alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Artykuły || Inhibitory konwertazy angiotensynowej: patomechanizm polekowych reakcji niepożądanych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

W trakcie leczenia nadciśnienia tętniczego inhibitorami konwertazy angiotensynowej (IKA) mogą wystąpią różnorodne objawy niepożądane m. in. świąd skóry, obrzęk Quinckego, pokrzywka, wzmożone wydzielanie nosowe, kaszel i duszność z nadwrażliwością oskrzeli. Wystąpienie objawów niekiedy już po kilku godzinach od przyjęcia pierwszej dawki przemawia przeciw alergicznemu podłożu reakcji na leki tej grupy. Uważa się, że przyczyną tych zaburzeń jest efekt farmakologiczny IKA, wykazano bowiem identyczność konwertazy angiotensynowej i kininazy II, enzymu inaktywującego bradykininę i kalidynę. Od niedawna wiadomo, że enzym ten jest rozmieszczony w licznych narządach oraz płynach ustrojowych a do substratów przezeń rozkładanych należą także prostaglandyny, substancja P, enkefaliny, beta-neoendorfina, dynorfiny, neurotensyna, peptydy chemotaktyczne komórek biorących udział w procesach zapalnych oraz LH-RH. Hamując katabolizm powyższych substancji IKA powodują wzrost ich aktywności.

Zmianom stężeń hormonów i kinin we krwi pod wpływem IKA towarzyszą niezależne zmiany stężeń w tkankach, co wiąże się z istnieniem miejscowych układów reninowo - angiotensynowych. Połączenie IKA z enzymem zawartym w tkankach jest znacznie silniejsze niż z enzymem krążącym we krwi co sugeruje, że o skutkach działania IKA decyduje głównie blokowanie konwertazy w tkankach. Wcześniejsze podanie IKA potęguje efekt doświadczalnego podskórnego wstrzyknięcia bradykininy. Kininy powodują obrzęk bezpośrednio przez silne rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń skóry. Podczas stosowania IKA obserwuje się również lokalne zwiększenie stężenia PGE2 i PGI2, prostaglandyn o silnym działaniu zapalnym i obrzękotwórczym. Drugoplanową rolę w tym zjawisku może odgrywają wzrost stężenia substancji P i innych neuropeptydów biorących udział w powstawaniu zaczerwienienia skóry.

Kaszel po podaniu IKA może być efektem wzrostu stężenia w tkance płucnej substancji P, która z neurokininą A jest prawdopodobnie neurotransmiterem aferentnych włókien C. Włóknom tym przypisuje się rolę przenoszenia w obrębie nerwu błędnego bodźców nocyceptywnych, pobudzających obronny odruch kaszlu i skurcz oskrzeli. Wykazano, że z kaszlem po podaniu IKA współistnieje nadwrażliwość oskrzeli na metacholinę. Angiotensyna II zwiększa uwalnianie noradrenaliny z presynaptycznych zakończeń adrenergicznych oraz uwrażliwia nerwy współczulne na działanie NA. Zwiększa też uwalnianie katecholamin z komórek chromafinowych kory nadnerczy. Spadek stężenia angiotensyny II pod wpływem IKA prowadzi więc do zahamowania układu adrenergicznego. Przesunięcie równowagi na korzyść układu przywspółczulnego również mogłoby mieć udział w patomechanizmie omawianych zaburzeń.

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u