alergologia.org - portal lekarzy alergologów

Chemotechnique Diagnostics - materiały do diagnostyki alergii kontaktowej

emk_baner420x80

t_platk_top

Bielactwo nabyte - współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie

Bielactwo nabyte (vitiligo) jest pospolitą dermatozą dotyczącą 0,5-4,0% populacji światowej. Choroba występuje z jednakową częstością u obu płci i objawia się odbarwionymi plamami pozbawionymi barwnika (melaniny). Plamy bielacze mogą być jedynym symptomem choroby, ale również mogą stanowić...

Czytaj dalej>>>

Reklama

chemotechnique.pl

Komórka tuczna - znaczenie w patogenezie chorób skóry

Komórki tuczne, mastocyty (Mast cells; MC) związane są czynnościowo z tzw. układem immunologicznym skóry, inaczej tkanką limfatyczną skóry (skin associated lymphoid tissue; SALT). Układ ten budują współpracujące ze sobą: keratynocyty, komórki...

Czytaj dalej>>>

Mastocytoza: możliwości terapeutyczne

Mastocytoza jest rzadką klonalną chorobą zaliczaną do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych polegającą na wzmożonej proliferacji mastocytów (MCs). Prekursorami mastocytów są komórki progenitorowe CD34+ szpiku kostnego, które ulegają transformacji nowotworowej. Do rozplemu i/lub nagromadzenia MCs dochodzi...

Czytaj dalej>>>

Rola swoistej immunoterapii alergenowej w astmie oskrzelowej

Leczenie przyczynowe astmy oskrzelowej jest o tyle trudne, o ile złożony i wieloczynnikowy jest patomechanizm procesu zapalnego w tej chorobie, za który odpowiada co najmniej 100 różnych genów. Obecnie poszukuje się metod leczenia przyczynowego alergicznej astmy oskrzelowej, wśród których najważniejszą rolę odgrywa...

Czytaj dalej>>>

Witamina D w skórze

Witamina D nie tylko bierze udział w regulacji funkcji układu kostnego, mięśniowego oraz nerwowego, pełni również istotną rolę w procesie różnicowania się komórek oraz jest ważnym immunomodulatorem. Szeroko prowadzone badania epidemiologiczne wykazują istotny wpływ niedoboru witaminy D na...

Czytaj dalej>>>

Wysypka alergiczna czy już DRESS syndrome?

DRESS syndrome to zespół reakcji nadwrażliwości, którego objawy rozpoczynają się od nasilających się zmian skórnych. Objawy stopniowo uogólniają się z zajęciem wielu narządów wewnętrznych stanowiąc...

Czytaj dalej>>>

Alergia kontaktowa na kobalt – analiza czynników ryzyka w oparciu o dane długookresowe

kobalt__h300w460

U pacjentów poddawanych testom płatkowym często wykrywa się alergię kontaktową na kobalt. Nie ma jednak pewności co do źródeł narażenia na ten metal, co jest związane z kolei z trudnościami w ocenie istotności klinicznej wykrytej alergii. Jako domniemane pozazawodowe źródła narażenia na kobalt wymienia się m.in. biżuterię, preparaty do makijażu, lakier do paznokci, implanty ortopedyczne i stomatologiczne oraz detergenty, jednak zawartość kobaltu w tych produktach jest uznawana za bezpieczną nawet dla osób uczulonych na kobalt.

 

Czytaj dalej: Alergia kontaktowa na kobalt – analiza
czynników ryzyka w oparciu o dane długookresowe

 


Problem z "pokrzywką idiopatyczną"

pokrzywka_100x160px

W terminologii medycznej "choroba idiopatyczna", inaczej "choroba samoistna" oznacza "chorobę o nieznanej przyczynie". Zatem termin "pokrzywka idiopatyczna" to w istocie elegancki sposób powiedzenia "pokrzywka nie wiadomo jaka". Skoro rozpoznanie pokrzywki jest czysto objawowe, a etiologia i patomechanizm w większości przypadków pozostają nieznane, trzeba dopuścić wysoce prawdopodobną możliwość, że pod pojęciem "pokrzywka idiopatyczna" kryje się heterogenna grupa chorób o różnorodnych przyczynach i mechanizmach, co może przekładać się na zróżnicowaną skuteczność leków.

