Spis treści strona startowa Info, kontakt, itd

↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Szuflady pełne pamiętników zjazdowych? Zapewnimy Twojej konferencji nieśmiertelność i nieograniczony zasięg! Skorzystaj z możliwości publikowania materiałów ze zjazdów alergologicznych w Portalu Alergologicznym alergologia.org. Na naszym archiwum kurz nie osiada nigdy!

→ Przejdź do spisu wszystkich konferencji alergologicznych w archiwum Portalu alergologia.org

IV Zimowe Warsztaty Sekcji Dermatologicznej PTA (2008)

Materiały zjazdowe IV Zimowych Warsztatów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Ustka, 7-10 lutego 2008.

Czwartek, 7 lutego 2008

Sesja I: Homeopatia czy medycyna oparta na faktach?

Przewodniczący sesji: J. Kruszewski, R. Nowicki

1. Poszukiwanie lepszych leków R. Kaliszan (Gdańsk)

2. Medycyna alternatywna w alergologii J. Kruszewski (Warszawa)

3. Homeopatia, ezoteryka czy medycyna? A. Kowalczyk (Gdańsk)


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Piątek, 8 lutego 2008

Poranek kliniczny I

Przewodniczący sesji: C. Kowalewski, K. Woźniak

1. Rumień obrączkowaty odśrodkowy J. Garstecka (Gdańsk)

2. Ziarniniak obrączkowaty - trudności diagnostyczne A. Prędota (Gdańsk)

3. Zmiany w obrębie skóry u pacjentek po mastektomii z powodu raka sutka R. Hansdorfer-Korzon (Gdańsk)

4. Rola IgE w patogenezie pemfigoidu, prezentacja dwóch przypadków K. Woźniak, C. Kowalewski (Warszawa)

5. Dyskusja i podsumowanie

Sesja II: Pokrzywki I

Przewodniczący sesji: Z. Adamski, R. Śpiewak, A. Zalewska

1. Aktualny podział pokrzywek Z. Adamski (Poznań)

2. Pokrzywka u dzieci A. Wilkowska (Gdańsk)

3. Pokrzywki fizykalne - klinika, patogeneza i metody leczenia. A. Młynek (Łódź)

4. Pokrzywki fizykalne tzw. specjalne - obraz kliniczny, diagnostyka, terapia. J. Iwo (Łódź)

5. Testowanie za pomocą określenia krytycznego progu temperatury - obiecująca metoda do oceny właściwości choroby u pacjentów z nabytą pokrzywką z zimna A. Młynek (Łódź)

6. Pokrzywka kontaktowa R. Śpiewak (Kraków)

7. Pokrzywki polekowe w praktyce dermatologa i alergologa E. Grubska-Suchanek (Gdańsk)

Sesja III: Pokrzywki II

Przewodniczący sesji: J. Kruszewski, A. Kaszuba, J. Roszkiewicz

1. Pokrzywka autoimmunologiczna E. Trznadel-Budźko (Łódź)

2. Pokrzywka barwnikowa i jej rzadkie odmianyM. Lange (Gdańsk)

3. Pokrzywka naczyniowa - problem interdyscyplinarny J. Roszkiewicz (Gdańsk)

4. Leczenie ogólne pokrzywek E. Trznadel-Budźko (Łódź)

5. Dyskusja i podsumowanie

Sesja IV: Zastosowanie leków przeciwhistaminowych

Przewodniczący sesji: J. Kruszewski, R. Nowicki

1. Leki przeciwhistaminowe 2007/2008 J. Kruszewski (Warszawa)

2. Leki przeciwhistaminowe w leczeniu pokrzywek A. Kaszuba (Łódź)

3. Leki przeciwhistaminowe w dermatologii R. Nowicki (Gdańsk)

4. Dyskusja i podsumowanie

Sesja V: Alergia kontaktowa (sala nr 1)

Przewodniczący sesji: K. Buczyłko, R. Śpiewak

1. Alergia kontaktowa u małych dzieci z wypryskiem atopowym K. Buczyłko (Łódź)

2. Fotoalergiczne kontaktowe zapalenie skóry R. Śpiewak (Kraków)

3. Techniki laboratoryjne stosowane w wykrywaniu alergii kontaktowej K. Curzytek (Kraków)

4. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry - wpływ wykonania testów płatkowych na jakość życia chorych J. Piętowska (Kraków)

