alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Alfabetyczny spis alergenów i haptenów

t_platk_top

Czynniki psychiczne w AZS

Atopowe zapalenie skóry stanowi poważny problem społeczny i ma największy wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży. Jakość życia pacjentów z AZS wiąże się z dyskomfortem związanym z nawrotowym stanem zapalnym skóry, uporczywym świądem, przewlekłą terapią, oraz umiejętnością...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Rozpoznawanie AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS), jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony świąd. Zmiany skórne zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, mają typową lokalizację i charakterystyczny obraz. Rozpoznanie AZS jest oparte na...

Czytaj dalej>>>

Różnicowanie AZS

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) opiera się na charakterystycznych kryteriach diagnostycznych i w większości przypadków nie sprawia większych trudności. Różnicowanie dotyczy przypadków o mniej typowym przebiegu...

Czytaj dalej>>>

Terapia podstawowa/leczenie miejscowe AZS

Połączenie codziennej terapii emolientowej i właściwej pielęgnacji naskórka z leczeniem przeciwzapalnym stosowanym w zależności od potrzeby jest podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry. Konieczne jest delikatne i dokładne...

Czytaj dalej>>>

Terapia proaktywna w AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, której cechy kliniczne i przebieg wpływają na znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin, zaś częstość występowania oraz koszty leczenia choroby stale rosną. Obok stosowanej do tej pory powszechnie znanej terapii reaktywnej, która opiera się na...

Czytaj dalej>>>

Alergolodzy || Andrzej M. Fal

Noty biograficzne polskich alergologów

Jeżeli chcesz dodać wpis skontaktuj się z Administratorem serwisu korzystając z formularza w zakładce kontakt.

Uwaga: w katalogu publikowane będą wyłącznie informacje o lekarzach posiadających tytuł specjalisty alergologa.
Do swojego zgłoszenia załącz stosowne zaświadczenie (np. kopia dyplomu).

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Prof. Andrzej M. FalAndrzej M. Fal jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, a obecnie profesorem tej uczelni, specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego. Ponadto jest magistrem ekonomii, absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów MBA Executive w połączonym programie Fachhochschule Aachen (Niemcy), University of Limerick (Irlandia), Groupe ESC (Francja).

Prof. Fal jest współautorem opracowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego, na zamówienie Ministerstwa Zdrowia planu Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia Województwa Dolnośląskiego. W latach 2001-2002 był członkiem Rady Dolnośląskiej Kasy Chorych, a następnie dyrektorem Departamentu Spraw Ubezpieczonych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Pełnił funkcję doradcy Marszałka województwa dolnośląskiego ds. zdrowia, a później (2007 do 2008) ? szefa zespołu doradców.

Od 2007 roku jest przewodniczącym konsorcjum "Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego" - zawartego przez Wojewodę Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia oraz JM Rektora AM we Wrocławiu.

Jest członkiem Zespołu ds. Gospodarki Lekami Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawicielem Polski w Komitecie ds. Zaawansowanych Terapii EMA (European Medicines Agency) w Londynie. Jest także członkiem licznych towarzystw naukowych, między innymi Amerykańskiej Akademii Astmy, Alergii i Immunologii oraz Europejskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej.

Jest doświadczonym bronchoskopistą oraz klinicystą specjalizującym się szczególnie w astmie oskrzelowej o ciężkim przebiegu oraz zespole współwystępowania astmy oraz przewlekłej obturacyjnej Choroby Płuc.

Prof. Fal jest kierownikiem Katedry Zdrowia Publicznego oraz Zakładu Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii CSK MSWiA w Warszawie. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji z zakresu alergologii, pulmonologii i zdrowia publicznego oraz czterech podręczników.

Komentarze mogą wpisywać zarejestrowani alergolodzy lub lekarze w trakcie specjalizacji.
W celu rejestracji skontaktuj się z redakcją.

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

facebook

google-plus-logo-male

emk_baner420x80

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u