 

Czytaj dalej: Problem z "pokrzywką idiopatyczną"

 


Tendencje związane z wiekiem, w którym diagnozowana jest astma dziecięca

leki_p-astmatyczne_h400w600

Przyczyny stale rosnącej zapadalności na astmę pozostają niewyjaśnione. Autorzy artykułu opisującego badanie przeprowadzone w Kanadzie ocenili zmiany wieku, w którym po raz pierwszy diagnozowano u dzieci astmę, jak również ocenili wiek oraz proporcję dzieci hospitalizowanych z powodu pierwszorazowej diagnozy astmy w oparciu o obserwację ośmiu kohort urodzeniowych.

 

Czytaj dalej: Tendencje związane z wiekiem, w którym diagnozowana jest astma dziecięca

 


11. Akademia Dermatologii i Alergologii

Roman Nowicki

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w 11. Akademii Dermatologii i Alergologii, interdyscyplinarnym spotkaniu Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego organizowanym w Słupsku i w Ustce z okazji XXIII. Światowego Dnia Chorego oraz 70-lecia Gdańskiej Kliniki Dermatologicznej, które odbędzie się w dniach 5-8 lutego 2015 roku.

 

Roman Nowicki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 11.ADA


Czytaj więcej: 11. Akademia Dermatologii i Alergologii

 


Implantacja stentów naczyniowych u pacjentów z alergią na metale

alergia_na_metale_h200w300

Zabieg implantacji stentu jest jedną z terapii pierwszego wyboru w chorobie niedokrwiennej serca, a jego głównym powikłaniem jest restenoza. Obecnie stenty wytwarzane są ze stali nierdzewnej, zawierającej żelazo, nikiel, molibden lub chrom. Spośród wymienionych metali nikiel jest najczęstszą przyczyną alergii kontaktowej. Dotychczas nie było jasne, czy alergia kontaktowa na materiał, z którego zrobiony jest stent może być czynnikiem ryzyka wystąpienia restenozy.

 

Czytaj dalej: Implantacja stentów naczyniowych u pacjentów
z alergią na metale

 


Wyprysk i alergia pokarmowa – jajko czy kura?

wyprysk_160x160

Wbrew popularnym wyobrażeniom zależność między wypryskiem i alergią pokarmową nadal stanowi zagadkę dla badaczy i klinicystów, co częściowo wynika z różnorodności mechanizmów poszczególnych typów reakcji alergicznych. Należy rozróżniać między reakcjami nadwrażliwości na białka pokarmowe (alergeny mogące inicjować reakcję natychmiastową lub alergię typu kompleksów immunologicznych) i składniki drobnocząsteczkowe (hapteny mogące inicjować reakcje cytotoksyczne lub alergię typu opóźnionego).

 

Czytaj dalej: Wyprysk i alergia pokarmowa – jajko czy kura?

 


Rada Naukowa portalu alergologia.org

Barbara Rogala

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala - absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (1974, dyplom z wyróżnieniem). Profesor nauk medycznych (stopień doktora nauk medycznych 1980, stopień doktora habilitowanego 1996, tytuł profesora 2001). Specjalista chorób wewnętrznych (1980), specjalista alergolog (1990), specjalista immunologii klinicznej (2011).

Więcej >>>

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego portalu alergologia.org jest konieczność rejestracji aktywnych (tj. piszących) użytkowników. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wypowiedzi na portalu alergologia.org pochodzą wyłącznie od specjalistów alergologów lub osób w trakcie specjalizacji z alergologii. Zainteresowanych rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Reklama

rfp_300x426_juz_jest

Reklama

Medukacja.biz - edukacja medyczna

Naszą witrynę przegląda teraz 169 gości 
Odsłon : 2907904

facebook

google-plus-logo-male

astma_skory_420x80_anim06

medukacja_banner

Partnerzy portalu

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

alergologia.org (C) 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved


Niniejsza publikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

stat4u