alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

Polecamy: EuroBAT 2014
Monachium, 12-13 grudnia 2014

Polecamy: 11. Akademia
Dermatologii i Alergologii

Ustka, 5-8 luty 2015 

baner_pokrzywka_ur03_420x80

t_platk_top

Chłoniaki pierwotnie skórne u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry - niełatwy problem diagnostyczny

Zespół Sézary’ego i erytrodermiczna postać ziarniniaka grzybiastego to stosunkowo częste odmiany pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych (CTCL, Cutaneous T-Cell Lymphoma). Atopowe zapalenie skóry (AZS) należy do najczęstszych przewlekłych dermatoz zapalnych i w ciężkiej postaci może...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Czy IL-31 uczestniczy w patogenezie świądu w chłoniakach skóry z komórek T? - badania wstępne

Ziarniniak grzybiasty (Mycosis fungoides, MF) oraz Zespół Sezary’ego (Sezary syndrome, SS) należą do najczęstszych postaci chłoniaków pierwotnie skórnych T-komórkowych (cutaneous T-cell lymphoma, CTCL). Charakterystycznym objawem CTCL jest świąd, który pojawia się...

Czytaj dalej>>>

Skórna manifestacja chłoniaka/białaczki T- komórkowego/-ej z zajęciem szpiku

Najczęstszą skórną manifestacją chłoniaka jest ziarniniak grzybiasty (Mycosis fungoides). Nowotwór ten rozwija się często bardzo powoli, a jego obraz kliniczny i histopatologiczny jest niecharakterystyczny. W procesie diagnostycznym należy uwzględnić...

Czytaj dalej>>>

Bielactwo nabyte - współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie

Bielactwo nabyte (vitiligo) jest pospolitą dermatozą dotyczącą 0,5-4,0% populacji światowej. Choroba występuje z jednakową częstością u obu płci i objawia się odbarwionymi plamami pozbawionymi barwnika (melaniny). Plamy bielacze mogą być jedynym symptomem choroby, ale również mogą stanowić...

Czytaj dalej>>>

Komórka tuczna - znaczenie w patogenezie chorób skóry

Komórki tuczne, mastocyty (Mast cells; MC) związane są czynnościowo z tzw. układem immunologicznym skóry, inaczej tkanką limfatyczną skóry (skin associated lymphoid tissue; SALT). Układ ten budują współpracujące ze sobą: keratynocyty, komórki...

Czytaj dalej>>>

Mastocytoza: możliwości terapeutyczne

Mastocytoza jest rzadką klonalną chorobą zaliczaną do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych polegającą na wzmożonej proliferacji mastocytów (MCs). Prekursorami mastocytów są komórki progenitorowe CD34+ szpiku kostnego, które ulegają transformacji nowotworowej. Do rozplemu i/lub nagromadzenia MCs dochodzi...

Czytaj dalej>>>

Alergia kontaktowa na kobalt – analiza czynników ryzyka w oparciu o dane długookresowe

kobalt__h300w460

U pacjentów poddawanych testom płatkowym często wykrywa się alergię kontaktową na kobalt. Nie ma jednak pewności co do źródeł narażenia na ten metal, co jest związane z kolei z trudnościami w ocenie istotności klinicznej wykrytej alergii. Jako domniemane pozazawodowe źródła narażenia na kobalt wymienia się m.in. biżuterię, preparaty do makijażu, lakier do paznokci, implanty ortopedyczne i stomatologiczne oraz detergenty, jednak zawartość kobaltu w tych produktach jest uznawana za bezpieczną nawet dla osób uczulonych na kobalt.

