alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Alergolodzy || Krzysztof Sładek

Noty biograficzne polskich alergologów

Jeżeli chcesz dodać wpis skontaktuj się z Administratorem serwisu korzystając z formularza w zakładce kontakt.

Uwaga: w katalogu publikowane będą wyłącznie informacje o lekarzach posiadających tytuł specjalisty alergologa.
Do swojego zgłoszenia załącz stosowne zaświadczenie (np. kopia dyplomu).

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Prof. Krzysztof Sładek

Prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek - Kierownik Pracowni Torakoskopii i Bronchoskopii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Alergologii. Kierownik Pracowni Bronchoskopii Oddziału Klinicznego Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalista chorób wewnętrznych (I st. 1983, II st. 1989), alergologii (1996) i chorób płuc (2002). Doktor nauk medycznych (1983), doktor habilitowany nauk medycznych (1993), profesor medycyny (2000).


Przebieg pracy i pełnione funkcje:

1979-1982: Studia Doktoranckie Akademii Medycznej w Krakowie
1982-1984: asystent lecznictwa Kliniki Alergii i Immunologii Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
1984-1990: starszy asystent Kliniki Alergii i Immunologii Akademii Medycznej w Krakowie
1987-1989: research fellow, Department of Clinical Pharmacology, Vanderbilt University Nashville, TN USA
1990-2002: adiunkt Kliniki Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ
2002-2010: Profesor nadzwyczajny w Klinice Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ
1991-1993: Kierownik Pracowni Bronchoskopii II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ
1993-2007: Kierownik Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Klatki Piersiowej
od 2007: Kierownik Pracowni Torakoskopii i Bronchoskopii II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ
1991-1999: Kierownik Poradni Alergologicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ
1992: Visiting scholar, Department of Clinical Pharmacology, Vanderbilt University Nashville, TN USA
od 1993: członek zespołu koordynacyjnego AIANE (European Network on Aspirin-Induced Asthma) 
1993-1996: Pełnomocnik Rektora UJ d/s. kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum UJ
1996: Dyrektor Studium Kształcenia Podyplomowego w CMUJ
1996-2007: Kierownik Pracowni Zapobiegania Astmie II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ
od 1996: Dyrektor Szkoły Chorych na Astmę 
1999-2004: Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Serca II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ
1999-2004: Kierownik Oddziału Leczenia Inwazyjnego II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ
2001-2004: Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2004-2009: Kierownik Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej Klatki Piersiowej
od 2008: Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Alergologii
od 2010: Kierownik Pracowni Bronchoskopii Oddziału Klinicznego Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
od 2010: Profesor zwyczajny w II Katedrze Chorób Wewnętrznych CMUJ.


Publikacje, doniesienia zjazdowe:

