alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Artykuły || Immunoterapia w alergii kontaktowej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Termin 'immunoterapia' oznacza leczenie chorób na drodze indukcji, wzmocnienia lub supresji odpowiedzi immunologicznej. Ponieważ alergia jest nadmierną reakcją immunologiczną na nieszkodliwe z natury czynniki środowiskowe, immunoterapia chorób alergicznych zmierza do supresji nadwrażliwości lub indukcji tolerancji na uczulające antygeny.

Artykuł 'Immunotherapy of allergic contact dermatitis' opublikowany niedawno w czasopiśmie Immunotherapy omawia aktualny stan i perspektywy immunoterapii haptenami jako potencjalnego sposobu leczenia alergicznego wyprysku kontaktowego.

Próby leczenia alergicznego wyprysku kontaktowego za pomocą podawania kontrolowanych dawek uczulającego haptenu zainspirowane zostały efektywnością immunoterapii alergenowej w chorobach alergicznych układu oddechowego. Eksperymenty na zwierzętach i ludziach potwierdziły, że tolerancję haptenów można efektywnie indukować przed uczuleniem. Jednak w codziennym życiu do lekarza zgłaszają się ludzie, którzy już są uczuleni, a w takim przypadku odwrócenie nadwrażliwości wydaje się znacznie trudniejsze. Podjęte bez mała 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych badania nad nadwrażliwością na urushiol - hapten sumaka jadowitego, doprowadziły do wniosku, że immunoterapia może wprawdzie stłumić wyprysk powodowany przez tę roślinę, jednak tylko w ograniczonym zakresie, na krótki czas i kosztem dokuczliwych efektów niepożądanych samej terapii, co sprawia, że działania niekorzystne przeważają nad oczekiwanym efektem terapeutycznym.

Pod koniec lat 80. podjęto w Europie próby immunoterapii alergicznego wyprysku kontaktowego na nikiel, jednak większość badań nad jej skutecznością budzi istotne wątpliwości metodologiczne, a zaledwie dwa dobrze zaprojektowane badania kończą się sprzecznymi wnioskami. Dlatego na obecnym etapie nie jest możliwe wyciagnięcie ostatecznych wniosków na temat skuteczności tej metody.

Więcej na temat historii i perspektyw immunoterapii alergicznego wyprysku kontaktowego w artykule znajdującym się pod tym linkiem: http://www.radoslawspiewak.net/2011-4.pdf

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u