alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Alergolodzy || Jerzy Kruszewski

Noty biograficzne polskich alergologów

Jeżeli chcesz dodać wpis skontaktuj się z Administratorem serwisu korzystając z formularza w zakładce kontakt.

Uwaga: w katalogu publikowane będą wyłącznie informacje o lekarzach posiadających tytuł specjalisty alergologa.
Do swojego zgłoszenia załącz stosowne zaświadczenie (np. kopia dyplomu).

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Prof. Jerzy KruszewskiProf. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista alergolog. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 2003 r. na stanowisku profesora w Zespole Pracowników Naukowych Wojskowego Instytutu Medycznego z pełnieniem funkcji Kierownika Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii, do roku 2014 Konsultant Krajowy ds. Alergologii, członek wielu rad i zespołów eksperckich powoływanych przez Ministra Zdrowia m.in. ds. opracowania nowego systemu specjalizacji, ds. opracowania koszyków świadczeń, ds. reformy kształcenia lekarzy. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Redaktor Naczelny czasopisma "Lekarz Wojskowy".

Członek Komisji Alergologii PAN oraz Komisji Transfuzjologii i Transplantologii PAN, członek Rady Programowej TVNmed oraz wielu rad programowych, komitetów redakcyjnych czasopism medycznych (Medycyna Praktyczna, Alergia Astma Immunologia, Postępy Dermatologii i Alergologii, Alergoprofil, Przegląd Alergologiczny, Lekarz Wojskowy, Przewodnik Lekarza, Puls, Skalpel) i platform edukacyjnych dla lekarzy oraz komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych sympozjów i kongresów.

Dorobek dydaktyczno-naukowy prof. Jerzego Kruszewskiego dotyczy problematyki chorób alergicznych, w szczególności epidemiologii, diagnostyki, profilaktyki i leczenia astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, atopowego zapalenia skóry, pokrzywek, alergii i nietolerancji pokarmowych oraz niektórych chorób infekcyjnych.

Publikacje: (90 indeksowanych w bazie MEDLINE) w sumie: około 200 prac oryginalnych, około 350 poglądowych, 15 książek oraz rozdziałów w książkach, około 30 ważniejszych ekspertyz i recenzji, 6 wypromowanych doktorów, recenzent w ponad 25 przewodach magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Kierownik specjalizacji 20 lekarzy (choroby wewnętrzne i alergologia).

Od 2000 r. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Alergologii, od 2006 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych.

Działalność w samorządzie lekarskim:

Delegat na wszystkie krajowe i okręgowe (Wojskowa Izba Lekarska) Zjazdy Lekarzy.
W pierwszej i drugiej kadencji - wiceprzewodniczący Wojskowej Izby Lekarskiej oraz członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej,
W trzeciej kadencji - przewodniczący Wojskowej Izby Lekarskiej oraz członek Naczelnej Rady Lekarskiej,
W czwartej i piątej kadencji - członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (z-ca sekretarza) oraz przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego NRL.

Odznaczenia - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dwukrotnie (w 2005 i 2007 r.) na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie "Pulsu Medycyny".

Żonaty, dwoje dzieci, żona: Ewa - lingwista, córka: Anna - lingwista, syn: Robert - lekarz.
Zainteresowania: filatelistyka, numizmatyka, historia starożytnego Egiptu.

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u