alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Artykuły || Nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Niektóre spośród niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSLPZ), u osób wrażliwych mogą wywołać napad astmatyczny, pokrzywkę, a także inne objawy - świąd i przekrwienie spojówek, łzawienie, nieżyt nosa, zapaść, wstrząs. Przyczyn rozwinięcia tych objawów po zażyciu NSLPZ upatruje się w zjawiskach niealergicznych i tylko u nielicznych chorych wykazano obecność w surowicy IgE swoistego dla danej substancji dowodzącą zaistnienia "klasycznej" alergii.

Spośród konkurencyjnych teorii mających wyjaśnić patomechanizm zjawisk zachodzących w pozostałych przypadkach najbardziej udokumentowana jest hipoteza zaburzenia równowagi metabolizmu kwasu arachidonowego (KA). KA ulega przemianom biochemicznym na dwóch alternatywnych drogach. Na szlaku cyklooksygenazy (COG) z KA powstają prostaglandyny a w cyklu lipoksygenazowym - leukotrieny. COG jest enzymem o aktywności oksygenazy i katalazy, co do którego struktury badacze nie są jednomyślni sugerując budowę dimeryczną lub tetrameryczną, przy czym wykazano, że już monomery posiadają aktywnośą enzymatyczną. Oprócz miejsca katalitycznego do którego przyłącza się cząsteczka KA postuluje się istnienie miejsca allosterycznego COG z którym bezpośrednio wiążą się NSLPZ zmniejszając na drodze zmian konformacyjnych powinowactwo enzymu do substratu (KA).

W odróżnieniu od innych NSLPZ, kwas acetylosalicylowy powoduje nieodwracalne zahamowanie aktywności COG poprzez acetylację seryny współtworzącej miejsce katalityczne enzymu. Przeniesienie reszty acetylowej następuje po połączeniu grupy salicylowej kwasu acetylosalicylowego z miejscem allosterycznym COG. Acetylacji miejsca katalitycznego COG przez kwas acetylosalicylowy zapobiega podanie zwierzętom doświadczalnym kwasu salicylowego, diflunisalu, sulfinpyrazonu lub indometacyny. Obecnośą grupy hydroksylowej w pozycji "orto" powyższych związków wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla ich właściwości ochronnych. Allosteryczne działanie pierścienia benzenu (brak grupy OH) zmniejsza powinowactwo enzymu do kwasu arachidonowego, nie zapobiega natomiast acetylacji seryny w miejscu katalitycznym przez kwas acetylosalicylowy.

Substancje o działaniu prewencyjnym posiadają dodatkowy podstawnik na pierścieniu aromatycznym "zasłaniający" centrum aktywne COG przed kontaktem z resztą acetylową kwasu acetylosalicylowego. Rolę tę przypisuje się właśnie hydroksylowej reszcie zlokalizowanej w pozycji "orto" pierścienia. Kwas benzoesowy, którego grupa hydroksylowa jest związana z resztą karboksylową, nie ma wpływu na powinowactwo COG do kwasu acetylosalicylowego i nie zapobiega jego blokującemu efektowi na cyklooksygenazę. Posiadający wyłącznie grupę hydroksylową fenol hamuje syntezę prostaglandyn pozostając bez wpływu na interakcję kwasu acetylosalicylowego z enzymem. W przypadku substancji z grupą -OH i dodatkowym podstawnikiem pierścienia aromatycznego w cząsteczce (salicylan metylowy, L 8027, kwas 2-hydroksybezoesowy i kwas 2,6- dwuhydroksybenzoesowy) potwierdzono zarówno wpływ hamujący na syntezę prostaglandyn jak i zapobieganie skutkom podania kwasu acetylosalicylowego.

Inhibitory COG powodują zmniejszenie syntezy prostaglandyn szeregu 2, co biorąc pod uwagę ich rolę w organizmie jako mediatorów reakcji zapalnej, w wielu przypadkach jest pożądane (np. w przewlekłych zapaleniach, bólach stawowych i mięśniowych). Zablokowanie tej drogi metabolicznej powoduje przesunięcie równowagi na korzyść lipoksygenazy prowadząc do wzmożonej syntezy leukotrienów LTC4, LTD4 i LTE4 które wykazują silne działanie kurczące mięśniówkę gładką oskrzeli i obrzękotwórcze. Dla większości zażywających NSLPZ nie ma to znaczenia klinicznego. U osób predysponowanych dochodzić może jednak do ciężkich reakcji zagrażających niekiedy życiu. Przyczyn takiej osobniczej nadwrażliwości upatruje się w zwiększeniu wrażliwości COG na działanie NSLPZ w wyniku infekcji wirusowych albo w zwiększonej odczynowości dróg oddechowych na leukotrieny u osób predysponowanych. Opisane wyżej reakcje, oprócz NSLPZ, wywołać mogą również tartrazyna i erytrozyna - syntetyczne barwniki dodawane do produktów spożywczych.

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u