnej może pojawić się uczulenie kontaktowe na różne alergeny środowiskowe [1]. Częstość występowania nadwrażliwości typu opóźnionego u chorych na AZS waha się od 32% do 62%. Podobnie jak w populacji ogólnej najczęstszym alergenem kontaktowym u chorych na AZS jest siarczan niklu [2].

W wyniku przewlekłego stosowania wielu kosmetyków i leków na skórę zmienioną zapalnie może dojść do rozwoju alergii kontaktowej na składniki tych preparatów. W tych sytuacjach u chorego mogą współistnieć obie formy wyprysku – atopowy i kontaktowy [3]. Rozpoznanie współistnienia alergicznego wyprysku kontaktowego u chorych na AZS na podstawie badania przedmiotowego jest bardzo trudne ze względu na bardzo podobny charakter zmian skórnych w obu schorzeniach. W każdym przypadku podejrzenia uczulenia kontaktowego należy rozważyć wykonanie naskórkowych testów płatkowych (NTP) w celu identyfikacji alergenów, które mogą zaostrzać chorobę. U chorych z dodatnimi wynikami tych testów unikanie wykrytych alergenów może znacznie ograniczyć nasilenie objawów i nawroty choroby [4].

Dodatnie NTP u chorych z atopią wymagają dokładnej weryfikacji pod względem istotności klinicznej. Defekt bariery naskórkowej oraz wzmożona przepuszczalność skóry, zwłaszcza u młodszych pacjentów, mogą być przyczyną testów fałszywie dodatnich [2].

Piśmiennictwo

  1. Niebuhr M., Kapp A., Werfel T., Heratizadeh A.: Allergic contact dermatitis and atopy. Hautarzt 2011, 62, 744-750.
  2. Silny W.: Atopowe zapalenie skóry. Termedia, Poznań, 2012, 199.
  3. Darsow U., Lübbe J., Taïeb A., Seidenari S., Wollenberg A., Calza A.M. i inni: Position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005, 19, 286-295.
  4. Simonsen A.B., Johansen J.D., Deleuran M., Mortz C.G., Sommerlund M.: Contact allergy in children with atopic dermatitis: a systematic review. Br J Dermatol 17 doi: 10.1111/bjd.15628.

Jak cytować ten artykuł: Grubska-Suchanek E. Alergia kontaktowa. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/05_alergia_kontaktowa.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 9 September 2017.