Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Neuropeptydy w atopii

Michał Żmijewski

Katedra i Zakład Histologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Skóra ludzka stanowi bierną ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi oraz bierze udział w przekazywaniu bodźców między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym. Od niedawna wiadomo, że skóra nie tylko odbiera sygnały, lecz także aktywnie uczestniczy w odpowiedzi na potencjalne czynniki stresogenne, toksyny czy też fizyczne lub chemiczne uszkodzenia. Nie powinno więc dziwić, że w skórze istnieje w pełni funkcjonalny analog osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (HPA), który uczestniczy w skórnej odpowiedzi na stres. Komórki skóry oraz liczne zakończenia nerwowe produkują również szereg innych neuropeptydów oraz cząsteczek bioaktywnych, np. katecholaminy, histaminę czy serotoninę. Wydaje się, że skórna produkcja neuropeptydów nie tylko uczestniczy w lokalnej odpowiedzi na stres, lecz także może mieć znaczenie ogólnoustrojowe [1]. Podobnie wiadomo, że ogólny stan psychiczny, jak i fizyczny wpływa na stan skóry. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku chorób skóry, gdyż zauważono, że w ich przebiegu dochodzi do zmian w ekspresji neuropeptydów oraz deregulacji odpowiedzi na stres. I tak w przypadku AZS zaobserwowano znaczne zwiększenie liczby oraz aktywność zakończeń nerwowych, co wpływa na rozwój świądu oraz hamuje działania gruczołów łojowych oraz potowych, a więc sprzyja suchości skóry. Jednak szereg neuropeptydów, w tym czynnik uwalniający kortykotropinę (CRF), hamuje proces proliferacji keratynocytów, co może zaburzyć proces odnowy bariery naskórkowej. Neuropeptydy, takie jak substancja P (SP), peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP) czy wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP), produkowane lub wydzielane w skórze przez zakończenia nerwowe wpływają natomiast na rozszerzenie naczyń krwionośnych i wynaczynienie komórek układu odpornościowego. Działanie takie określa się jako tzw. neurogenny stan zapalny i jest cechą charakterystyczną AZS. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój stanu zapalnego jest NGF, który nie tylko stymuluje rozwój zakończeń nerwowych, lecz także wzmaga proliferację oraz różnicowanie limfocytów oraz degranulację mastocytów. Czynniki stresogenne stymulują skórną produkcję CRF, który stymuluje ekspresję cytokin związanych z odpowiedzią typu Th2 (IL-4 i IL-13), natomiast hamuje produkcję cytokin charakterystycznych dla Th1 (IL-12, TNF-α i INF-γ) [2].

Podsumowując, wydaje się, że obserwowane zmiany w aktywności układu neuroendokrynnego skóry mogą przyczyniać się do występowania atopii, jak również wpływają na zaostrzenie się jej objawów. Ograniczenie czynników stresogennych oraz selektywna inhibicja farmakologiczna neuropeptydów i ich receptorów powinna ograniczyć rozwój oraz złagodzić przebieg atopii.

Piśmiennictwo

  1. Slominski A.T., Zmijewski M.A., Zbytek B., Tobin D.J., Theoharides T.C., Rivier J.: Key role of CRF in the skin stress response system. Endocr Rev 2013, 34, 827-884.
  2. Nedoszytko B.: Czy układ nerwowy wpływa na rozwój atopowego zapalenia skóry? [w:] ABC atopowego zapalenia skóry. AZS w pytaniach i odpowiedziach. R. Nowicki (red.), Termedia, Poznań, 2015, 188-202.

Jak cytować ten artykuł: Żmijewski M. Neuropeptydy w atopii. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/04_neuropeptydy.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 9 September 2017.