5. Dyskusja i podsumowanie


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Sesja VI: Mikologia dla alergologów (sala nr 2)

Przewodniczący sesji: Z. Adamski, A. Kaszuba, R. Nowicki

1. Badania genetyczne dermatofitów: molekularna identyfikacja i różnicowanie szczepów z rodzajów Trichophyton, Epidermatophyton, Microsporum, wektory i systemy transformacji genetycznej transformacji Trichophyton sp. A. Dobrowolska (Łódź)

2. Nowoczesne metody diagnostyki zakażeń grzybiczych wywoływanych przez dermatofity A. Bryllowska-Dąbrowska, J. Kur (Gdańsk)

3. Flora mikologiczna w rejonie Gdańska w roku 2007 B. Bykowska (Gdańsk)

4. Kandydoza jako czynnik ryzyka rozwoju chorób alergicznych T. Hofman (Poznań)

5. Udział grzybów Malassezia spp w etiologii chorób alergicznych i dermatologicznych M. Woźniak (Gdańsk)

6. Reakcje immunologiczne na grzyby E. Bogacka (Wrocław)

7. Rola grzybów w etiopatogenezie chorób alergicznych Z. Adamski (Poznań)

8. Leki triazolowe w dermatologii A. Kaszuba (Łódź)

6. Leczenie zakażeń grzybiczych R. Nowicki (Gdańsk)

7. Dyskusja i podsumowanie

Sobota, 9 lutego 2008

Poranek kliniczny II

Przewodniczący sesji: C. Kowalewski, K. Woźniak

1. Pokrzywka naczyniowa M. Trzeciak (Gdańsk)

2. Linijna IgA dermatoza indukowana przez leki I. Michajłowski (Gdańsk)

3. Wyprysk kontaktowy aparatu paznokciowego M. Sobjanek (Gdańsk)

4. Zespół Melkerssona-Rosenthala jako schorzenie interdyscyplinarne M. Sobjanek (Gdańsk)

5. Dyskusja i podsumowanie

Sesja VII: Forum dyskusyjne Sekcji Dermatologicznej PTA, część 1 (sala nr 1)

Przewodniczący sesji: M. Korzon, R. Olszański

1. Eozynofilie - rozpoznawanie i leczenie E. Jassem (Gdańsk)

2. Zespół oka biurowego J. Czajkowski (Łódź)

3. Demodex rosacea - dermatoza o wielu obliczach I. Żelazny (Gdańsk)

4. Zakażenie Demodex folliculorum w materiale Kliniki Dermatologii w latach 2003-2007 B. Bykowska (Gdańsk)

5. Alergia oczu, suche oko, jakość życia i co dalej? A. Groblewska (Łódź)

6. Płaszczyzny i formy współpracy lekarza dermatologa z psychologiem M. Majkowicz (Gdańsk)

7. Zespół terapeutyczny a podmiotowość pacjenta I. Sowińska-Gługiewicz (Szczecin)

8. Dermatozy alergiczne w pustyni i w puszczy R. Olszański (Gdynia)

9. Dyskusja i podsumowanie


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Sesja VIII: Leki biologiczne (sala nr 2)

Przewodniczący sesji: Z. Adamski, R. Nowicki

1. Leki biologiczne w leczeniu łuszczycy - doświadczenia własne A. Wilkowska (Gdańsk)

2. Remicade w reumatologii M. Bykowska (Gdańsk)

3. Remicade w leczeniu łuszczycy - doświadczenia własne Z. Adamski (Poznań)

4. Remicade w leczeniu nasilonych postaci łuszczycy - doświadczenia własne A. Saczonek (Olsztyn)

5. Bezpieczeństwo leków biologicznych M. Woźniak (Gdańsk)

6. Dyskusja i podsumowanie

Sesja IX: Forum dyskusyjne Sekcji Dermatologicznej PTA część 2 (sala nr 1)

Przewodniczący sesji: A. Kaszuba, R. Olszański, J. Siebert

1. Nowoczesne metody fotoodmładzania skóry A. Kaszuba (Łódź)

2. Low Level Laser Therapy - nowa obiecująca strategia w leczeniu ran przewlekłych I. Żelazny (Gdańsk)

3. Kliniczne wykorzystanie tlenu hiperbarycznego w dermatologii i alergologii Z. Sićko (Gdynia)

4. Świąd w dermatozach nie tylko alergicznych H. Ługowska-Umer (Gdańsk)