1. Cowburn A.S., Sladek K., Soja J., Adamek Ł., Niżankowska E., Szczeklik A., Lam B., Penrose J.F., Austen K.F., Holgate S.T., Sampson A.P.: "Overexpression of Leukotriene C4 synthase in bronchial biopsies from patients with aspirin intolerant asthma." J. Clin. Invest. 101, 834-846, 1998.
2. Vondra V., Sładek K., Kotasowa J., Terl M., Rosssetti A., Cantini L.: "A new HFA-134a propellant un the administration of inhaled BDP via tje Jet" spacer: controlled clinical trial vs the conventional CFC. Resp. Medicine 96, 784-789, 2002.
3. Kużdżał J., Sładek K., D. Wąsowski, J. Soja, A. Szlubowski, A. Reifland, M. Zieliński, A. Szczeklik.: "Talc powder vs doxycycline in the control of malignant pleural effesion: a prospective, randomized trial" Med Sci Monit, 2003; 9(6): PI54-59.
4. Kasper Ł., Sładek K., M. Duplaga, G. Bochenek, J. Liebhart U. Gładysz, J. Małolepszy, A. Szczeklik: "Prevalence of asthma with aspirin hypersensitivity in adult population of Poland."  Allergy 2003, 58: 1064-1066.
5. Grzelewska-Rzymowska I., J. Małolepszy, M. de Molina, K. Sładek, J. Zarkovic, Z. Siergiejko.: "Equivalent astma control and systemie safety of inhaled budesonide via HFA-134a or CFC propellant in a broad range of doses." Respiratory Medicine 2003, supl D S10-S19.
6. Soja J, I. Gross-Sondej, M. Koza, K. Sładek: "Remodeling w astmie oskrzelowej. Ocena zmian morfologicznych i technik obrazowania"  Pol. Arch Med. Wewn. 2004, CXI, 3 (3), 405-410.
7. Szlubowski A., J. Soja, J. Kużdżał, M. Zieliński, B. Papla, Ł. Adamek, M. Duplaga, K. Sładek.: "Przezoskrzelowa biopsja płuca w diagnostyce chorób śródmiąższowych." Pneumonol. Alergol. Pol. 2004, 72, 165-169.
8. Kopiński P., J. Szczeklik, B. Lackowska, J. Soja, A. Szlubowski, P. Nalepa, U. Jedynak, K. Sładek.: "Flow cytometric characteristics of alveolar lymphocytes (AL.) obtained from the control group - proposal of normal values range of AL subsets in nonsmokers." Central European Journal of Immunology 2004; 29(3-4) 63-72.
9. Kużdżał J. J. Soja, A. Szlubowski, M. Zieliński, K. Sładek.: "Przydatność badania wideotorakoskopowego w ocenie przeżycia chorych z nowotworowymi wysiękami opłucnowymi." Pol. Arch Med. Wewn. 2005, CXIII,3(3) 250-256.
10. Soja J., A. Szlubowski, D. Wasowski, J. Kużdżał, M. Zieliński, K. Sładek.: "Przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłowa w diagnostyce chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia." Przegl. Lek. 2005, 62(2), 102-104.
11. Soja J., A. Szlubowski, D. Wasowski, Wasowski. Kużdżał, M. Zieliński, K. Sładek.: "Przydatność biopsji opłucnej igłą tnącą w diagnostyce wysięku opłucnowego." Przegląd Lekarski 2005, 62 (12), 1325-1327.
12. Soja J, P. Grzanka, K. Okoń, , A. Ćmiel, S. Mikrot, I. Gross-Sondej, M. Mikoś, A. Szczeklik, K. Sładek.: "Application of endobronchial utrasound in assessment of astma remodeling - preliminary data."  Am J Respir  Crit. Care Med. 2006, 3, A711.
13. Kopiński P., K. Sładek, J. Szczeklik, J. Soja, A. Szlubowski, B. Balicka-Ślusarczyk, B. Lackowska, M. Plato, A. Szpechciński.: Expression of insulin-like growth factor - I (IGF-I) in alveolar macrophages and lymphocytes obtained by bronchoalveolar lavage (BAL) in interstitial lung diseases (ILD). Assessment of IGF-I as a potential local mitogen and antiapoptotic cytokine. Folia Histochemica et Cytobiologica 2006, 44: 4, 249-258.
14. Grzanka P., M. Mikos, G. Pulka, K. Sładek: "Objaw pułapki powietrznej w tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości."  Pol. Archiw Med. Wewn 2006, CXVI 1 (7) 703-709.
15. Maga P., J. Kużdżał, R. Nizankowski, A. Szczeklik, K. Sładek : "Long-term effects of  thoracic sympathectomy on microcirculation in the hands of patients with primary Raynaud disease." J Thorac Cardiovasc Surg 2007, 133: 1428-1433.
16. Czaja P. J. Soja, P. Grzanka, A. Ćmiel, Szczeklik A., K. Sładek: "Assessment of airway caliber in quantitative videobronchoscopy."  Respiration 2007, 74: 432-438.
17. Kopiński P., G. Przybylski, A. Jarzemska, K. Sładek, J. Soja, T. Iwaniec, B. Balicka-Sluwsarczyk, G.Pinis, A. Dyczek, K.Szabłowska, J. Goplańska, M. Jankowska, J. Szczeklik.: Stężenie interferonu gamma (INF-gamma) w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w wybranych chorobach śródmiąższowych płuc - dodatnio skorelowane z wartością stosunku CDr4/CD8." Pol Merk Lek 2007, XXIII, 133, 15.
18. Mikoś M, P. Grzanka, K. Sładek, G. Pulka, G. Bochenek, J. Soja, E. Niżankowska-Mogilnicka, A. Szczeklik.: "High-resolution computed tomography evaluation of peripheral airways in asthma patients: comparison of focal and diffuse air trapping." Respiration 2009, 77: 381-388.
19. Soja J, P. Grzanka, K. Sładek, K. Okoń, A. Ćmiel, M. Mikoś, S. Mikrut, G. Pulka, I. Gross-Sondej, E. Niżankowska-Mogilnicka, A. Szczeklik.: "The use of endobronchial ultrasonography in assessment of the bronchial wall remodeling in asthma patients." Chest 2009, 136: 797-804.
20. Kasper Ł., K. Sładek, G. Bochenek, M. Duplaga, A. Szczeklik:  "Częstość występowania nadwrażliwości na niesterydowe leki przeciwzapalne w populacji osób dorosłych chorych na astmę w Polsce." Pneumonologia i Alergologia Polska 2009, 5: 431-439.


