alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Artykuły || Rola zaburzeń układu dopełniacza w obrzęku naczynioruchowym

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Napadowe obrzęki skóry twarzy i kończyn, tkanek miękkich krtani, gardła i przewodu pokarmowego mogą w najcięższych przypadkach prowadzić do zagrożenia życia. Jedną z niedocenianych przyczyn takich zaburzeń są niedobory składowych dopełniacza: inhibitora esterazy C1 (C1INH) i inaktywatora C3a (C3INA). C1INH jest glikoproteiną składającą się pojedynczego łańcucha peptydowego, hamującą działanie fragmentów C1s i C1q. Krytyczne stężenie C1INH, poniżej którego mogą się już rozwijać opisane dolegliwości, oceniono na około 20% normy wynoszącej 0,25 +/- 0,05 g/l. Niedobór C1INH jest przyczyną niekontrolowanego trawienia C2 i C4 przez aktywowany składnik C1. Prowadzi to do rozszczepienia składnika C2 z uwolnieniem fragmentu C2b. Efektem działania C2b jest wzrost przepuszczalności naczyń.

Wrodzony niedobór C1INH

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy wynikający z defektu C1INH jest najbardziej powszechną chorobą wynikającą z niedoboru dopełniacza. Defekt ten podlega dziedziczeniu dominującemu i występuje w dwóch odmianach. Podłoże molekularne typu I nie jest jednolite a większość mutacji (ponad 85%) objawia się brakiem syntezy C1INH. W typie II stwierdza się obecność nieaktywnej, zmutowanej w obrębie miejsca katalitycznego, proteiny. Nabyty niedobór C1INH Opisano ponadto obrzęk naczynioruchowy na podłożu nabytego niedoboru C1INH. Podobnie jak wrodzony dzieli się on na dwa podtypy. Typ I polega na wzmożonym katabolizmie C1IHN i często wiąże się z chorobami rozrostowymi. Za przyczynę niedoboru w typie II uważa się wytwarzanie autoprzeciwciał skierowanych przeciw C1INH.

Niedobór inaktywatora C3a

Niedobór C3INA prowadzi do osłabienia inaktywacji składnika C3a, głównej składowej anafilatoksyny - zespołu produktów aktywacji dopełniacza o istotnej roli w inicjowaniu anafilaksji, skurczu mięśni gładkich i chemotaksji komórek zapalnych.

Reakcje podobne do wyżej opisanych mogą wystąpią również przy zachowanej równowadze między składowymi komplementu. U podłoża tych zjawisk leży aktywacja układu na drodze klasycznej, alternatywnej lub pośrednio, poprzez aktywację kaskady krzepnięcia. Także jodowane środki kontrastujące stosowane w radiologii mogą wyzwalać kaskadę dopełniacza na drodze alternatywnej, jak również pośrednio poprzez aktywację układu krzepnięcia. W wyniku zachodzących zmian powstają znaczne ilości anafilatoksyny (C3a, C4a, C5a). Powoduje ona degranulację bazofilów i komórek tucznych z wydzieleniem histaminy i innych mediatorów reakcji alergicznej.

Podczas składowania dożylnych roztworów gammaglobuliny oraz białek osocza powstają agregaty immunoglobuliny G, które posiadają zdolność łączenia się i uczynnienia składowej C1 dopełniacza. Ponadto niektóre dożylne anestetyki (propanidyd, altezyna, tiopental) i morfinę podejrzewa się o aktywację składowej C3 i properdyny (droga alternatywna). Z powyższego opisu wynika, że układ dopełniacza odgrywa istotną rolę w patomechanizmie obrzęku naczynioruchowego. Te same mechanizmy mają kluczowe znaczenie w rozwoju wstrząsu anafilaktycznego po podaniu rentgenowskich środków kontrastujących oraz dożylnych anestetyków.

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u