 

Czytaj dalej: Alergia kontaktowa na kobalt – analiza
czynników ryzyka w oparciu o dane długookresowe

 


Problem z "pokrzywką idiopatyczną"

pokrzywka_100x160px

W terminologii medycznej "choroba idiopatyczna", inaczej "choroba samoistna" oznacza "chorobę o nieznanej przyczynie". Zatem termin "pokrzywka idiopatyczna" to w istocie elegancki sposób powiedzenia "pokrzywka nie wiadomo jaka". Skoro rozpoznanie pokrzywki jest czysto objawowe, a etiologia i patomechanizm w większości przypadków pozostają nieznane, trzeba dopuścić wysoce prawdopodobną możliwość, że pod pojęciem "pokrzywka idiopatyczna" kryje się heterogenna grupa chorób o różnorodnych przyczynach i mechanizmach, co może przekładać się na zróżnicowaną skuteczność leków.

 

Czytaj dalej: Problem z "pokrzywką idiopatyczną"

 


Tendencje związane z wiekiem, w którym diagnozowana jest astma dziecięca

leki_p-astmatyczne_h400w600

Przyczyny stale rosnącej zapadalności na astmę pozostają niewyjaśnione. Autorzy artykułu opisującego badanie przeprowadzone w Kanadzie ocenili zmiany wieku, w którym po raz pierwszy diagnozowano u dzieci astmę, jak również ocenili wiek oraz proporcję dzieci hospitalizowanych z powodu pierwszorazowej diagnozy astmy w oparciu o obserwację ośmiu kohort urodzeniowych.

 

Czytaj dalej: Tendencje związane z wiekiem, w którym diagnozowana jest astma dziecięca

 


11. Akademia Dermatologii i Alergologii

Roman Nowicki

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w 11. Akademii Dermatologii i Alergologii, interdyscyplinarnym spotkaniu Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego organizowanym w Słupsku i w Ustce z okazji XXIII. Światowego Dnia Chorego oraz 70-lecia Gdańskiej Kliniki Dermatologicznej, które odbędzie się w dniach 5-8 lutego 2015 roku.

 

Roman Nowicki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 11.ADA


Czytaj więcej: 11. Akademia Dermatologii i Alergologii

 


Implantacja stentów naczyniowych u pacjentów z alergią na metale

alergia_na_metale_h200w300

Zabieg implantacji stentu jest jedną z terapii pierwszego wyboru w chorobie niedokrwiennej serca, a jego głównym powikłaniem jest restenoza. Obecnie stenty wytwarzane są ze stali nierdzewnej, zawierającej żelazo, nikiel, molibden lub chrom. Spośród wymienionych metali nikiel jest najczęstszą przyczyną alergii kontaktowej. Dotychczas nie było jasne, czy alergia kontaktowa na materiał, z którego zrobiony jest stent może być czynnikiem ryzyka wystąpienia restenozy.

 

Czytaj dalej: Implantacja stentów naczyniowych u pacjentów
z alergią na metale

 


Wyprysk i alergia pokarmowa – jajko czy kura?

wyprysk_160x160

Wbrew popularnym wyobrażeniom zależność między wypryskiem i alergią pokarmową nadal stanowi zagadkę dla badaczy i klinicystów, co częściowo wynika z różnorodności mechanizmów poszczególnych typów reakcji alergicznych. Należy rozróżniać między reakcjami nadwrażliwości na białka pokarmowe (alergeny mogące inicjować reakcję natychmiastową lub alergię typu kompleksów immunologicznych) i składniki drobnocząsteczkowe (hapteny mogące inicjować reakcje cytotoksyczne lub alergię typu opóźnionego).

 

Czytaj dalej: Wyprysk i alergia pokarmowa – jajko czy kura?

 


Rada Naukowa portalu alergologia.org

Prof. Krzysztof Sładek

Prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Alergologii. Kierownik Pracowni Bronchoskopii Oddziału Klinicznego Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalista chorób wewnętrznych (I st. 1983, II st. 1989), alergologii (1996) i chorób płuc (2002). Doktor nauk medycznych (1983), doktor habilitowany nauk medycznych (1993), profesor medycyny (2000).

Więcej >>>

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

Naszą witrynę przegląda teraz 504 gości 
Odsłon : 3258409

facebook

google-plus-logo-male

astma_skory_420x80_anim06

emk_baner420x80

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u