5. Leczenie świądu nieustającym wyzwaniem H. Ługowska-Umer (Gdańsk)

6. Reakcje polekowe po penicylinach ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z łuszczycą M. Sokołowska-Wojdyło (Gdańsk)

7. Otyłość - problem estetyczny czy czynnik ryzyka? M. Dudziak (Gdańsk)

8. Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z atopią i przewlekłymi chorobami układu oddechowego J. Siebert (Gdańsk)

9. Dyskusja i podsumowanie

Sesja X. Wyprysk atopowy: patogeneza, profilaktyka i leczenie (sala nr 1)

Przewodniczący sesji: A. Kaszuba, C. Kowalewski

1. Znaczenie polimorfizmu genetycznego receptorów odporności nieswoistej w patogenezie wyprysku atopowego B. Nedoszytko (Gdańsk)

2. Mechanizm zaburzeń czynności bariery naskórkowej w wyprysku atopowym a nowe kierunki profilaktyki i leczenia C. Kowalewski (Warszawa)

3. Rola interleukiny 31 w świądzie w atopowym zapaleniu skóry W. Barańska-Rybak (Gdańsk)

4. Świąd w atopowym zapaleniu skóry J. Szepietowski (Wrocław)

5. Leczenie ogólne wyprysku atopowego A. Kaszuba (Łódź)

6. Eliminacja alergenów w diecie kobiet ciężarnych i karmiących w profilaktyce wyprysku atopowego: ocena korzyści i ryzyka M. Władysiuk (Kraków)

7. Dyskusja i podsumowanie


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Sesja XI. Bakteriologia w Ustce (sala nr 2)

Przewodniczący sesji: J. Kur, A. Samet, O. Tarasiuk

1. Poliantibiotic resistant conditional - pathogenic microorganisms selected from nose and throat mucus of persons with bronchial asthma O. Tarasiuk (Lwów)

2. Peptydy przeciwdrobnoustrojowe W. Kamysz (Gdańsk)

3. Determination of sensitiveness to antibiotics of conditional-pathogenic microorganisms with the use of disks of Ranbaxy corporation H. Szyszka (Lwów)

4. Badania ilościowe flory bakteryjnej jelita grubego A. Samet (Gdańsk)

5. Immunologia jelita grubego a bakterie M. Gałęcka (Poznań)

6. Epidemiologia molekularna - nowe narzędzia typowania diagnostycznego mikroorganizmów B. Krawczyk, J. Kur (Gdańsk)

7. Bifidobacterium - drobnoustroje probiotyczne A. Samet (Gdańsk)

8. Dyskusja i podsumowanie

Niedziela, 10 lutego 2008

Poranek kliniczny III

Przewodniczący sesji: C. Kowalewski, K. Woźniak

1. Aspergillus fumigatus przyczyną grzybicy paznokci rąk u 3-miesięcznego niemowlęcia I. Żelazny (Gdańsk)

2. Casus pro diagnosi P. Brzeziński (Ustka)

3. Różyczka wśród żołnierzy służby zasadniczej P. Brzeziński (Ustka)

4. Acne fulminans G. Mrożek-Melka (Koszalin)

5. Dyskusja i podsumowanie

Sesja XII. Czy można zapobiegać procesom starzenia?

Przewodniczący sesji: J. Nowak, J. Szepietowski

1. Czy homotoksykologia może zastąpić medycynę klasyczną czy jedynie ją wspierać? M. Korzon (Gdańsk)

2. Kwasy tłuszczowe omega-3: charakterystyka i zastosowanie J. Nowak (Łódź)

3. Kliniczne zastosowanie kwasów omega-3 M. Korzon (Gdańsk)

4. Jak zapobiegać procesom starzenia się skóry? R. Nowicki (Gdańsk)

5. Psychologia zdrowia B. Borys (Gdańsk)

6. Śmierć w księdze Syracha J. Turkiel (Ustka)

7. Dyskusja i zakończenie konferencji


↓ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↓

link sponsorowany

link sponsorowany

link sponsorowany

↑ reklama - promocja - polecamy - popieramy - zapraszamy - zachęcamy ↑


Wszelkie prawa zastrzeżone. © Respective Authors (abstracts) and Radosław Śpiewak (presentation and code)
Niniejszy serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własne ryzyko.
Document created: 11 August 2005, last updated: 13 March 2017. All rights reserved.