alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Alergolodzy || Barbara Rogala

Noty biograficzne polskich alergologów

Jeżeli chcesz dodać wpis skontaktuj się z Administratorem serwisu korzystając z formularza w zakładce kontakt.

Uwaga: w katalogu publikowane będą wyłącznie informacje o lekarzach posiadających tytuł specjalisty alergologa.
Do swojego zgłoszenia załącz stosowne zaświadczenie (np. kopia dyplomu).

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Prof. Barbara Rogala

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala - absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (1974, dyplom z wyróżnieniem). Profesor nauk medycznych (stopień doktora nauk medycznych 1980, stopień doktora habilitowanego 1996, tytuł profesora 2001). Specjalista chorób wewnętrznych (1980), specjalista alergolog (1990), specjalista immunologii klinicznej (2011). Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej (1996-nadal), Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (2009-2012), były Konsultant Krajowy ds. Alergologii.


Członek towarzystw naukowych: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Komisji Immunologii Klinicznej PAN, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.


Członek Rady Programowej czasopism: Medycyna Praktyczna, Alergia, Astma, Immunologii Kliniczna, Postępy Dermatologii i Alergologii, Alergia. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie alergologii i chorób wewnętrznych.


Główne obszary zainteresowań:  postępowanie w astmie współwystępującej z innymi chorobami, astma w ciąży, rola hemostazy w mechanizmie chorób alergicznych, rola chemokin i apoptozy w zapaleniu alergicznym, kliniczne aspekty swoistej immunoterapii, równowaga Th1/Th2 i Fc1/Fc2 w immunoterapii, alergia pokarmowa ? trudności diagnostyczne i terapeutyczne, rola chemokin i cytokin komórek CD4+CD8+ w astmie, pokrzywka przewlekła (zaburzenia endokrynologiczne i immunologiczne aspekty patofizjologii).


Publikacje: 326 prac, w tym 51 publikacji w recenzowanych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej (IF-116), 145 prac w recenzowanych czasopismach polskich indeksowanych w bazie MEDLINE, 15 rozdziałów do książek oraz kilkadziesiąt komunikatów zjazdowych.


Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielu nagród I i II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za działalność naukową.


Zainteresowania: muzyka poważna, narciarstwo.

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u