alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Alergolodzy || Marek Kowalski

Noty biograficzne polskich alergologów

Jeżeli chcesz dodać wpis skontaktuj się z Administratorem serwisu korzystając z formularza w zakładce kontakt.

Uwaga: w katalogu publikowane będą wyłącznie informacje o lekarzach posiadających tytuł specjalisty alergologa.
Do swojego zgłoszenia załącz stosowne zaświadczenie (np. kopia dyplomu).

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Marek Kowalski

Prof. dr hab. n.med. Marek L. Kowalski

Imię i nazwisko: Marek Leszek Kowalski
Data i miejsce urodzenia: 30.06.1952 r., Tomaszów Mazowiecki
Adres: ul. Czarnoleska 27, 91-493 Łódź
Stan cywilny: żonaty (żona Mariola); czworo dzieci

 

 


Wykształcenie:

1971   I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim   
1977   Akademia Medyczna w Łodzi; Wydział Lekarski - dyplom lekarza medycyny

Kwalifikacje:

2004     specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej
1996     tytuł profesora medycyny
1992     specjalista w dziedzinie alergologii
1990     dr habilitowany med. AM w Łodzi
1982     tytuł doktora medycyny - AM w Łodzi
1984     specjalista II st. chorób wewnętrznych
1980     specjalista I st. chorób wewnętrznych

Zatrudnienie i staże:

2009 -             kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii
2006-2012    kierownik Kliniki Immunologii Reumatologii i Alergii
1992-2014    kierownik Katedry Immunologii UM
1993-2005    kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej UM
2001-nadal   stanowisko profesora zwyczajnego UM w Łodzi
1998-nadal   kierownik Poradni Immunologii Klinicznej i Reumatologii AM
1996               National Institutes of Health (USA) - staż 1 miesiąc
1994-nadal   profesor w Katedrze Immunologii UM
1993-nadal   kierownik Poradni Immunologii Klinicznej i Ośrodka Diagnostyki i Immunoterapii Chorób Alergicznych, Katedry Immunologii UM w Łodzi
1986-1988    3-letnie stypendium w Laboratory of Clinical Investigation, National Institutes of Health w Bethesda, USA (udział w Allergy and Immunology Training Program pod kier. Prof. M. A. Kaliner i Michael Frank)
1985    3-miesięczny staż w Department of Allergy & Clinical Immunology, Brompton Hospital, London (pod kierownictwem prof. A. B. Kay)
1985-1993    adiunkt w Klinice Pulmonologii i Alergologii, Instytutu Chorób Wewnętrznych
1979-1991    przykliniczna Poradnia Przeciwastmatyczna i Alergologiczna
1977-1984    asystent w Klinice Pulmonologii i Alergologii AM w Łodzi    

Nagrody i wyróżnienia:

2009        Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za cykl publikacji
2006        Naukowa Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia
2006        Medal 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich
2005        Nagroda Gloria Medicine - Towarzystwa Internistów Polskich   
2005        Nagroda Dydaktyczna Indywidualna Rektora Uniwersytetu Medycznego
2004        Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego
2002        Nagroda Naukowa Indywidualna stopnia pierwszego Rektora Uniwersytetu Medycznego   
2002        Medal Purkinijego Czeskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Alergologii
2000, 2003    Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe / dydaktyczne
1995        Wyróżnienie w konkursie BIMOL Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
1993 i 1996    Wyróżnienia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
1993        Astra Award (Florencja)
1992        Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za pracę habilitacyjną
1992        Wyróżnienie i Travel Grant przyznane przez Foundation for  Allergy Research in Europe (FARE)
1991        The Lectureship (Boston, San Francisco) przyznany przez The Immunology Research Institute of New England
1987        Grant Award przyznany przez American Academy for Allergy and Clinical  Immunology (Baltimore)
1985        The International Fogarty Felowship, Bethesda, USA
1985        Stypendium The British Council Fellowship (nie wykorzystane)
1984        Stypendium im. hr. Potockiego
1983        I nagroda im. A. Sokołowskiego za pracę doktorską


Towarzystwa naukowe:

Aktualnie pełnione funkcje: 
2009               Prezydent  Zjazdu Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej w Warszawie w 2009 roku
Od 2002         Skarbnik  Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii (EAACI) (ponownie wybrany na kadencję 2007-2009)
Od 2007         Członek Zarządu (Board of Directors)  Światowej Organizacji Alergii (WAO ) na lata 2008-2009
Od 2005         American College of Allergy, Asthma & Immunology - członek Europe & Russia Subcommittee