Książki i rozdziały:

1. Sładek K.: "Alergie dolnych dróg oddechowych" w Alergologia praktyczna dla lekarza ogólnego pod redakcją Prof. K. Obtułowicz. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2001.
2. Sładek K. "Choroby układowe tkanki łącznej. Kolagenozy" W Zarys Chorób Wewnętrznych dla stomatologów. Pod redakcją Doc. dr hab. Teresy Adamek-Guzik Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2001.
3. Sładek K. "Choroby śródpiersia" w Choroby Wewnętrzne pod redakcją Prof. A. Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
4. Sładek K. "Choroby opłucnej" w Choroby Wewnętrzne pod redakcją Prof. A. Szczeklika Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
5. Sładek K.  "Bronchoskopia" w Choroby Wewnętrzne pod redakcją Prof. A. Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
6. Sładek K. "Biopsja przezskórna opłucnej i płuca"  w Choroby Wewnętrzne pod redakcją Prof. A. Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
7. Sładek K., D. Wasowski: "Wideotrakoskopia i wziernikowanie śródpiersia" w Choroby Wewnętrzne pod redakcją Prof. A. Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
8. Sładek K., K. Szułdrzyński, M. Jankowski "Odma opłucnowa" Kompedium medycyny praktycznej. Choroby wewnętrzne pod redakcja A.Szczeiklika. Kraków 2009.
9. Sładek K., K. Szułdrzyński, M. Jankowski "Odma  śródpiersiowa" Kompedium medycyny praktycznej. Choroby wewnętrzne pod redakcja A.Szczeiklika. Kraków 2009.
10. Sładek K., K. Szułdrzyński, M. Jankowski  "Odma podskórna" Kompedium medycyny praktycznej. Choroby wewnętrzne pod redakcja A.Szczeiklika. Kraków 2009.
11. Sładek K , M. Jankowski "Guzy i torbiele śródpiersia" Kompedium medycyny praktycznej. Choroby wewnętrzne pod redakcja A.Szczeiklika. Kraków 2009.
12. Sładek K , M. Jankowski "Ostre zapalenie śródpiersia" Kompedium medycyny praktycznej. Choroby wewnętrzne pod redakcja A.Szczeiklika. Kraków 2009.


Ważniejsze osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne:

1. Badania nad rolą eikozanoidów w astmie oskrzelowej. Wykazanie, że prostanoidy nie odgrywają zasadniczej roli w mechanizmie skurczu oskrzeli w astmie atopowej po prowokacji swoistym alergenem i wcześniejszym zahamowaniu cyklooksygenazy.
2. Udział w badaniach patogenezy astmy oskrzelowej. Wykazanie, że w astmie aspirynowej po podaniu aspiryny i zmniejszenia syntezy prostanoidów dochodzi do nadprodukcji leukotrienów cysteinylowych odpowiedzialnych za skurcz oskrzeli.
3. Udział w badaniach roli leukotrienów cysteinylowych w astmie aspirynowej, wykazanie zwiększonej ekspresji syntezy leukotrienu C4 w bioptatach błony śluzowej oskrzeli u chorych na astmę aspirynową.
4. Opracowanie metody odoskrzelowej, lokalnej, segmentarnej prowokacji alergenowej w astmie atopowej i aspirynowej w astmie aspirynowej.
5. Opracowanie metody wideobronchoskopii ilościowej oraz jej aplikacji w  diagnozowaniu zwężeń oskrzeli, nadmiernej wiotkości tchawicy i dużych oskrzeli oraz badaniach prowokacji alergenowej i asirynowej
6. Współudział w opracowaniu metody badania remodelingu w astmie oskrzelowej przy użyciu metody ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej.
7. Współudział w opracowaniu metody badania pułapki powietrznej we wczesnej diagnostyce zmian obturacyjnych w astmie oskrzelowej.
8. Zorganizowanie Szkoły dla Chorych na Astmę i opracowanie metody edukacji chorych na astmę oskrzelową i POChP.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: European Society for Clinical Investigation, European Respiratory Society, American Thoracic Society, Polskie Towarzystwo Alergologiczne (Członek Zarządu), Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych (Prezes Oddziału Krakowskiego), Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (Członek Zarządu), Przewodniczący Sekcji Pulmonologii Interwencyjnej.

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u