Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk 2017

Mikrobiom - wróg czy przyjaciel?

Wioletta Barańska-Rybak

Katedra i Klinika Dermatologii, Alergologii i Wenerologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Skóra człowieka skolonizowana jest przez liczne gatunki bakterii, grzybów i wirusów, które jako całość nazywane są mikrobiomem. Mikroflora zdrowej skóry jest bardzo zróżnicowana osobniczo i nie tylko, ponieważ różni się także w zależności od rejonu anatomicznego, wilgotności środowiska, pH i białek adhezyjnych powierzchni keratynocytów. W przebiegu wielu dermatoz flora bakteryjna skóry może wejść w stan dysbiozy, definiowanej jako zmiana względnej kompozycji różnych mikrobów w porównaniu z normalnym stanem. Ten proces jest bardzo dobrze opisany w atopowym zapaleniu skóry.

Już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zauważono, że najczęstszą bakterią kolonizującą skórę pacjentów z atopowym zapaleniem skóry jest Staphylococcus aureus (S. aureus), co jest wprost proporcjonalne do częstości występowania zaostrzeń w przebiegu choroby. Istnieją dowody, że stosowane leczenie w atopowym zapaleniu skóry wpływa na redukcję liczebności tego patogenu.

Dzięki wprowadzeniu w ostatnich latach nowoczesnej metody analizy i identyfikacji mikroorganizmów, nazywanej metagenomiką, możliwe jest poznanie wszystkich organizmów zasiedlających skórę człowieka. Gęstość mikroorganizmów bytujących na ludzkiej skórze szacuje się na 100 milionów na 1 cm2 powierzchni. Skład mikrobiomu różni się międzyosobniczo, zmienia się w zależności od topografii, lokalnego środowiska, tj. pH, poziomu wilgotności, a także pod wpływem różnych jednostek chorobowych, takich jak AZS.

U prawie 100% pacjentów cierpiących na AZS naukowcy wykazali obecność bakterii S. aureus zarówno w obrębie zmian skórnych, jak i w miejscach niezajętych chorobą. Stężenie tego patogenu jest znacząco wyższe niż w zdrowej populacji. Superantygeny produkowane przez S. aureus są dobrze znanym czynnikiem zaostrzającym przebieg AZS. Zmniejszenie stężenia ceramidów, wolnych kwasów tłuszczowych i powierzchniowych lipidów, zmniejszenie poziomu wytwarzania naturalnych peptydów przeciwbakteryjnych (IL-37, β-defensyna), przesunięcie środowiska pH na alkaliczne, ekspozycja receptorów fibronektyny na powierzchnię wiążącą adhezynę S. aureus i zniszczenie bariery naskórkowej przez substancje wydalane przez te bakterie są przyczyną zwiększonej kolonizacji skóry S. aureus w AZS.

Piśmiennictwo

  1. Huang J.T., Abrams M., Tlougan B., Rademaker A., Paller A.S.: Treatment of Staphylococcus aureus colonization in atopic dermatitis decreases disease severity. Pediatrics 2009, 123, 808-818.
  2. Breuer K., Häussler S., Kapp A., Werfel T.: Staphylococcus aureus: colonizing features and influence of an antibacterial treatment in adults with atopic dermatitis. Br J Dermatol 2002, 147, 55-61.
  3. Edmonds-Wilson S.L., Nurinova N.I., Zapka C.A., Fierer N., Wilson M.: Review of human hand microbiome research. J Dermatol Sci 2015, 80, 3-12.
  4. Oh J., Byrd A.L., Deming C., Conlan C., NISC Comparative Sequencing Program, Kong H.H. i inni: Biogeography and individuality shape function in the human skin metagenom. Nature 2014, 514, 59-64.

Jak cytować ten artykuł: Barańska-Rybak W. Mikrobiom - wróg czy przyjaciel?. I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii, Gdańsk, 29 września 2017. URL: http://www.alergologia.org/konferencje/2017_iaa_gdansk/03_mikrobiom.html (Dokument elektroniczny).


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Liczby mówią za siebie: od 52499 wizyt w 2007 roku do 7019 wizyt w tylko jednym miesiącu lutym 2017 roku... na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy! Dowiedz się więcej o archiwizacji materiałów zjazdowych na Portalu Lekarzy Alergologów alergologia.org.


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. © Respective Authors (abstracts) and Radoslaw Spiewak (presentation and code)
Document created: 7 September 2017, last updated: 9 September 2017.