Członek  Honorowy:
2007-        Hungarian Society of Allergology and Clinical Immunology
2001-        International Distinguished Fellow - honorowy tytuł przyznany przez American College of Allergy Asthma and Immunology, USA
2001         Litewskie Towarzystwo Alergologii i Immunologii  Klinicznej
2000         Niemieckie Towarzystwo Immunologii Klinicznej i Alergologii - członek korespondent   

Inne:
2009-2011     Member of Editorial Board 'Allergy, Astma and Clinical Immunology' 
2003-2006      Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego        
1995    European Academy of Allergy and Clinical  Immmunology - członek
1999-           członek Komitetu Wykonawczego
2001-2009    członek Executive Committee (Skarbnik)
1993-            European Respiratory Society (członek Long Range Planning Commitee, Allergy and Immunology Section)
1994   Polskie Towarzystwo Immunologiczne, a następnie PTIKiD
1989   członek American Academy of Allergy and Clinical Immunology
                     - Education and Research Subcommittee (mianowanie na lata 2002-2003)                    
                     - Research Subcommittee (mianowanie na lata 1999-2002)
                     - International Committee (mianowanie na lata 1999-2003)
                     - European Section Committee (mianowanie na lata 1999-2003,  2003-2005)
1988   The New York Academy of Sciencies - członek
1987   American College of Allergy and Immunology - członek
1984   The Europan Society of Respiratory Physiology
1983   Polskie Towarzystwo Alergologiczne
1991   członek Zarządu Głównego PTA
1994-1999    Przewodniczący Oddz. PTA w  Łodzi
2000   Prezydent Elekt
2003-2006    Prezydent  Zarządu Głównego PTA
1978   Polskie Towarzystwo  Ftizjopneumonologiczne
1978   Polskie Towarzystwo Lekarskie


Działalność w ramach uczelni:

2008          przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Programów Unijnych UM
2006-2008     członek Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej i Wymiany Naukowej
2003-2006      członek Senackiej Komisji Międzynarodowej Współpracy i Wymiany Naukowej
2003-2006     zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Aparatury 
1999-2008      członek Senackiej Komisji ds. Nauki       
1999-nadal     przewodniczący zespołu ds. prac własnych Senackiej Komisji Nauki UM w Łodzi
1999-2002     zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Aparatury
1999-2002     członek Senackiej Komisji ds. Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
1997-2002     przewodniczący Senackiej Komisji Nagród dla Nauczycieli Akademickich


Instytucje naukowe i zawodowe:

Aktualnie pełnione funkcje:
2009-        Koordynator Projektu: Ponadregionalne Centrum Medyczne
2007-2010     Przewodniczący  Komisji Immunologii Klinicznej, Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN
2007-2011     Konsultant Wojewódzki ds. Alergologii
2007-nadal    Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Alergologia
2007-nadal    Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Immunologia Kliniczna
2006-nadal     'Allergic Rhinits and Its Impact on Astma (ARIA)' - Członek Komitetu Ekspertów
2005-2009     Studium Medycyny Molekularnej w Warszawie  - członek Rady Programowo-Naukowej

Inne:
2005      EPO3S - członek Komitetu Ekspertów ds. zapaleń zatok
2004      Członek Sekcji KBN Nauki Kliniczne Niezabiegowe
2003      Członek Education Committee ? Word Allergy Organization
2000-2003     Ekspert Komitetu WHO ds. Prewencji Chorób Alergicznych
2001      Ekspert 5 Programu ramowego Unii Europejskiej
1998-2000    członek Międzynarodow. Komitetu ds.Nomenklatury Alergologicznej
2001    Konsultant Krajowy ds. Alergologii
1996-2001    członek Zespołu Konsultanta Krajowego ds. Alergologii
1995-2002    Konsultant Wojewódzki ds. Alergologii
2000-2002    członek sekcji Nauki Kliniczne Niezabiegowe KBN
1999-2002    przewodniczący Komisji Alergologii Komitetu Immunologii PAN
1996-2002    członek Komisji Immunologii Klinicznej Komitetu Immunologii PAN
1994-2002  członek Rad Naukowych: Instytutu Chorób Wewnętrznych, Instytutu Pediatrii, Instytutu Endokrynologii, Instytutu Stomatologii AM w Łodzi (przew. Rady Naukowej w latach 1997 - 2000)
1990-1991   członek Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc


Redakcje czasopism:

2010-             Central European Journal of Immunology -  Editorial Board   
2010-             International Review of Allergology & Clinical Immunology - Editorial Board
2010-             Allergy, Asthma & Immunology Research - Editorial Board   
2010-             Annals of Respiratory Medicine - Editorial Board
1999-nadal   Allergy - European Journal of Clinical Immunology and Allergy Associate Editor (mianowanie na lata 1999-2002, 2003-2007 i 2008-2009)
2000-nadal    Current Allergy Reports (USA) - członek Editorial Board i redaktor Sekcji Sinusitis
2008-nadal    Journal of Allergy (on-line journal) - członek Editoroal Board        
2008-nadal     World Allergy Organization Journal (USA) - członek Editorial Board
2005-nadal    Allergy and Asthma Proceedings (USA) - członek Editorial Board Redaktor Sekcji Sinusitis
2005-nadal    Archives of Medical Science - członek Editorial Board   
2005-nadal    Allergy Hypersensitivity Asthma (Sofia) - członek Editorial Board
2002-2006    Allergy and Clinical Immunology International (USA) - członek Editorial Board
2002-nadal    Allergy Hypersensitivity Asthma (Sofia) - członek Editorial Board
1996-nadal    Alergia, Astma, Immunologia - Przegląd Kliniczny - Redaktor Naczelny
2005-2008    Przegląd Alergologiczny - Redaktor Naczelny
2004-nadal   Medycyna Praktyczna - członek Komitetu Naukowego
2001-nadal    Przewodnik Lekarza - Członek Rady Naukowej
2000-nadal    Służba Zdrowia - członek Rady Naukowej
1998-       Central European Journal of Immunology - członek Editorial Board
1999-2002     Annales Academiae Medicae Lodzensis - Zastępca redaktora naczelnego
1993-1999     Annales Academiae Medicae Lodzensis - Członek Kolegium Redakcyjnego
1994-         International Review of Alergology and Clinical Immunology - Członek Komitetu Redakcyjnego


Projekty międzynarodowe:

Jestem partnerem 2 projektów badawczych w 6 Programie Ramowym:
Projekt Europejskiej Sieci Doskonałości w Alergologii Ga2LEN          2005-2009
Projekt 'Europrevall'       2006-2009
W 7  Programie Ramowym  Unii Europejskiej: Projekt 'FAST'  lata 2008-2014
W projekcie PreDicta i MeDall - 2010r.


Inne:

1999-2007     Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi w zakresie alergologii i immunologii klinicznej

 

Działalność społeczna:

1993-nadal    członek założyciel i vice-prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne
2003-nadal   Założyciel i prezes Fundacji Aurea Demokratia (promocja tradycji i historii polskiego parlamentaryzmu z okresu I Rzeczypospolitej)


Dorobek naukowy:

Byłem kierownikiem 4 grantów KBN i grantu Fundacji Marii Skłodowskiej Curie.
Byłem partnerem 1 projektu w 5 Programie Ramowym.
Jestem autorem i współautorem  ok. 290 publikacji (w tym 145 prac oryginalnych)  30 rozdziałów w podręcznikach i skryptach oraz ponad 300 abstraktów prezentowanych na zjazdach krajowych i międzynarodowych.
Jestem redaktorem i współautorem podręcznika Immunologia Kliniczna oraz redaktorem serii wydawniczej 'Alergologia w Praktyce'
Byłem opiekunem 2 ukończonych  przewodów  habilitacyjnych. Byłem promotorem 14 ukończonych prac doktorskich i 9 prac magisterskich z dziedziny alergologii i immunologii klinicznej . Jestem promotorem 4 otwartych przewodów doktorskich.

 

Dorobek patentowy:

Współuczestnictwo w patentach:

-  Sposób przeprowadzania testu diagnostycznego do wykrywania in vitro niealergicznej
nadwrażliwości na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne(2007).
Patent nr 194627
-  Opracowanie polskiej tkaniny barierowej (współautorstwo patentu na tkaninę wytwarzaną
przemysłowo) ( 2000) . Patent nr 180603

 

Zainteresowania badawcze:

-    Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i alergii
-    Epidemiologia i mechanizmy alergii na pokarmy
-    Mechanizmy regulacji ekspresji genów dla receptorów i mediatorów zapalenia
-    Genetyczne uwarunkowania alergii i astmy.
-    Genetyka reumatoidalnego zapalenia stawów.
-    Nadwrażliwość na aspirynę.
-    Rola cytokin i czynników chemotaktycznych w alergii i zapaleniu.
-    Mechanizmy antygenowo - swoistych odpowiedzi komórkowych.
-    Neurogenne mechanizmy reakcji zapalnych.


Odznaczenia Państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 

Autor i współautor około 600 publikacji i 300 abstraktów.

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u